Vytvoření ručně zadaných konců stránek v listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Konce stránek jsou oddělovače, které rozdělí List na samostatné stránky pro tisk. Microsoft Excel vkládá automatické konce stránek podle velikosti papíru, nastavení okrajů, nastavení měřítka a umístění ručně zadaných konců stránek. Pokud chcete vytisknout list na přesný počet stránek, můžete před tiskem konce stránek v listu upravit.

Tipy : 

 • I když se dá s konci stránek pracovat v zobrazení Normálně, doporučujeme, abyste při úpravách používali zobrazení Zobrazit konce stránek. Uvidíte, jak automatické konce stránek ovlivní další provedené změny (jako změny orientace stránky nebo změny formátování). Uvidíte například, jak umístění automatických konců stránek ovlivní změna výšky řádku nebo šířky sloupce.

 • Chcete-li změnit automatické konce stránek, vloží aplikace Excel, můžete vložit vlastní ručně zadané konce stránek, přesunout stávající ručně zadané konce stránek nebo odstranit všechny ručně zadané konce stránek. Můžete taky rychle odebrat všechny ručně zadané konce stránek. Po dokončení práce s konce stránek, můžete vrátit do normálního zobrazení.

V tomto článku

Vložit konec stránky

Přesunutí konce stránky

Jak odstranit ručně vložené konce stránek

Jak odebrat všechny ručně zadané konce stránek

Zobrazení a skrytí konců stránek v normálním zobrazení

Přečíst si něco víc o koncích stránek

Vložení konce stránky

 1. Vyberte list, který chcete upravit.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Kliknutí na Zobrazit konce stránek na kartě Zobrazení

  Můžete taky kliknout na Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Náhled konců stránek, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo pokaždé, když přejdete do zobrazení náhledu konců stránek, zaškrtněte před kliknutím na OK políčko Tento dialog již příště nezobrazovat.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vložit vodorovný konec stránky, vyberte řádek pod umístěním požadovaného konce stránky.

  • Chcete-li vložit svislý konec stránky, vyberte sloupec vpravo od požadovaného umístění konce stránky.

 4. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na příkaz Konce.

  Kliknutí na Konce na kartě Rozložení stránky

 5. Klikněte na položku Vložit konec stránky.

Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem na řádek pod umístěním nebo vpravo od umístění, do kterého chcete vložit konec stránky, a poté kliknout na příkaz Vložit konec stránky.

Jestliže se vložené ručně zadané konce stránek neprojeví, je možné, že bylo na kartě Stránka dialogového okna Vzhled stránky (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ) nastaveno měřítko na volbu Přizpůsobit na. Chcete-li používat ručně zadané konce stránek, nastavte místo toho měřítko na volbu Upravit na.

Začátek stránky

Přesunutí konce stránky

Chcete-li mít možnost přetáhnout konce stránek do jiných umístění v listu, ujistěte se, zda je povolena funkce podporující přetahování buňky. Není-li tato funkce povolena, nebude možné konce stránek přesunout.

 1. Pokud chcete ověřit, zda je povolen a přetažením, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Možnosti.

  3. V kategorii Upřesnit ve skupině Možnosti úprav zaškrtněte políčko Povolit operace přetažení úchytem a přetažení buňky a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. Vyberte list, který chcete upravit.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Kliknutí na Zobrazit konce stránek na kartě Zobrazení

  Můžete taky kliknout na Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Náhled konců stránek, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo pokaždé, když přejdete do zobrazení náhledu konců stránek, zaškrtněte před kliknutím na OK políčko Tento dialog již příště nezobrazovat.

 4. Chcete-li přesunout konec stránky, přetáhněte jej do nového umístění.

  Poznámka : Přesunutím se automatický konec stránky změní na ručně zadaný konec stránky.

Začátek stránky

Odstranění ručně zadaného konce stránky

Poznámka : Konce stránek, které Excel vložil automaticky, se nedají odstranit. Na automatické konce stránek může mít vliv přidání ručně zadaných konců stránek, změna orientace stránky nebo upravení šířky sloupce nebo výšky řádku.

