Vytvoření rozložení stránky

Rozložení stránky usnadňují definování celkového vzhledu webové stránky.

V tomto článku:

Přehled

Vytvoření rozložení stránky

Přehled

Nové rozložení stránky můžete definovat na základě vytvářeného Typ obsahu a potom rozložení stránky upravit podle potřeby.

Rozložení stránky využívá informace o typu obsahu ke stanovení obsahu, který lze uložit na stránkách využívajících rozložení stránky. Obsah stránky je uložen v polích na stránce. Při zobrazení nebo úpravách stránky je obsah zobrazen v ovládacích prvcích polí.

Typ obsahu spojený s rozložením stránky určuje konkrétní sadu sloupců, které budou k dispozici v rozložení stránky, a typ obsahu, který tyto sloupce mohou obsahovat, například jednoduchá čára, text, hypertextový odkaz nebo obrázek. Typy obsahu jsou nejdříve definovány centrálně v galerii typů obsahu webu pro daný web. Typy obsahu definované na úrovni webu se nazývají typy obsahu webu.

K typu obsahu je možné přiřadit několik různých rozložení stránky. Pokud je to povoleno správcem webu, může uživatel u konkrétního typu obsahu vybrat z několika rozložení stránky, jestliže je pro tento typ obsahu definováno více rozložení stránky.

Rozložení stránky musí být kompatibilní se stránkou předlohy, která je k rozložení připojena. Stránka předlohy musí být buď pevně spojena s konkrétní stránkou předlohy nebo se stránkou předlohy umožňující využití specifické syntaxe ke stanovení stránky předlohy, která má být použita při spuštění.

Rozložení stránky a stránky předlohy společně vytvářejí vzhled webové stránky. Rozložení stránky obsahuje ovládací prvky polí a Webová část. Stránky předlohy obsahují ovládací prvky, které jsou sdíleny ve více rozloženích stránky, například navigace, vyhledávání nebo jazykové preference pro vícejazyčné weby.

Všechna rozložení stránky a stránky předlohy kolekce webů jsou uložena na webu nejvyšší úrovně služby SharePoint v knihovně dokumentů nazvané galerie stránek předlohy a rozložení stránky. Tato knihovna dokumentů podporuje vytváření verzí a pracovní postupy, takže můžete například stanovit pracovní postupy pro schválení rozložení stránky a stránky předlohy.

Poznámka : Ve výchozím nastavení vytvoří služba Microsoft Office SharePoint Server 2007 stránku předlohy pro každý web, může však vytvořit pouze nové stránky k rozložením stránky uloženým v galerii stránky předlohy webu na nejvyšší úrovni v dané kolekci webů.

Začátek stránky

Vytvoření rozložení stránky

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Galerie na možnost Stránky předlohy a rozložení stránek.

 3. Na stránce Galerie stránek předlohy klepněte na šipku vedle položky Nové a klepněte na položku Rozložení stránky.

 4. V části Přiřazený typ obsahu vyberte v poli Skupina typu obsahu skupinu, na základě které chcete vytvořit nové rozložení stránky.

 5. V poli Název typu obsahu vyberte název typu obsahu, který chcete spojit s rozložením stránky.

  Poznámka : Seznam názvů typu obsahu se liší v závislosti na položce vybrané v poli Skupina typu obsahu.

 6. Můžete vytvořit nový typ obsahu a spojit jej s tímto rozložením stránky.

  Jak?

  1. V části Přiřazený typ obsahu klepněte na možnost Vytvořit nový typ obsahu webu.

  2. V části Název a popis zadejte název a volitelně popis nového typu obsahu webu.

  3. V poli Vyberte nadřazený typ obsahu vyberte skupinu, na základě které chcete vytvořit tento nový typ obsahu.

   Poznámka : Skupina Speciální typy obsahu obsahuje typy obsahu, které po přidání mění funkce seznamu nebo knihovny.

  4. V poli Nadřazený typ obsahu vyberte nadřazený typ obsahu, na základě kterého chcete vytvořit typ obsahu.

   Po vytvoření nového typu obsahu určeného k přiřazení k rozložení stránky můžete vytvořit nový typ obsahu, který je podřízený typu obsahu stránky nebo typu obsahu odvozenému z typu obsahu stránky.

   Poznámka : Seznam nadřazených typů obsahu se liší v závislosti na možnosti vybrané v předchozím kroku.

  5. V části Skupina vyberte, zda chcete uložit tento nový typ obsahu v existující skupině nebo v nové skupině.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

   Zobrazí se stránka Typ obsahu webu: Název nového typu obsahu. Na této stránce můžete vybrat možnosti, které nový typ obsahu definují podrobněji.

 7. V části Nadpis a popis rozložení stránky zadejte název adresy URL, nadpis a popis tohoto rozložení stránky.

 8. V části Popisky variant vyberte popisek varianty, pro kterou je rozložení stránky zamýšleno.

  Jak?

  1. V poli Dostupné popisky klepněte na popisek varianty, který chcete spojit s rozložením stránky.

  2. Klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Opakujte kroky 1 a 2, dokud nevyberete všechny popisky variant, které chcete připojit k novému rozložení stránky.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Pokud chcete upravit rozložení stránky, můžete to provést pomocí nástroje pro vytváření webového obsahu, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×