Vytvoření prezentace pro použití s dřívějšími verzemi PowerPointu

Některé funkce PowerPointu 2011 ve starších verzích PowerPointu buď nefungují, nebo se chovají jinak. Pokud pracujete s prezentacemi, které se vytvořily ve starší verzi PowerPointu, nebo pokud sdílíte prezentace s lidmi, kteří starší verzi PowerPointu používají, může vám s identifikací problémů pomoct Zpráva o kompatibilitě. Abyste ve starších verzích PowerPointu nepřišli o data nebo funkce, můžete ve svojí prezentaci PowerPointu 2011 udělat potřebné změny.

Když uložíte prezentaci PowerPointu 2011 ve starší verzi PowerPointu, která používá příponu názvu souboru .ppt, měli byste při prvním uložení prezentace ručně spustit Zprávu o kompatibilitě, abyste měli jistotu, že prezentace bude kompatibilní. Pak můžete Zprávu o kompatibilitě spouštět automaticky při každém uložení prezentace. Zpráva o kompatibilitě uvádí problémy s kompatibilitou a poskytuje tlačítko Nápověda, které zobrazí informace, pomocí kterých se dané problémy dají řešit. Kromě toho určí i verzi PowerPointu, které se potenciální problém s kompatibilitou týká.

Následující tabulky obsahují informace o funkcích, které ve starších verzích PowerPointu buď nefungují, nebo se chovají jinak.

Vložená média, oddíly a komentáře

Funkce

Chování ve starších verzích PowerPointu

Vložená média

Prezentace, které obsahují vložená média, včetně zvuku a videa, se dají ukládat nebo otevírat pouze pomocí přípony názvu souboru .pptx, která používá Formát Open XML. Uložením prezentace s příponou názvu souboru .ppt se vložená média buď odstraní, nebo se převedou na statický obrázek. Další informace najdete v tématu Vložená média ve starších verzích PowerPointu.

Vložené soubory Office

Soubory Office, které se vložily do prezentace, se po uložení prezentace s příponou názvu souboru .ppt nedají změnit nebo upravit.

Oddíly

Prezentace, která používá funkci Oddíly, by se měla ukládat jenom s příponou názvu souboru .pptx. Když se prezentace PowerPointu 2011, která předtím obsahovala snímky seskupené do oddílů, uloží s příponou .ppt, oddíly se odstraní.

Komentáře

Pokud se prezentace PowerPointu 2011 otevře v PowerPointu 2004 nebo starší verzi, odstraní se všechny komentáře.

SmartArt, obrázky a tabulky

Funkce

Chování ve starších verzích PowerPointu

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt PowerPointu se v případě, že se prezentace uloží v PowerPointu 2004 nebo starší verzi, převedou na standardní obrázky. Obrázky SmartArt převedené na standardní obrázky tímto způsobem se dají obnovit na obrázky SmartArt, pokud se prezentace zase převede do PowerPointu 2011. Ale jen za předpokladu, že se ve starší verzi nezměnily.

Obrazce a textová pole

Když se prezentace, která používá obrazce, uloží v PowerPointu 2004 nebo starší verzi, veškerý text v obrazcích se dá upravit. Některé prvky formátování ale upravit nejdou. Obrazce s 2D a 3D formátováním, které používají efekty Záře, Měkké okraje, Vnitřní stín, Přechodová čára, Zkosené hrany, Obrys nebo Hloubka, se převedou na seskupené objekty, které mají samostatné textové pole, aby se text dal přidávat nebo upravovat.

Tabulky

Některé tabulky se nedají upravovat ve starších verzích PowerPointu. Tabulky, které používají efekty Stín, Odraz a Zkosené hrany, a styly WordArt, které používají efekty jako Výplň textu, Styl obrysu a Vnitřní stín, se převádí na obrázky.

Průhlednost

Prezentace uložené ve starší verzi PowerPointu, které obsahují obrazce nebo obrázky používající průhlednost, můžou vypadat hůř nebo jinak než v původní prezentaci.

Stíny

Obrázky a obrazce, které používají měkčí styly stínů, budou v PowerPointu X a starších verzích vypadat jako tvrdší stíny.

Otáčení obrázků a objektů

Obrázky a některé objekty, které jsou převrácené nebo otočené, můžou o tento efekt ve starších verzích PowerPointu přijít.

Efekty obrázků

Efekty, které se použijí pro obrázky v PowerPointu 2011, se nedají upravovat v PowerPointu 2008 a starších verzích. Příkladem takových efektů může být využití průhlednosti, změna intenzity nebo sytosti barvy a přebarvení obrázku.

Animace a související efekty

Funkce

Chování ve starších verzích PowerPointu

Vstupní a výstupní efekty

Vstupní a výstupní animační efekty nemusí v PowerPointu 2001 a PowerPointu X vypadat tak, jak mají, a nebudou se zobrazovat v PowerPointu 98 a starších verzích.

Zvýraznění a dráha pohybu

Efekty zvýraznění a dráhy pohybu fungují jenom v PowerPointu 2011.

Souběžné a překrývající se efekty

Souběžné a překrývající se efekty můžou v PowerPointu 2001 a starších verzích vypadat jinak, než mají.

Efekty přechodu

Některé efekty přechodu se v PowerPointu 2001 a starších verzích nemusí zobrazovat správně nebo budou vypadat jako střihové efekty.

Viz také

Kontrola kompatibility dokumentu

Vypnutí Zprávy o kompatibilitě

Známé problémy v PowerPointu 2011

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×