Vytvoření sestavy sledování průběhu

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Sestavy zbývající práce oproti času porovnat plánované, dokončená a zbývající práce u grafu, který se automaticky aktualizuje při změně dat projektu. Poskytují vám a zúčastněnými stranami projektu na přehled stavu, které lze vytvořit v několika krocích.

Tip pro řízení projektu    Sestavy zbývající práce oproti času jsou klíčovou součástí Aktivní řízení projektů, zejména Scrum. Ale jsou užitečné nástroje pro jakýkoli styl řízení projektu.

Když chcete vytvořit sestavu sledování průběhu, klikněte na Sestava > Řídicí panely > Zbývá dokončit (Burndown).

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Pokud chcete přidat požadované údaje do sestavy sledování průběhu, je možné, že do projektu budete muset přidat některá pole. Dál jsou uvedené tipy k nastavení projektu, abyste ze sestavy sledování průběhu vyčetli co nejvíc.

Nastavení sestavy sledování průběhu

Srovnání diagramů práce k dokončení a diagramů úkolů k dokončení

Nastavení diagramu práce k dokončení

Sběr údajů o práci

Přidání polí s údaji o práci, která se mají sledovat

Pole práce k dokončení

Práce

Dosavadní práce

Souhrnná práce

Nastavení diagramu úkolů k dokončení

Sběr informací o úkolu

Přidání polí s údaji o úkolech, která se mají sledovat

Pole úkolů k dokončení

Formátování sestavy sledování průběhu

Srovnání diagramů práce k dokončení a diagramů úkolů k dokončení

Výchozí sestava sledování průběhu obsahuje dva diagramy: diagram práce k dokončení a diagram úkolů k dokončení.

Sestava Práce k dokončení ukazuje, jaké množství práce už lidé dokončili a kolik jí je naplánované do data ukončení projektu. Zahrnuje i odhad, kolik práce by mělo být dokončeno v této fázi projektu.

Sestava Práce k dokončení

Sestava Úkoly k dokončení ukazuje, kolik už je dokončeno úkolů a kolik jich zbývá. Zahrnuje i odhad, kolik úkolů by mělo být dokončeno v této fázi projektu.

Sestava Úkoly k dokončení

Začátek stránky

Nastavení diagramu práce k dokončení

Diagram práce k dokončení ukazuje, jaké množství práce už je dokončené a kolik zbývá. Pokud je nejstrmější čára diagramu zbývající souhrnná práce, je možné, že je projekt oproti plánu opožděný.

Práce je čas naplánovaný na provedení úkolu, skutečná práce je množství práce na úkolu odvedené a zbývající práce je rozdíl mezi nimi. Práci můžete sledovat jako počet hodin nebo dnů práce na osobu.

Sběr údajů o práci

Vzhledem k tomu, že diagramy práce k dokončení srovnávají plánovanou, provedenou a zbývající práci, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Přiřaďte k úkolům zdroje, hlavně pokud chcete zachytit dokončenou práci. To musíte udělat před nastavením směrného plánu.

 • Nastavením směrného plánu získáte přehled projektu. V sestavě sledování průběhu směrný plán ukazuje, kdy na kdy jste naplánovali dokončení úkolů a práce.

Přidání polí s údaji o práci, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání zdrojů.

 2. Klikněte na Nástroje používání zdrojů – Formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání zdrojů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole práce k dokončení

Práce

Pole

Popis

Pole Práce

Celkový čas, po který:

 • všechny zdroje jsou naplánované na úkol,

 • zdroj je naplánovaný na všechny úkoly,

 • zdroj je naplánovaný na úkol.

Pole Zbývající práce

Čas, který je ještě potřeba k dokončení úkolu.

Pole Práce podle směrného plánu

Celková naplánovaná práce s časovým plánem pro úkol, zdroj nebo přiřazení v průběhu času.

Skutečná práce

Pole

Popis

Pole Skutečná práce

Práce, kterou zdroj přiřazený k úkolům už v průběhu času dokončil.

Souhrnná skutečná práce

Skutečná práce provedená v průběhu času všemi zdroji přiřazenými k úkolům.

Zbývající souhrnná skutečná práce

Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení souhrnné skutečné práce.

Souhrnná práce

Pole

Popis

Pole Souhrnná práce

Souhrnné množství času naplánované pro všechny zdroje přiřazené k úkolům.

Souhrnná práce podle směrného plánu 0–10

Práce podle směrného plánu naplánovaná pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, akumulovaná v průběhu času od doby nastavení směrného plánu.

Zbývající souhrnná práce

Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce akumulované v průběhu času.

Zbývající souhrnná práce podle směrného plánu 0–10

Práce podle směrného plánu, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce podle směrového plánu akumulované v průběhu času.

Začátek stránky

Nastavení diagramu úkolů k dokončení

Diagram úkolů k dokončení ukazuje, kolik úkolů už je dokončeno a kolik zbývá. Pokud je nejstrmější čára v diagramu čára úkolů, je možné, že je projekt oproti plánu opožděný.

Sběr informací o úkolu

Vzhledem k tomu, že diagramy úkolů k dokončení srovnávají plánované, provedené a zbývající úkoly, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Nastavením směrného plánu získáte přehled projektu. V sestavě sledování průběhu směrný plán ukazuje, na kdy jste naplánovali dokončení úkolů a práce.

 • Označte úkoly jako dokončené. Klikněte na úkol a potom na Úkol na pásu karet. Vyberte procentní část dokončení, ale mějte na paměti, že Project v diagramu úkolů k dokončení považuje za „dokončené“ jenom úkoly označené jako dokončené ze 100 %.

Přidání polí s údaji o úkolech, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání úkolů.

 2. Klikněte na Nástroje používání úkolů – Formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání úkolů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole úkolů k dokončení

Pole

Popis

Pole Dokončeno %

Aktuální stav úkolu jako procento jeho trvání.

Pole Dokončeno % v součtu (časově uspořádané pole úkolu)

Kumulativní procento dokončení úkolu v průběhu času.

Zbývající úkoly podle směrného plánu 0–10

Počet naplánovaných úkolů, které zbývají k dokončení v daný den; pochází z doby nastavování plánu.

Zbývající skutečné úkoly

Celkový počet skutečných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.

Zbývající úkoly

Celkový počet naplánovaných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.

Začátek stránky

Formátování sestavy sledování průběhu

Stejně jako u jiných projektových sestav můžete měnit údaje, barvy a obrazce, které se objeví v sestavě sledování průběhu. Můžete do ní taky přidávat diagramy, tabulky nebo obrázky.

Postup najdete v tématu Vytvoření sestavy projektu.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Project Professional 2016, Project Pro for Office 365, Project Standard 2013, Project Standard 2016, Project Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk