Vytvoření skupiny Office 365 v Centru pro správu

Jednou z výhod skupin Office 365 je, že je uživatelé ve vaší organizaci můžou vytvářet a že se do nich můžou přidávat nebo se z nich můžou odebírat. Skupinu Office 365 je možné vytvořit v aplikaci Outlook, zobrazení Lidé a Kalendář nebo ve službě OneDrive pro firmy (viz Vytvoření skupiny). Správce si občas může potřebovat skupiny prohlédnout, případně je vytvořit nebo odstranit. Může taky potřebovat přidat nebo odebrat správce skupiny nebo její členy. Tyto úkoly se provádí v Centru pro správu Office 365. Globální správce nemusí být členem skupiny.

Pořád je možné vytvořit distribuční skupinu, v Centru pro správu Exchange ale postupujte podle těchto pokynů.

Migrace distribuční skupiny (distribučního seznamu) do skupiny Office 365

Pokud máte distribuční skupiny a chcete, aby získaly všechny funkce skupin Office 365, můžete tyto své distribuční skupiny aktualizovat na skupiny Office 365. Další informace získáte v těchto tématech:

Migrace distribučních seznamů do skupin Office 365 – nápověda pro správce

Informace o skupinách Office 365

Vytvoření skupiny Office 365 na portálu Centrum pro správu Office 365

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V navigačním podokně vlevo zvolte Skupiny > Skupiny.

  Skupina Office 365 v Centru pro správu

 4. Pokud chcete vytvořit skupinu, stiskněte tlačítko Přidat skupinu a vyberte, jak chcete skupinu použít.

  Vytvoření nové skupiny Office 365, nového distribučního seznamu nebo nové skupiny zabezpečení

  • Skupina Office 365: Tato volba vytvoří skupinu Office 365, ve které můžou týmy skupinově spolupracovat prostřednictvím e-mailu a sdíleného pracovního prostoru.

  • Distribuční seznam: Tato volba vytvoří e-mailovou adresu, která umožňuje posílat e-maily všem členům, kteří jsou v seznamu.

  • Skupina zabezpečení: Tato volba vytvoří skupinu, která umožňuje řídit přístup k OneDrivu a SharePointu.

 5. Zvolte skupinu Office 365.

 6. Zadejte název skupiny Office 365, zvolte její e-mailovou adresu, přidejte popis a vyberte nastavení ochrany osobních údajů a jazyk.

 7. Pokud chcete, aby členové kromě skupinové poštovní schránky dostávali zprávy a položky kalendáře taky do vlastních složek doručené pošty, nechte možnost Přihlásit členyzapnutou.

  Tip : Toto je užitečná možnost, protože zprávy se objeví v doručené poště každého člena, podobně jako při použití distribučního seznamu. Taky jim to bude připomínat, aby si zkontrolovali nejnovější konverzace skupiny, soubory a kalendář.

 8. Zadejte jména určených vlastníků skupiny, kteří ji můžou spravovat, nebo vyberte jejich jména ze seznamu.

 9. Pokud chcete vytvořit skupinu Office 365, zvolte Přidat.

 10. Vedle položky Členové zvolte Upravit.

 11. Zadejte jména lidí, kteří mají být členy skupiny, nebo vyberte jejich jména ze seznamu. Můžete taky určit, že se členové můžou přidat sami nebo že mají požádat o schválení připojení (viz Připojení ke skupině).

 12. Pokud chcete skupinu Office 365 aktualizovat, zvolte Uložit.

Důležité : Pokud chcete do skupiny zahrnout externí uživatele, budete místo toho muset použít distribuční seznam Office 365. V Office 365 můžete vytvářet distribuční seznamy v Centru pro správu Exchange (další informace).

Úprava skupiny Office 365 na portálu Centrum pro správu Office 365

Podle těchto pokynů postupujte, pokud chcete spravovat existující skupiny Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V navigačním podokně vlevo zvolte Skupiny > Skupiny.

  Skupina Office 365 v Centru pro správu

 4. Zaškrtněte políčko vedle skupiny, kterou chcete upravit, a pak aktualizujte některé z těchto informací:

  Úprava existující skupiny v Centru pro správu

  • Odstranit skupinu:  Tuto možnost vyberte, když chcete skupinu odstranit z Office 365. Se skupinou se odstraní i její e-mailové konverzace, kalendář a dokumenty na OneDrivu pro firmy. Jakmile skupinu odstraníte, nemůžete akci vrátit zpět.

  • Upravit podrobnosti o skupině:  Pokud potřebujete změnit název skupiny, zvolte vedle pole Název možnost Upravit. Tento název se zobrazí v adresáři, v e-mailové zprávě na řádku Komu, jako název skupiny v Outlooku a OneDrivu pro firmy a zobrazí se i na stránce Skupiny u e-mailové adresy správce skupiny. Aktualizujte popis skupiny, aby členové poznali, jaký má účel. Můžete tu taky aktualizovat nastavení ochrany osobních údajů, umožnit členům odběr a povolit externí odesílatele.

