Vytvoření pravidla v Outlooku for Mac 2011

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pravidlo je akce, která se automaticky provádí u příchozích nebo odchozích zpráv na základě vámi určených podmínek. Pravidla vám pomáhají řídit komunikaci. Můžete například vytvořit pravidla k automatické archivaci zpráv ve složkách nebo zařazování zpráv do kategorií.

Tento článek popisuje, jak vytvořit některých nejčastěji používaná pravidla. Také popisuje, jak zjistit, jaký typ e-mailový účet máte.

Běžné typ pravidla nasměruje Outlook k přesouvání zpráv do složky na základě odesílatele nebo příjemce. Můžete například vytvořit pravidlo, které slouží k přesunutí všech zpráv od "Jan Dryml" do složky nazvané "E-mailů z Jan." Outlook obsahuje zástupce na tyto typy pravidel vytvořit z existující zprávu.

Tip : Pokud dostáváte zprávy ze skupiny kontaktů (taky známé jako distribuční seznam), můžete vytvořit pravidlo, které bude automaticky přesouvat zprávy odeslané skupině do určité složky.

 1. V seznamu zpráv klikněte na zprávu s odesílatelem nebo příjemcem, pro kterého chcete vytvořit pravidlo.

 2. Na kartě Domů klikněte na Pravidla a potom klikněte na Přesunout zprávy z (jméno odesílatele) nebo Přesunout zprávy do (jméno příjemce).

  Karta Domů, skupina 4

 3. Do vyhledávacího pole složek začněte psát název složky, do které chcete zprávy přesouvat.

 4. Když se zobrazí požadovaná složka, klikněte na její název, klikněte na Zvolit a potom klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • Pokud máte Účet Microsoft Exchange spravuje Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější, pravidla se automaticky uloží na serveru Exchange. Další informace přejděte na serverová pravidla a pravidla v tomto počítači.

  • Pokud vytváříte více pravidel aplikace Outlook spustí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v okně pravidla. Informace o změně pořadí přejděte na Upravit existující pravidlo.

  • Před spuštěním pravidel u zpráv Outlook nejprve použije pravidla správce seznamu adresátů a poté pravidla ochrany před nevyžádanou poštou. Standardní pravidla se použijí až nakonec. U zpráv se však použijí, i když jsou zprávy zařazené do kategorie nevyžádané pošty. Další informace o pravidlech správce seznamu adresátů najdete v článku Uspořádání zpráv pro seznam adresátů.

Když vytvoříte pravidlo na základě existující zprávy, v pokynech pravidla se automaticky předem vyplní odesilatel, příjemce a předmět.

 1. V seznamu zpráv klikněte na zprávu, ze které chcete vytvořit pravidlo.

 2. Na kartě Domů klikněte na Pravidla a potom klikněte na Vytvořit pravidlo.

  Karta Domů, skupina 4

 3. Kritéria v části Při příchodu nové zprávy upravte tak, aby odpovídala vašim potřebám.

  Pokud chcete jedno z kritérií odebrat, klikněte na Tlačítko pro odebrání vyhledávacích kritérií . Pokud chcete přidat další kritéria, klikněte na Tlačítko pro přidání vyhledávacího kritéria .

 4. V části Provést následující akci zadejte akce, které chcete provést.

 5. Klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • Pokud máte Účet Microsoft Exchange spravuje Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější, pravidla se automaticky uloží na serveru Exchange. Další informace přejděte na serverová pravidla a pravidla v tomto počítači.

  • Pokud vytváříte více pravidel aplikace Outlook spustí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v okně pravidla. Informace o změně pořadí přejděte na Upravit existující pravidlo.

  • Před spuštěním pravidel u zpráv Outlook nejprve použije pravidla správce seznamu adresátů a poté pravidla ochrany před nevyžádanou poštou. Standardní pravidla se použijí až nakonec. U zpráv se však použijí, i když jsou zprávy zařazené do kategorie nevyžádané pošty. Další informace o pravidlech správce seznamu adresátů najdete v článku Uspořádání zpráv pro seznam adresátů.

