Vytvoření sestavy serveru ProClarity Server pro řídicí panel PerformancePoint

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete vytvořit řídicí panely obsahující různé typy sestav, včetně sestavy stránky serveru Server analytiky ProClarity . Tato sestava je zobrazení ProClarity, které bylo publikováno na serveru ProClarity Server. Příklady zobrazení ProClarity zahrnují perspektivní zobrazení, rozložená stromová struktura, mapa výkonu a analytické grafy a tabulky.

Obvykle přidáváte sestavu ProClarity do řídicího panelu z některého z následujících důvodů:

 • Chcete použít sestavy, které byly publikovány na serveru ProClarity Server.

 • Chcete použít zobrazení ProClarity, která dosud nejsou k dispozici na serveru Microsoft Office PerformancePoint Server 2007.

 • Chcete použít analytické grafy a tabulky, které zobrazují data uložená ve službě SQL Server 2000 Analysis Services.

 • Chcete ušetřit čas a pracovat pomocí stávajících zobrazení sestavy.

Příklad: Použití sestav publikovaných na serveru ProClarity Server v řídicím panelu

Předpokládejme, že vytváříte řídicí panely pro různá oddělení v organizaci, včetně prodeje, marketingu a financí. Předpokládejme dále, že kromě serveru PerformancePoint Serverpoužívá vaše organizace server ProClarity. Ve skutečnosti jsou manažeři některých oddělení zvyklí používat konkrétní sestavy publikované na serveru ProClarity Servera tito manažeři chtějí zobrazit stejné sestavy v nově vytvořených řídicích panelech. Ačkoli můžete vytvořit některé z těchto zobrazení sestav pomocí aplikace Návrhář řídicích panelůnemůžete vytvořit všechny. Řešením je zahrnout některé sestavy ProClarity do řídicích panelů. Tímto způsobem můžete použit sestavy, které byly již vytvořeny a publikovány, společně s novými sestavami vytvořenými pomocí aplikace Návrhář řídicích panelů.

Co chcete udělat?

Další informace o sestavách ProClarity

Vytvoření sestavy ProClarity

Změna zobrazení sestavy zobrazené v řídicím panelu

Další informace o sestavách ProClarity

ProClarity Server je server střední vrstvy, který slouží jako centrální součást mezi datovými krychlemi a koncovými uživateli. Zobrazení serveru ProClarity Server lze vytvořit pomocí datových krychlí ve službě SQL Server 2005 Analysis Services nebo SQL Server 2000 Analysis Services. Pomocí aplikace ProClarity Desktop nebo Web Professionalpublikují autoři sestav sestavy na ProClarity Server. Sestavy mohou zahrnovat řadu možností zobrazení ProClarity, včetně rozložené stromové struktury, perspektivního zobrazení a mapy výkonu. Zobrazení sestav však mohou také zahrnovat výsečové grafy, pruhové grafy, spojnicové grafy tabulky nebo kombinaci grafu a tabulky v jedné sestavě.

Sestavy jsou publikovány na ProClarity Server jako stránky. Tyto stránky lze zobrazit v klientském rozhraní, například v aplikaci ProClarity Professional nebo ProClarity Standard. Sestavy je možné také zobrazit v řídicích panelech serveru Monitorovací server PerformancePoint pomocí typu sestavy ProClarity.

Při použití nástroje Návrhář řídicích panelů k zahrnutí sestav ProClarity do řídicích panelů ve skutečnosti nevytváříte samotné sestavy. Místo toho vytvoříte prvek řídicího panelu umožňující použití existujících sestav, které se nacházejí na serveru ProClarity Server. Proto byste měli zkontrolovat, zda sestavy, které chcete použít, byly publikovány na serveru ProClarity Server. Navíc ověřte, zda vy a vaši uživatelé máte oprávnění ke čtení na serveru ProClarity Server , abyste mohli sestavy zobrazit.

Poznámka : Pokud je ProClarity Server nainstalovaný pomocí výchozí modelu zabezpečení, nepoužívejte metodu identifikace uživatele fondu aplikací. Místo toho použijte NT LAN Manager (NTLM), což je protokol používaný k ověřování uživatelů v síti systému Microsoft Windows. Další informace získáte v části Role a zabezpečení monitorovacího serveru.

Začátek stránky

Vytvoření sestavy ProClarity

Při vytváření sestavy ProClarity pro řídicí panel PerformancePoint postupujte podle procesu, který obsahuje tři hlavní fáze. Během Fáze 1pro sestavu vytvoříte základní strukturu. Během Fáze IIse připojíte k serveru ProClarity Server a vyberete stránku, kterou chcete zobrazit. (Sestavy se na serveru ProClarity nazývají stránky.) Během Fáze IIIurčíte způsob, jakým má být sestava ProClarity konfigurována.

