Vytvoření skupiny kontaktů ze seznamu kontaktů v Excelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte spoustu osobních nebo obchodních kontaktů, které uchováváte v excelové tabulce, můžete je importovat přímo do Outlooku.

Pak můžete vytvořit skupiny kontaktů (dříve označované jako "distribučního seznamu") pomocí importovaných kontaktní informace. Skupiny kontaktů můžete poslat e-mailů a pozvánky na schůzku uživatelům bez přidání každý název pokaždé, když.

Outlook bohužel nedokáže vytvářet skupinu kontaktů z excelového seznamu kontaktů automaticky. Stačí ale udělat jen tyhle čtyři kroky:

 1. Příprava informací o kontaktech na import

 2. Import informací

 3. Namapování sloupců z excelové tabulky na příslušná pole v Outlooku

 4. Vytvoření skupiny kontaktů

Pusťme se do práce.

Krok 1: Uložení informací o kontaktech z Excelu do souboru, ze kterého může Outlook importovat

Protože Outlook nedokáže importovat sešity s více listy, je potřeba provést import z textového souboru s oddělovači (.csv). Při ukládání sešitu jako souboru .csv postupujte takto:

 1. V sešitu klikněte na list s informacemi o kontaktech, který chcete importovat.

 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

 3. Zvolte, kam se má soubor uložit.

 4. V poli Uložit jako typ vyberte CSV (MS-DOS) (*.csv), zadejte název souboru a potom klikněte na Uložit.

 5. Pokud se zobrazí zpráva „Zvolený typ souboru neobsahuje sešity s více listy”, klikněte na OK. S vaším původním sešitem (souborem .xlsx) se nic nestane, protože se zpráva týká omezení souboru CSV.

 6. Pokud vidíte zprávu „V sešitu může dojít ke ztrátě některých funkcí“, uložte aktuální sešit jako soubor CSV kliknutím na Ano. Původní sešit (soubor .xlsx) se zavře, ale nebudou v něm provedené žádné změny.

 7. Zavřete soubor .csv.

V Excelu už máte hotovo a můžete začít s importem do Outlooku.

Krok 2: Spuštění importu

 1. V Outlooku klikněte na Soubor > Otevřít a exportovat > Import nebo export.

  Import nebo export

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 3. Vyberte Hodnoty oddělené čárkami a potom klikněte na Další.

 4. Klikněte na Procházet a vyhledejte uložený soubor CSV.

 5. V části Možnosti vyberte, jestli chcete přepsat duplicitní položky (stávající kontakty), vytvořit duplicitní položky nebo neimportovat duplicitní položky. Při rozhodování vezměte v úvahu následující:

  • Pokud Outlook najde kontakt se shodným jménem (nebo jiným polem, viz oddíl věnovaný mapovaní), duplicitní položka bude přepsaná a existující kontakt se odstraní. Pokud už máte v Outlooku uložené informace o některých z kontaktů, zvolte raději možnost vytvoření duplicitních položek.

  • Vytvoření duplicitních položek je bezpečná volba. Až tyto duplicitní položky nebudete v budoucnu potřebovat, můžete je smazat.

  • Pokud máte jistotu, že informace o existujících kontaktech v Outlooku se shodují s informacemi v importovaném souboru, můžete se rozhodnout pro možnost neimportovat duplicitní položky. Outlook tak importuje jen nové kontakty.

 6. Klikněte na Další a zvolte, kam se mají nové, importované kontakty ukládat. Ve výchozím nastavení by měla být vybraná možnost Kontakty. Pokud ale chcete vybrat jinou složku, vyhledejte ji pomocí posuvníku.

 7. Klikněte na Další.

 8. Zkontrolujte, že je políčko vedle Import souboru MojeKontakty.csv (pokud se váš soubor takto jmenuje) zaškrtnuté.

 9. Zatím ještě neklikejte na Dokončit, protože bude potřeba „namapovat“ některé sloupce ze souboru CSV na pole kontaktů v Outlooku.

Krok 3: Namapování sloupců souboru CSV na pole kontaktů v Outlooku

 1. Klikněte na tlačítko Mapovat vlastní pole a objeví se stejnojmenné pole (Mapovat vlastní pole).

  • V části Od se objeví pole s názvy sloupců importovaného souboru CSV.

  • V části Do uvidíte standardní pole, která Outlook používá u kontaktů. Pokud některé z nich odpovídá sloupci v souboru CSV, zobrazí se tento sloupec pod nadpisem Namapováno z.

   Dialogové okno Mapovat vlastní pole

 2. Mapování budete nejspíš muset provést i ručně. Třeba pokud je v importovaném souboru sloupec s telefonem domů nazvaný Tel. domů, neodpovídá tomuto sloupci v Outlooku žádné pole. Outlook ale místo toho používá pole Telefon domů.

  Mapování polí importovaného souboru na pole Outlooku

 3. Přetáhněte Tel. domů z levého podokna do pole Telefon domů v pravém podokně.

  Tel. domů se teď objeví ve sloupci Namapováno z.

  Úspěšně namapovaná pole

 4. Postupně přetahujte zbytek hodnot z levého podokna do příslušných polí Outlooku v pravém podokně. Položku Adresa můžete třeba přetáhnout do pole Ulice (dom.) nebo Ulice (zam.) podle toho, jakou adresu máte u kontaktů uvedenou.

 5. Klikněte na OK a Dokončit.

  Kontakty jsou teď bezpečně naimportované do Outlooku.

  Kontakty

Když už máte své kontakty v Outlooku, zbývá poslední krok – vytvoření skupiny kontaktů.

Krok 4: Vytvoření skupiny kontaktů

 1. Klikněte na Lidé.

  Klikněte na Lidé

 2. V části Vlastní kontakty vyberte, kam chcete přidat skupinu kontaktů. V tomto příkladu klikněte na Kontakty.

 3. Klikněte na Domů > Nová skupina kontaktů.

  Kliknutí na Nová skupina kontaktů na kartě Domů.

 4. Na kartě Skupina kontaktů zadejte do pole Název název skupiny.

 5. Klikněte na Přidat členy > Z kontaktů aplikace Outlook.

 6. Podržte klávesu CTRL, klikejte na importované kontakty a je potom kliknutím na Členové přidejte do skupiny kontaktů.

 7. Klikněte na OK.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Informace o tom, jak používat novou skupinu kontaktů, najdete v tématu Odeslání e-mailové zprávy skupině kontaktů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvoření skupiny kontaktů ze seznamu jmen v e-mailové zprávy

Přidat uživatele do skupiny kontaktů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×