Místo abyste vytvářeli pravidla z existující zprávu, můžete vytvořit vlastní pravidla založeného na libovolná kritéria, která že se má. Vytvoření vlastního pravidla je potřeba, pokud máte účet spravuje Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější a chcete uložit pravidlo ve vašem počítači. (Když vytvoříte pravidla založeného na existující zprávu, pravidla pro účet spravuje Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější se ukládají na server Exchange, které nejsou ve vašem počítači.)

Pokud si nejste jisti, jestli se spravuje váš účet Exchange, přejděte na zjistit, jaký typ účtu, ke kterým máte.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Pravidla.

 2. V levém podokně dialogu Pravidla proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit pravidlo, které běží ve vašem počítači, zatímco Outlook je otevřený, klikněte v části Tohoto počítače: zapnuto, klikněte na typ účtu.

  • Pokud chcete vytvořit pravidlo, které se spustí na serveru Exchange, klikněte v části Servery EXCHANGE, klikněte na název účtu. (Tato možnost je dostupný jenom u Správa účtů Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější.)

 3. Klikněte na Přidat  Přidat .

 4. Do pole Název pravidla zadejte název pravidla.

 5. V části Při příchodu nové zprávy v místní nabídce úplně vlevo klikněte na typ informací, které chcete identifikovat.

  Pro většinu kritéria můžete přesouvají zleva doprava a pomocí další místní nabídky nebo textová pole. Pokud chcete označit všechny zprávy od kolegy, například kritériem může být "od" "obsahuje" "@alpineskihouse.com."

  Pokud chcete mít víc kritérií odděleny "nebo" u pravidla uložené na serveru Exchange, postupujte takto:

  1. V rozevírací nabídce úplně vlevo kritéria vyberte pole obsahující text, například zpříjemce a Předmět.

  2. V druhé místní nabídce vpravo od první nabídky vyberte Obsahuje.

  3. Klikněte na Přidat hledané termíny a potom v seznamu hledaných termínů klikněte na Přidat  Přidat u každého termínu, který chcete přidat.

  U pravidel uložených v počítači můžete v místní nabídce nad kritérii vybrat položku Když se splní kterákoli podmínka a další možnosti.

 6. Pokud chcete jedno z kritérií odebrat, klikněte na Tlačítko pro odebrání vyhledávacích kritérií . Pokud chcete přidat další kritéria, klikněte na Tlačítko pro přidání vyhledávacího kritéria .

 7. V části Provést následující akci zadejte akce, které chcete provést.

 8. Klikněte na OK.

  Poznámky : 

  • S Účet Microsoft Exchange spravuje Microsoft Exchange Server 2007 nelze použít Outlooku for Mac můžete upravit nebo vytvořit pravidla, které jsou uložené na serveru Exchange (například pravidla, které jste vytvořili v Outlooku pro Windows). Pravidla, které vytvoříte v Outlooku for Mac jsou v počítači ukládají a spustit u zpráv jen se synchronizují s aplikací Outlook for Mac. Další informace přejděte na serverová pravidla a pravidla v tomto počítači.

  • Pokud vytváříte více pravidel aplikace Outlook spustí v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v okně pravidla. Informace o změně pořadí přejděte na Upravit existující pravidlo.

  • Před spuštěním pravidel u zpráv Outlook nejprve použije pravidla správce seznamu adresátů a poté pravidla ochrany před nevyžádanou poštou. Standardní pravidla se použijí až nakonec. U zpráv se však použijí, i když jsou zprávy zařazené do kategorie nevyžádané pošty. Další informace o pravidlech správce seznamu adresátů najdete v článku Uspořádání zpráv pro seznam adresátů.

 1. V dialogu Rules (Pravidla) klikněte na Show All (Zobrazit vše) a potom v části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Accounts (Účty).

 2. V levém podokně dialogového okna účty klepněte na účet. Typ účtu se zobrazí v části Popis účtu. V tomto příkladu je účet POP.

  Indikátor typu účtu

 3. Vraťte se k dialogovému oknu pravidla, klikněte na Zobrazit vše a pak ve skupinovém rámečku e-mailu, klikněte na pravidla.

Viz taky

Serverová pravidla a pravidla v tomto počítači v Outlooku for Mac 2011

Odesílat automatické odpovědi mimo kancelář z Outlooku for Mac 2011

Vytvoření dalších složek v navigačním podokně

Vytvořené pravidlo nefunguje

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×