Vytvoření seznamu

Když vytvoříte web Microsoft Windows SharePoint Services, je automaticky vytvořeno několik typů seznamů. Může se jednat o různé výchozí seznamy – od diskusních vývěsek až po seznam kalendářů. Výchozí seznamy lze řadou způsobů přizpůsobovat nebo lze vytvářet vlastní seznamy se zvolenými sloupci.

U seznamů lze také využívat e-mailové funkce, pokud je pro web povolena příchozí nebo odchozí pošta. Některé seznamy (například kalendáře, oznámení, blogy a diskusní vývěsky) lze nastavit tak, aby do nich uživatelé mohli přidávat obsah odesláním e-mailu. Jiné seznamy (například seznamy úkolů a seznamy pro sledování problémů) lze nastavit tak, aby byl uživatelům odeslán obsah v případě, že jim jsou přiřazeny položky.

Seznamy mohou obsahovat řadu typů dat, od kalendářních dat nebo obrázků až po výpočty založené na jiných sloupcích.

Co chcete udělat?

Vytvoření seznamu ze šablony seznamů

Vytvoření vlastního seznamu

Přidání sloupce do seznamu

Vytvoření seznamu ze šablony seznamů

Windows SharePoint Services 3.0 zahrnuje několik různých typů seznamů, od seznamu kalendářů po seznam kontaktů. Přestože některá nastavení seznamů se mohou lišit, můžete stejným základním postupem vytvořit jakýkoli typ seznamu. Následující postup ukazuje, jak vytvořit seznam ze šablony seznamů.

Poznámka : Abyste mohli vytvořit seznam, je nutné, abyste měli oprávnění ke změně webu, na kterém chcete seznam vytvořit.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Komunikace nebo Sledování klepněte na požadovaný typ seznamu, například Kontakty nebo Kalendář.

  Typy seznamů

  Použitý typ seznamu závisí na typu sdílených informací:

  • Oznámení:    Seznam oznámení umožňuje sdílení novinek a stavových informací a slouží k připomínání. Oznámení podporují vylepšené formátování s obrázky, hypertextovými odkazy a formátovaným textem.

  • Kontakty:    Seznam kontaktů slouží k ukládání informací o osobách, se kterými spolupracujete. Pokud používáte aplikaci pro správu e-mailů nebo kontaktů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pomocí této aplikace prohlížet a aktualizovat své kontakty na webu služby SharePoint. Například pomocí aplikace Office Outlook 2007 můžete aktualizovat seznam všech dodavatelů vaší organizace. Seznam kontaktů není určen ke správě členů webu, lze ho však používat k ukládání a sdílení kontaktů organizace, například jako seznam externích prodejců.

  • Diskusní vývěsky:    Diskusní vývěska slouží jako ústřední místo pro záznam a ukládání týmových diskusí. Formátem se podobá diskusním skupinám. Pokud správce povolí, aby seznamy na webu přijímaly e-mail, mohou se v diskusních vývěskách ukládat e-mailové diskuse z většiny e-mailových aplikací. Můžete například vytvořit diskusní vývěsku pro vydání nového produktu vaší organizace. Pokud používáte e-mailovou aplikaci, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pomocí této aplikace prohlížet a aktualizovat diskusní vývěsku.

  • Odkazy:    Seznam odkazů slouží jako centrální umístění pro odkazy na web, do intranetu vlastní společnosti a pro odkazy na další materiály. Například lze vytvořit seznam odkazů na weby vašich zákazníků.

  • Kalendář:    Kalendář slouží ke sledování všech událostí v týmu a zvláštních situací, například slavnostních večírků společnosti. Kalendář umožňuje vizuální znázornění (podobně jako u stolního nebo nástěnného kalendáře) týmových událostí - včetně schůzek, společenských akcí a celodenních zvláštních událostí. Umožňuje také sledovat důležité mezníky týmu, například termíny nebo data uvedení produktů na trh, které se nevztahují k určitému časovému období. Pokud používáte aplikaci pro správu e-mailů nebo kalendářů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pomocí této aplikace prohlížet a aktualizovat svůj kalendář na webu služby SharePoint. Můžete například porovnávat a aktualizovat kalendář na webu služby SharePoint pomocí údajů z kalendáře aplikace Office Outlook 2007 - v aplikaci Office Outlook 2007 zobrazíte oba kalendáře vedle sebe nebo tak, aby se překrývaly.

