Vytvoření projektu

Přímo v aplikaci Microsoft Office Project Web Access můžete vytvořit tři různé typy projektů:

 • Projekt organizace:     Projekt organizace si lze na serveru Microsoft Office Project Server rezervovat a vrátit jej se změnami a může jej zobrazit kdokoli z celé organizace. Měla by u něj být nastavena správná oprávnění pro typy uživatelů, kteří potřebují přístup k informacím o daném projektu.

 • Projekt výrobní práce:     Projekt výrobní práce je zjednodušený projekt, který umožňuje sledovat a řídit menší projekty, například koordinovat nějakou podnikovou akci.

 • Návrh projektu:     Návrh projektu je projekt ve stadiu myšlenky nebo iniciativy. Po schválení se z něj může stát projekt organizace.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového projektu organizace

Vytvoření projektu výrobní práce

Vytvoření návrhu projektu

Vytvoření nového projektu organizace

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na příkaz Projekty.

 2. Klepněte na tlačítko Nový a potom na příkaz Projekt.

  Spustí se aplikace Microsoft Office Project Professional 2007 a otevře se v ní nový projekt. Vytvořte projekt přidáním úkolů a zdrojů a potom klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit.

  Poznámka : Před uložením projektu může být nutné zvolit potřebné hodnoty v polích pro úkoly a zdroje.

  Po uložení a publikování se projekt zobrazí v Centru projektů v aplikaci Project Web Access.

Začátek stránky

Vytvoření projektu výrobní práce

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Návrhy a výrobní práce.

 2. Klepněte na tlačítko Nový a potom na příkaz Výrobní práce.

 3. Klepněte na možnost Souhrnné informace a ve skupinovém rámečku Nový nebo importovat vyberte požadované možnosti pro vytvoření projektu.

 4. K dispozici je také možnost Importovat ze seznamu SharePoint, jejíž pomocí lze importovat seznam vytvořený pomocí serveru Windows SharePoint Services 3.0, například seznam projektových úkolů. Klepněte na položku Vybrat seznam SharePoint a vyberte seznam, který chcete importovat.

  Poznámka : Při importu seznamu projektových úkolů ze služby SharePoint se importuje pouze seznam úkolů, pole s termíny splnění a údaje o zdrojích.

 5. Ve skupinovém rámečku Název a popis zadejte název a popis projektu výrobní práce a zvolte datum zahájení a ukončení.

 6. Ve skupinovém rámečku Vlastník plánu zadejte nebo vyberte jméno manažera, který by měl projekt vlastnit.

 7. Po klepnutí na tlačítko Publikovat bude projekt publikován, tj. zobrazí se jako projekt výrobní práce v Centru projektů.

  Jestliže chcete projekt uložit, ale nechcete jej publikovat, klepněte na tlačítko Uložit. Ostatní členové týmu nebudou moci projekt v Centru projektů zobrazit.

Po uložení nebo publikování projektu se zobrazí stránka Podrobnosti projektu, na které lze do projektu přidat úkoly, vytvořit vazbu mezi úkoly, propojit dokumenty a přidat zdroje.

 • Chcete-li přidat úkol, klepněte na tlačítko Nový úkol.

 • Chcete-li vytvořit vazbu mezi dvěma úkoly, vyberte je a klepněte na tlačítko Vytvořit vazbu mezi úkoly.

 • Chcete-li k úkolu připojit dokument, například hlášení o průběhu prací, klepněte na tlačítko Propojit dokument.

 • Chcete-li odsazením pod sebou zobrazených úkolů znázornit vztahy úkolů a dílčích úkolů, vyberte úkol, který chcete odsadit, a klepněte na tlačítko Odsazení zprava Obrázek tlačítka .

 • Chcete-li na úkol přiřadit zdroj, vyberte daný úkol a potom vyberte jméno nebo název zdroje v seznamu Název zdroje. Zdroje se v seznamu Název zdroje zobrazují pouze v případě, že jste vytvořili tým zahrnující nějaké zdroje pomocí funkce Vytvořit tým.

  Tip : Pokud nevíte, které zdroje chcete na úkoly přiřadit, můžete na projekt výrobní práce přiřadit předem vyhrazené zdroje tak, že klepnete na tlačítko Plán zdrojů a na další stránce na tlačítko Vytvořit tým. V takovém případě ale nebude možné zobrazit zdroje v seznamu Název zdroje a přiřadit je z tohoto seznamu na úkoly.

 • Po klepnutí na tlačítko Publikovat bude projekt publikován, tj. zobrazí se jako projekt výrobní práce v Centru projektů.

  Jestliže chcete projekt uložit, ale nechcete jej publikovat, klepněte na tlačítko Uložit. Ostatní členové týmu nebudou moci projekt v Centru projektů zobrazit.

Poznámka : Jestliže chcete projekt výrobní práce upgradovat na Projekt organizace, klepněte na panelu Snadné spuštění na položku Projekty, vyberte projekt výrobní práce a klepněte na tlačítko Upgradovat.

Začátek stránky

Vytvoření návrhu projektu

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte na odkaz Návrhy a výrobní práce.

 2. Klepněte na položky Nový, Návrh a Souhrnné informace.

 3. Ve skupinovém rámečku Název a popis zadejte název a popis návrhu projektu a zvolte datum zahájení a ukončení.

 4. Ve skupinovém rámečku Vlastník plánu zadejte nebo vyberte jméno manažera, který by měl projekt vlastnit.

 5. Ve skupinovém rámečku Stav pracovního postupu klepněte na odkaz směřující na stránky stavu sledu prací a činností.

  Poznámka : Jestliže skupinový rámeček pro pracovní postup není zobrazen, obraťte se na správce. Je možné, že tato funkce nebyla pro vaši organizaci povolena.

 6. Na stránce Stav návrhů klepněte ve skupinovém rámečku Stav úkolu na název navrženého projektu v seznamu Název.

  Poznámka : Pokud chcete umožnit schvalování projektů jiné osobě, klepněte ve skupinovém rámečku Informace o pracovním postupu na položku Přidat nového schvalovatele.

 7. Na další stránce klepněte na tlačítko Upravit položku.

 8. Na další stránce zadejte do příslušné oblasti komentář a potom klepněte na tlačítko Schválit nebo Odmítnout.

 9. Klepnutím na tlačítko Zavřít se vraťte na stránku Podrobnosti projektu.

 10. Po klepnutí na tlačítko Publikovat bude návrh projektu publikován, tj. zobrazí se jako návrh projektu v Centru projektů.

  Jestliže chcete návrh uložit, ale nechcete jej publikovat, klepněte na tlačítko Uložit. Ostatní členové týmy nebudou moci návrh v Centru projektů zobrazit.

  Poznámka : Stav schválení lze zjistit v Centru projektů. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Projekty údržby a návrhy projektů a zobrazte stav schválení v tabulce v poli Stav. Je-li na serveru Project Server nakonfigurována možnost schvalování projektů přímo v tabulce, klepněte v poli Stav na položku Schváleno nebo Odmítnuto.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×