Vytvoření sestavy služby Excel Services pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete vytvořit řídicí panely obsahující různé typy sestav, včetně sestav služby Excel Services. Sestavy služby Excel Services v řídicího panelu PerformancePoint vypadají jako tabulky s vlastním formátováním, ale jsou také vysoce interaktivní.

Důležité : Dříve, než se pokusíte vytvořit sestavu služby Excel Services pro řídicí panel, ujistěte se, že máte přístup k sešitu aplikace Excel 2007, který byl publikován na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 (viz Publikování sešitu ve službě Excel Services ). Ujistěte se také, že služba Excel Services je správně nakonfigurována pro práci se serverem Monitorovací server PerformancePoint. Další informace o způsobu konfigurace sestav služby Excel Services naleznete v tématu Konfigurace služby Excel Services.

Co chcete udělat?

Další informace o sestavách služby Excel Services

Vytvoření sestavy služby Excel Services

Další informace o sestavách služby Excel Services

Sešit služby Excel Services je sešit aplikace Excel 2007, který byl publikován do služby Excel Services. Tento sešit aplikace Excel 2007 může mít připojení ke svému vlastnímu zdroji dat, včetně služby SQL Server 2005 Analysis Services, připojení ODBC nebo k tabulkovému zdroji dat, jako jsou například tabulky serveru SQL Server či seznam služby SharePoint.

Sestava služby Excel Services v řídicím panelu PerformancePoint vypadá jako interaktivní list aplikace Excel. Sešity aplikace Excel jsou velmi podobné sestavám služby Excel Services. Sestavy služby Excel Services ve skutečnosti mohou zahrnovat celou řadu standardních funkcí aplikace Excel, včetně podmíněného formátování, vzorců a grafů. Další informace o rozdílech mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a služby Excel Services.

Po publikování sešitu aplikace Excel 2007 ve službě Excel Services se sešit služby Excel Services stane zdrojem dat pro typ sestavy služby Excel Services v aplikaci Návrhář řídicích panelů. To platí bez ohledu na zdroji dat, který se používá pro sešit aplikace Excel 2007.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy služby Excel Services

Sestavu služby Excel Services vytváříte ve dvou fázích. Ve Fázi Ipomocí průvodce vytvoříte základní struktury sestavy. Ve Fázi IInakonfigurujete sestavu na zobrazení dat.

Fáze I: Vytvoření základní struktury pro sestavu služby Excel Services

 1. Klepněte na kartu Vytvořit a poté na položku Jiné sestavy.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu sestavy klepněte na možnost Excel Services a potom klepněte na tlačítko OK.

 3. Do textového pole Název zadejte název sestavy. Chcete-li určit, kde má být sestava uložena na serveru Monitorovací server PerformancePoint, klepněte na položku Vyberte složku pro zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 4. Na stránce Potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klepněte na tlačítko Zavřít.

 5. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu na Monitorovací server a zpřístupněte ji pro přidávání obsahu. Přejděte k Fázi II: Konfigurace sestavy služby Excel Services pro zobrazení dat.

Začátek stránky

Fáze II: Konfigurace sestavy služby Excel Services pro zobrazení dat.

Poznámka : Před zahájením následujícího postupu, ověřte, zda jste vytvořili základní strukturu sestavy služby Excel Services.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor. Do pole Web služby SharePoint zadejte webovou adresu (označovanou také jako adresa URL) webu služby Excel Services, kde je umístěn sešit aplikace Excel, který chcete použít pro sestavu. Seznam Knihovna dokumentů bude naplněn.

 2. V seznamu Knihovna dokumentů vyberte knihovnu dokumentů služby SharePoint obsahující sešit, který chcete použít pro sestavu. Seznamu sešitů aplikace Excel bude naplněn.

 3. V seznamu Sešit aplikace Excel vyberte sešit aplikace Excel 2007, který chcete v sestavě použít. Tlačítko Zobrazit se aktivuje, takže budete moci zobrazit náhled dat sestavy.

 4. Klepnutím na tlačítko Zobrazit zobrazte náhled sestavy.

 5. Chcete-li upravit zobrazení sestavy, můžete změnit zobrazené položky. To můžete provést pomocí oddílů Název položky, Řádek nebo Sloupec.

  • Do pole Název položky zadejte název položky sešitu (například graf, tabulka aplikace Excel nebo podobná položka v sešitě).

   Poznámka : Zadaná položka musí být k dispozici přímo v samotném sešitě nebo to musí být položka, která byla vybrána pro zobrazení sešitu v době jeho publikování do služby Excel Services.

  • Chcete-li použít pole Řádek, zadejte název (nebo oblast) řádku (nebo řádků), které chcete zobrazit v řídicím panelu.

  • Chcete-li použít pole Sloupec, zadejte název (nebo oblast) sloupce (nebo sloupců), které chcete zobrazit v řídicím panelu.

 6. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×