  • Úkoly:    Seznam úkolů slouží ke sledování informací o projektech a dalších úkolech dané skupiny. Úkoly lze přiřazovat určitým osobám a během řešení daného úkolu je možné sledovat stav a procento dokončení úkolu. Pokud používáte aplikaci pro správu e-mailů nebo úkolů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pomocí této aplikace prohlížet a aktualizovat úkoly na webu služby SharePoint. Můžete například vytvořit seznam úkolů pro rozpočtový proces organizace a pak tento seznam prohlížet a aktualizovat spolu s dalšími úkoly pomocí aplikace Office Outlook 2007.

  • Úkoly projektu:    K ukládání informací podobných seznamu úkolů a k zobrazení Ganttova diagramu s indikátory průběhu slouží seznam úkolů projektu. Během řešení daného úkolu je možné sledovat stav a procento dokončení úkolu. Pokud používáte aplikaci pro správu e-mailů nebo úkolů, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pomocí této aplikace prohlížet a aktualizovat úkoly projektu na webu služby SharePoint. Můžete například na webu služby SharePoint vytvořit seznam úkolů pro identifikaci a přiřazení prací na vytváření příručky ke školení. Pak můžete pomocí aplikace Office Outlook 2007 sledovat postup prací.

  • Sledování problémů:    Seznam pro sledování problémů slouží k ukládání informací o konkrétních problémech, například o problémech podpory, a ke sledování průběhu řešení problémů. Problémy lze přiřazovat, členit do kategorií a vytvářet mezi nimi vazby. Můžete například vytvořit seznam pro sledování problémů, který bude sloužit ke správě problémů poskytování služeb zákazníkům a jejich řešení. Při každé úpravě problémů je možné přidávat k problémům komentáře. Vznikne tak historie komentářů a původní popis problémů se přitom nemění. Pracovník služeb pro zákazníky může například zaznamenat každý krok, který byl podniknut k řešení problému, a jeho výsledky.

  • Průzkum:    Ke shromažďování hodnotících názorů, například ve formě zjišťování spokojenosti zákazníků nebo kvizu, slouží průzkumy. Je možné navrhnout otázky a odpovědi různými způsoby a pak zobrazit přehled získaných názorů. Pokud je nainstalována tabulková nebo databázová aplikace, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Windows SharePoint Services 2.0, je možné výsledky exportovat pro další analýzu.

  • Vlastní seznam:    Ačkoli je možné přizpůsobit každý seznam, můžete začít s vlastním seznamem a pak upravit pouze nastavení, která určíte. Pokud máte tabulkový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo se službou Windows SharePoint Services 2.0, a používáte aplikaci Microsoft Internet Explorer a systém Microsoft Windows, můžete vytvořit seznam založený na tabulce. Například je možné importovat z aplikace Microsoft Office Excel 2007 seznam, který byl vytvořen pro ukládání a správu smluv s dodavateli.

  Do pole Název zadejte název seznamu. Název seznamu je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření seznamu.

 2. Do pole Popis zadejte popis účelu seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazí v horní části seznamu pod jeho názvem. Některé typy seznamů mohou přijímat obsah e-mailem. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do seznamu e-mailem, můžete k popisu seznamu přidat jeho e-mailovou adresu, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 3. Chcete-li přidat odkaz na tento seznam na panel Snadné spuštění, klikněte v oblasti Navigace na možnost Ano.

  Pokud se zobrazí oddíl Příchozí e-mail, znamená to, že správce povolil, aby seznamy na webu přijímaly obsah e-mailem. Chcete-li uživatelům umožnit přidávat do seznamu obsah odesíláním e-mailu, klikněte v části Povolit tomuto seznamu příjem e-mailů na možnost Ano. Pak zadejte do pole E-mailová adresa první část adresy, kterou chcete, aby uživatelé používali pro seznam.

  Tato možnost nemusí být u některých typů seznamů k dispozici.

 4. Jestliže se zobrazí část Oznámení e-mailem, správce povolil u seznamů na webu odesílání oznámení e-mailem v případě, že jsou přiřazeny položky seznamu. Chcete-li u seznamu povolit odesílání e-mailů osobám v případě, že je jim přiřazena položka, klepněte na možnost Ano v části Odeslat e-mail při přiřazení vlastníka.