Fáze I: Vytvoření základní struktury sestavy

Poznámka : Než začnete, zkontrolujte, zda jste vy nebo jiní autoři již publikovali jednu nebo více sestav na ProClarity Server a zda máte přístup k těmto sestavám. Ujistěte se také, že je nainstalována oprava hotfix 2213 pro PAS 6.3 na serveru ProClarity Server. V opačném případě PerformancePoint Server nenaváže spojení se serverem ProClarity Server a sestavy se nezobrazí správně. Další informace získáte v článku 942523 ve znalostní bázi Knowledge Base.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelůklepněte na kartu Vytvořit, vyberte možnost Další sestavy a klepněte na možnost Stránka serveru analytiky ProClarity. Otevře se průvodce Vytvořte sestavu stránky serveru analytiky ProClarity.

 2. Do textového pole Název zadejte název sestavy ProClarity. Chcete-li určit, kde má být sestava ProClarity uložena na serveru Monitorovací server, klepněte na položku Vyberte složku pro zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte další stránku průvodce.

 3. Na stránce Potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klepněte na tlačítko Zavřít.

 4. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu ProClarity na Monitorovací server a zpřístupněte ji pro přidávání obsahu.

Začátek stránky

Fáze II: Připojení k serveru ProClarity Server a výběr stránky k zobrazení

Poznámka : Než začnete, přesvědčte se, zda jste již vytvořili základní strukturu sestavy ProClarity.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 2. Do pole Adresa URL serveru zadejte adresu webového serveru (URL) počítače, ve kterém je spuštěn server ProClarity a který obsahuje sestavy, jež chcete použít. Platná adresa URL aktivuje tlačítko Procházet; neplatná adresa URL nikoli.

 3. Klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Prohlížeč serveru ProClarity Analytics Server.

 4. Pomocí jedné z následujících metod se přihlaste k serveru ProClarity Server. Použitá metoda závisí na tom, zda je ProClarity Server konfigurován na přijetí integrovaného nebo základního ověřování. Obraťte se na správce IT, máte-li dotazy na způsob, jakým je ProClarity Server konfigurován ve vašem prostředí.

Možnost

Popis

Zaškrtněte políčko Použít pověření systému Windows.

Tuto možnost použijte, pokud je ProClarity Server konfigurován na přijetí integrovaného ověřování systému Windows, které automaticky předá vaše uživatelské jméno a heslo serveru ProClarity Server.

Zadejte svá uživatelská pověření systému Windows NT do polí Uživatelské jméno, Heslo a Doména.

Tuto možnost použijte, pouze pokud je ProClarity Server konfigurován na přijímání základního ověřování.

 1. V dialogovém okně Prohlížeč serveru ProClarity Analytics Server klepnutím na tlačítko Aktualizovat aktualizujte seznam knihoven, knih a stránek. Procházejte knihovny a knihy a potom vyberte stránku serveru ProClarity Server , kterou chcete použít.

 2. Klepnutím na tlačítko OK přiřaďte vybranou sestavu k sestavě ProClarity pro řídicí panel. Průvodce se zavře a sestava se otevře v prostředním podokně pracovního prostoru.

 3. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu ProClarity na Monitorovací server.

Začátek stránky

Fáze III: Nastavení možností konfigurace pro sestavu ProClarity

Poznámka : Před zahájením práce se přesvědčte, zda jste již vytvořili sestavu ProClarity a vybrali ji pro zobrazení.

Ve výchozím nastavení má při publikování sestavy ProClarity na Monitorovací serversestava zobrazená v řídicím panelu veškeré funkce sestavy v aplikaci ProClarity Standard. V případě potřeby však můžete zadat možnosti konfigurace, které omezí některé interaktivní funkce.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 2. Pomocí seznamu Možnosti konfigurace vyberte jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

ad; (Zakázat rozložené stromové struktury)    

Tato možnost zakáže typ sestavy rozložené stromové struktury. Pokud vyberete tuto možnost, mohou uživatelé řídicího panelu zobrazit další typy sestav, ale nemohou změnit zobrazení na rozloženou stromovou strukturu. Uživatelé řídicího panelu navíc nemohou vybrat hodnotu v sestavě a pak pro tuto hodnotu analyzovat základní data pomocí rozložené stromové struktury.

dd; (Zakázat přechod k podrobnostem)    

