Vytvoření schůzky nebo události

Schůzka v Outlooku je zvláštní událost, která zahrnuje další osoby a případně i zdroje, jako jsou třeba konferenční místnosti. Když chcete naplánovat schůzku v Outlooku, vytvoříte pozvánku na schůzku, kterou lidem rozešlete. Odpovědi na pozvánky na schůzku se zobrazují ve složce Doručená pošta.

Události v Outlooku jsou události, které nezahrnují pozvání dalších účastníků nebo rezervaci zdrojů.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření schůzky

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Calendar (Kalendář)  Tlačítko zobrazení kalendáře .

 2. Na kartě Domů klikněte na Schůzka.

  Karta Domů v Kalendáři, skupina 1

  Tip : Můžete taky poklikat na časový interval v zobrazení dne, týdne nebo měsíce. Vybrané datum a čas se automaticky zadají do okna nové události. Pokud potom chcete převést událost na schůzku, klikněte na kartě Appointment (Událost) na Invite (Pozvat).

 3. Pokud chcete poslat pozvánku z účtu, který není vaším výchozím účtem, klikněte na účet v místní nabídce From (Od).

 4. Do pole To (Komu) zadejte jména lidí nebo zdroje, které mají být součástí schůzky.

  Pokud chcete vyhledat další kontakty, klikněte na pravé pole To (Komu) na Otevřít hledání kontaktů .

 5. Do pole Location (Místo) zadejte popis nebo místo konání.

  Tipy : 

  • Pokud chcete vybírat ze seznamu naposledy použitých místností, klikněte na  Nedávno použité místnosti na pravé straně pole Location (Místo).

  • Pokud máte účet Microsoft Exchange a chcete najít místnosti v adresáři své organizace, klikněte na pravé straně pole Location (Místo) na  Otevřít hledání kontaktů .

 6. Zadejte podrobnosti o události a potom udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení nabídky Time zone (Časové pásmo) pro událost

Na kartě Meeting (Schůzka) klikněte na Time Zone (Časové pásmo).

Karta Schůzka, skupina 5

Přidání příloh ke schůzce

V nabídce Schůzka klikněte na Přílohy a pak na Přidat.

Nastavení schůzky jako opakované události

Na kartě Meeting (Schůzka) klikněte na Recurrence (Opakování) a potom vyberte způsob opakování.

Karta Schůzka, skupina 5

Zjištění dostupnosti pozvaných (jenom účty Exchange)

Na kartě Meeting (Schůzka) klikněte na Scheduling (Plánování).

Karta Schůzka, Plánování

Tlačítko Scheduling (Plánování) zobrazí v dolní části pozvánky podokno Scheduling Assistant (Pomocník pro plánování). Pokud v podokně Scheduling Assistant (Pomocník pro plánování) nevidíte informace o volném čase, zkontrolujte, jestli jste v místní nabídce From (Od) (v horní části pozvánky) vybrali svůj účet Exchange.

 1. Po dokončení pozvánky klikněte na kartě Meeting (Schůzka) na Send (Odeslat).

  Odeslání skupině

  Poznámky : 

  • Ve výchozím nastavení je funkce Žádat odpovědi u nových schůzek zapnutá. Pokud máte účet Microsoft Exchange, odpovědi od účastníků se vám zobrazí, když otevřete schůzku z kalendáře a zobrazíte informace Pomocníka pro plánování.

  • Pokud máte účet Microsoft Exchange, stav, který vyberete pro událost, ovlivní zobrazení této události u jiných lidí, když prohlížejí váš kalendář. Pokud stav nezměníte, Outlook bude váš stav během události zobrazovat jako Zaneprázdněn(a). Pokud chcete vybrat jiný stav, například Volno nebo Mimo kancelář, klikněte na kartě Meeting (Schůzka) na místní nabídku Status (Stav).

Vytvoření zvláštní události

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Calendar (Kalendář)  Tlačítko zobrazení kalendáře .

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte na Appointment (Událost).

  Karta Domů v Kalendáři, skupina 1

  Tip : Událost v kalendáři můžete vytvořit taky poklikáním na časový interval v zobrazení dne, týdne nebo měsíce. Vybrané datum a čas se automaticky zadají do okna nové události.

 3. Zadejte podrobnosti o události a potom udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazení nabídky Time zone (Časové pásmo) pro událost

Na kartě Appointment (Událost) klikněte na Time Zone (Časové pásmo).

Karta Schůzka, skupina 4

Nastavení opakované události

Na kartě Událost klikněte na Opakování a pak vyberte způsob opakování.

Karta Schůzka, skupina 4

Změna události na schůzku pozváním jiných lidí

Na kartě Událost klikněte na Pozvat.

Karta Schůzka, Pozvat

 1. Na kartě Appointment (Událost) klikněte na Save and Close (Uložit a zavřít).

  Karta Kontakt, Uložit a zavřít

Viz taky

Aktualizace nebo zrušení schůzky

Informace o časových pásmech

Označení události nebo kontaktu jako soukromého

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×