  • Upravit vlastníky: Když vyberete tuto možnost a zvolíte Upravit vedle pole Vlastníci, můžete do skupiny přidat další vlastníky. Pokud chcete stávajícího vlastníka odebrat, vyberte jeho jméno a zvolte Odebrat.

  • Upravit členy: Když vyberete tuto možnost a zvolíte Upravit vedle pole Členové, můžete do skupiny přidat další členy. Pokud chcete stávajícího člena ze skupiny odebrat, vyberte ho a zvolte Odebrat.

Opakujte tento postup u všech skupin, které chcete aktualizovat.

Tento postup platí pro správce Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premium a Office 365 Business Essentials, kteří zvolili první vydání. Pokud máte plán Office 365 Small Business, použijte k vytvoření skupiny tento postup.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Skupiny.

  Skupina Office 365 v Centru pro správu

 4. Pokud chcete vytvořit skupinu, vyberte ikonu Tlačítko Plus pro přidání vlastní dlaždice a vyberte účel skupiny.

  Vytvoření nové skupiny Office 365 nebo nové skupiny zabezpečení

  • Skupina Office 365: Tato možnost spustí průvodce skupinami Office 365.

  • Skupina zabezpečení: Tato možnost spustí průvodce skupinou zabezpečení. Zadejte název skupiny zabezpečení a přidejte její popis.

 5. Zvolte Skupina Office 365. Vyberte Další a přejděte na další stránku.

 6. Zadejte název skupiny Office 365, zvolte její e-mailovou adresu, přidejte popis a vyberte nastavení ochrany osobních údajů a jazyk.

 7. Zadejte jména určených vlastníků skupiny, kteří ji můžou spravovat, nebo vyberte jejich jména ze seznamu.

 8. Zadejte jména lidí, kteří mají být členy skupiny, nebo vyberte jejich jména ze seznamu. Můžete taky určit, že se členové můžou přidat sami nebo že mají požádat o schválení připojení (viz Připojení ke skupině).

 9. Pokud chcete, aby kromě poštovní schránky skupiny přicházely zprávy a položky kalendáře taky členům do jejich složek doručené pošty, nechejte zaškrtnuté políčko Nastavit odběr zpráv skupiny pro všechny členy.

  Tip : Toto je užitečná možnost, protože zprávy se objeví v doručené poště každého člena, podobně jako při použití distribučního seznamu. Taky jim to bude připomínat, aby si zkontrolovali nejnovější konverzace skupiny, soubory a kalendář.

 10. Pokud chcete vytvořit skupinu Office 365, zvolte Vytvořit a OK.

Důležité : Pokud chcete do skupiny zahrnout externí uživatele, budete místo toho muset použít distribuční seznam Office 365. V Office 365 můžete vytvářet distribuční seznamy v Centru pro správu Exchange (další informace).

Podle těchto pokynů postupujte, pokud chcete spravovat existující skupiny Office 365 ve starém Centru pro správu Office 365.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Tlačítko spouštěče aplikací a zvolte Správce.

 3. V levém navigačním podokně zvolte Skupiny.

  Skupina Office 365 v Centru pro správu

 4. Zaškrtněte políčko vedle skupiny, kterou chcete upravit, a pak aktualizujte některé z těchto informací:

  Úprava existující skupiny v Centru pro správu

  • Upravit členy a vlastníky: Když vyberete tuto možnost a zvolíte Přidat člena, můžete do skupiny přidat další členy. Můžete taky vybrat stávajícího člena a zvolit Odebrat ze skupiny.

  • Upravit členy a vlastníky: Když vyberete tuto možnost a zvolíte Přidat vlastníka, můžete do skupiny přidat další vlastníky. Můžete taky vybrat jméno stávajícího vlastníka a zvolit Odebrat stav vlastníka.

  • Odstranit skupinu:  Touto možností skupinu odstraníte z Office 365. Společně se skupinou se odstraní i její e-mailové konverzace, kalendář a dokumenty na OneDrivu pro firmy. Odstranění skupiny nejde vzít zpátky.

  • Název skupiny:  V případě potřeby aktualizujte název skupiny. Tento název se zobrazí v adresáři, v e-mailové zprávě na řádku Komu, jako název skupiny v Outlooku a OneDrivu pro firmy a na stránce Skupiny v centru pro správu.

  • Popis:  Můžete aktualizovat popis, aby členové líp poznali účel skupiny.

Opakujte tento postup u všech skupin, které chcete aktualizovat.

Další informace

Podrobnější informace najdete v tématu Další informace o skupinách Office 365.

Viz taky

Skupiny Office 365 – nápověda pro správce

Migrace distribučních seznamů do skupin Office 365 – nápověda pro správce

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×