Tato možnost zakáže funkci přechodu k podrobnostem, která je ekvivalentní funkci Zobrazit podrobnosti v přehledech výkonnostních metrik a sestavách. Pokud vyberete tuto možnost, uživatelé řídicího panelu mohou data a zobrazit vyšší nebo nižší úroveň podrobností pro hodnotu sestavy, ale nemohou zobrazit nejnižší úrovni podrobností v sestavě.

ad;dd; (Zakázat rozložené stromové struktury a přechod k podrobnostem)    

Tato možnost zakáže rozložené stromové struktury a možnost zobrazit nejnižší úroveň podrobností pro hodnotu sestavy. Pokud vyberete tuto možnost, uživatelé řídicího panelu mohou zobrazit některé typy sestav, ale nemohou změnit zobrazení na rozložené stromové struktury nebo v sestavě zobrazit nejnižší úrovni podrobností.

st; (Veškerá interakce zakázána)    

Tato možnost vykreslí sestavu jako statický obrázek. Pokud vyberete tuto možnost, uživatelé řídicího panelu mohou zobrazit pouze sestavu. Nemohou změnit zobrazení nebo prohlížet data.

 1. Po dokončení úprav možností konfigurace klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše pro uložení změn na Monitorovací server.

Začátek stránky

Změna zobrazení sestavy zobrazené v řídicím panelu

Máte-li v řídicím panelu sestavu ProClarity a chcete použít jiné zobrazení sestavy, lze je snadno změnit pomocí aplikace Návrhář řídicích panelů. Tento proces je podobný proces, který používáte při první konfiguraci řídicího panelu.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelůklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na možnost Aktualizovat obnovte seznam prvků, které jsou uloženy na Monitorovacím serveru.

 2. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Sestavy. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server obsahuje všechny sestavy, které jste vy a ostatní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovního prostor obsahuje všechny sestavy vytvořené nebo publikované na Monitorovací server.

 3. V prostředním podokně poklepejte na sestavu ProClarity, kterou chcete upravit.

 4. V prostředním podokně pracovního prostoru klepněte na kartu Editor.

 5. Zkontrolujte informace v poli Adresa URL serveru. Chcete-li je změnit, zadejte webovou adresu (URL) počítače, ve kterém je spuštěn ProClarity Server a který obsahuje sestavy, jež chcete zobrazit. Platná adresa URL aktivuje tlačítko Procházet; neplatná adresa URL nikoli.

 6. Klepnutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Prohlížeč serveru ProClarity Analytics Server.

 7. Pomocí jedné z následujících metod se přihlaste k serveru ProClarity Server. Použitá metoda závisí na tom, zda je ProClarity Server konfigurován na přijetí integrovaného nebo základního ověřování. Obraťte se na správce IT, máte-li dotazy na způsob, jakým je ProClarity Server konfigurován ve vašem prostředí.

Možnost

Popis

Zaškrtněte políčko Použít pověření systému Windows.

Tuto možnost použijte, pokud je ProClarity Server konfigurován na přijetí integrovaného ověřování systému Windows, které automaticky předá vaše uživatelské jméno a heslo serveru ProClarity Server.

Zadejte svá uživatelská pověření systému Windows NT do polí Uživatelské jméno, Heslo a Doména.

Tuto možnost použijte, pouze pokud je ProClarity Server konfigurován na přijímání základního ověřování.

 1. V dialogovém okně Prohlížeč serveru ProClarity Analytics Server klepnutím na tlačítko Aktualizovat aktualizujte seznam knihoven, knih a stránek. Procházejte knihovny a knih a potom vyberte stránku ProClarity, kterou chcete použít.

  Klepnutím na tlačítko OK přiřaďte vybranou sestavu k sestavě ProClarity pro řídicí panel. Průvodce se zavře a sestava se otevře v prostředním podokně pracovního prostoru.

 2. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu ProClarity na Monitorovací server.

Poznámka : Pokud upravíte sestavu ProClarity, která již byla nasazena, bude zřejmě nutné řídicí panel znovu nasadit, než budou jeho uživatelé moci změny zobrazit. Provedete-li malé změny, například změnu možností konfigurace, není nutné znovu nasadit řídicí panel. Můžete jej publikovat na Monitorovací server a vaše změny se zobrazí v řídicím panelu, když uživatel řídicího panelu obnoví zobrazení. Pokud však provádíte strukturální změnu, například připojení filtru řídicího panelu k sestavě ProClarity nebo výběr jiné adresy URL a sestavy serveru ProClarity Server je nutné řídicí panel znovu nasadit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×