  Tato možnost pravděpodobně nebude k dispozici u všech typů seznamů.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka : Ve výchozím nastavení můžete přidat obsah odesláním e-mailu do diskusních vývěsek, oznámení a seznamů kalendářů v případě, že jsou na webu povoleny příchozí e-maily. U úkolů, projektových úkolů a seznamů sledování problémů lze odesílat e-maily uživatelům v případě, že mají přiřazeny položky, pokud jsou na webu povoleny odchozí e-maily. Správce může povolit další seznamy pomocí vlastního řešení, například program pro zpracování e-mailů.

Tip : Při vytváření seznamu lze ušetřit čas naimportováním souboru tabulky, pokud jsou již data ve formátu tabulky. Chcete-li vytvořit seznam, který je založen na tabulce, je třeba použít program tabulek, který je kompatibilní se službou Microsoft Windows SharePoint Services, aplikací Microsoft Internet Explorer 5 a systémem Microsoft Windows.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního seznamu

Vytváření vlastního seznamu je podobné jako vytváření výchozího seznamu. Rozdíl je v tom, že vlastní seznam obsahuje jen několik sloupců, například Název. Po vytvoření vlastního seznamu můžete podle účelu seznamu přidat sloupce.

Poznámka : Abyste mohli vytvořit seznam, je nutné, abyste měli oprávnění ke změně webu, na kterém chcete seznam vytvořit.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Vlastní seznamy klepněte na možnost Vlastní seznam.

  Do pole Název zadejte název seznamu. Název seznamu je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření seznamu.

 2. Do pole Popis zadejte popis účelu seznamu. Popis je nepovinný.

  Popis se zobrazí v horní části seznamu pod názvem seznamu.

 3. Chcete-li přidat odkaz na tento seznam na panel Snadné spuštění, klikněte v oblasti Navigace na možnost Ano.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Vlastní list můžete také vytvořit v zobrazení datového listu nebo z tabulky, což je užitečné, pokud máte několik položek, které chcete aktualizovat najednou. Zobrazení datového listu vyžaduje program nebo ovládací prvek kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například Microsoft Office Professional 2007, a podporu Ovládací prvek ActiveX.

Začátek stránky

Přidání sloupce do seznamu

Některé seznamy již mají nastavené sloupce, můžete je však přidat nebo změnit. U vlastních seznamů můžete do seznamu přidávat vlastní sloupce.

Pomocí sloupců může skupina lépe uspořádávat informace do kategorií a sledovat je, například název oddělení nebo číslo projektu. Z hlediska typu vytvářeného sloupce máte několik možností, včetně jednoho řádku textu, rozevíracího seznamu, ve kterém zadáte možnosti, číslo vypočítávané z jiných sloupců nebo jméno a fotografie osoby na webu.

Poznámka : Následující postup začíná na stránce seznamu, do kterého chcete přidat sloupec. Pokud seznam není ještě otevřen, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění. Pokud se název seznamu nezobrazí, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název seznamu.

 1. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Vytvořit sloupec.

 2. V oblasti Název a typ zadejte do pole Název sloupce požadovaný název.

 3. V seznamu Typ informací v tomto sloupci vyberte typ informací, které chcete zobrazit ve sloupci.

 4. V oblasti Další nastavení sloupce zadejte do pole Popis popis, který uživatelům usnadní porozumění účelu sloupce a druhu dat, která by měl obsahovat. Tento popis je nepovinný.

 5. V závislosti na vybraném typu sloupce se v oblasti Další nastavení sloupce mohou zobrazit další možnosti. Vyberte požadované další nastavení.

 6. Chcete-li sloupec přidat do výchozího zobrazení, které uživatelé vašeho webu automaticky uvidí při prvním otevření seznamu nebo knihovny, klikněte na možnost Přidat do výchozího zobrazení.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Po vytvoření sloupce můžete přejít zpět a změnit jeho nastavení. Můžete chtít například zadat, aby sloupec místo pouze čísla obsahoval měnu. Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení seznamu, otevřete seznam a klepněte na možnost Nastavení seznamu v nabídce Nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×