Chcete-li odstranit ručně zadaný konec stránky, postupujte následovně:

 1. Vyberte list, který chcete upravit.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Kliknutí na Zobrazit konce stránek na kartě Zobrazení

  Můžete taky kliknout na Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Náhled konců stránek, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo pokaždé, když přejdete do zobrazení náhledu konců stránek, zaškrtněte před kliknutím na OK políčko Tento dialog již příště nezobrazovat.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit svislý konec stránky, vyberte sloupec vpravo vedle konce stránky, který chcete odstranit.

  • Pokud chcete odstranit vodorovný konec stránky, vyberte řádek pod koncem stránky, který chcete odstranit.

   Automatický konec stránky se nedá odstranit.

 4. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na možnost Konce.

  Kliknutí na Konce na kartě Rozložení stránky

 5. Klikněte na Odebrat konec stránky.

Konec stránky můžete odstranit také přetažením mimo oblast Náhled konců stránek (vlevo nebo vpravo pro svislé konce stránek, nahoru nebo dolů pro vodorovných konců stránek). Pokud se nedají přetahovat konce stránek, ujistěte se, že je povolená funkci a přetažením. Další informace najdete v tématu Přesunout konec stránky.

Začátek stránky

Jak odebrat všechny ručně zadané konce stránek

Poznámka : Tímto postupem odstraníte všechny ručně zadané konce stránek a list se obnoví, aby se zobrazily jenom automatické konce stránek.

 1. Klikněte na list, který chcete upravit.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Kliknutí na Zobrazit konce stránek na kartě Zobrazení

  Můžete taky kliknout na Zobrazit konce stránek Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Náhled konců stránek, klikněte na OK. Pokud nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo pokaždé, když přejdete do zobrazení náhledu konců stránek, zaškrtněte před kliknutím na OK políčko Tento dialog již příště nezobrazovat.

 3. Na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na Konce.

  Kliknutí na Konce na kartě Rozložení stránky

 4. Klikněte na Obnovit všechny konce stránky.

Tip : Taky můžete kliknout pravým tlačítkem myši na kteroukoliv buňku v listu a potom kliknout na Obnovit všechny konce stránky.

Začátek stránky

Zobrazení a skrytí konců stránek v normálním zobrazení

Až se budete chtít se po nastavení konců stránek vrátit do normálního zobrazení, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů na Normálně.

Můžete taky kliknout na Normálně Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

Po dokončení práce s konců stránek v zobrazení Náhledu konců stránek, může dál uvidíte, že že stránek v normálním zobrazení protože konce stránek zapnutá automaticky. Můžete vypnout je.

Tady je postup, jak zobrazit nebo skrýt konce stránek v normálním zobrazení:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. V kategorii Upřesnit ve skupině Zobrazit možnosti pro tento list zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit konce stránek. Tím zapnete nebo vypnete konce stránek v normálním zobrazení.

Další informace o koncích stránek

Nejlepším způsobem, jak zobrazit všechny konce stránek v sešitu, je použít zobrazení náhledu konců stránek. V tomto zobrazení jsou jednotlivé typy konců stránek zobrazeny v různých formátech:

 • Přerušované čáry:    Přerušovaná čára označuje automatický konec stránky.

  List v zobrazení náhledu konců stránek zobrazující automatické konce stránek

 • Plné čáry:    Plná čára označuje ručně zadaný konec stránky.

  List v zobrazení náhledu konců stránek zobrazující ručně zadané konce stránek

Ve výchozím nastavení se v normálním zobrazení konce stránek nezobrazují. Avšak chcete-li, můžete je v tomto zobrazení zobrazit.

V normálním zobrazení pomocí příkazu Konce (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky) vložíte, odstraníte nebo obnovíte konce stránek. V tomto zobrazení není možné přetáhnout konce stránek do jiného umístění.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×