Vytvoření pracovního postupu SharePointu 2010 ve Visiu

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Šablona Pracovní postup služby Microsoft SharePoint obsahuje obrazce pro akce a podmínky sharepointových pracovních postupů. Sharepointový pracovní postup můžete navrhnout ve Visiu nebo ho můžete importovat ze SharePoint Designeru a Visio vám vygeneruje diagram.

Pokud chcete najít správnou šablonu, od které začnete, přejděte na Soubor > Nový a ve vyhledávacím poli zadejte SharePoint 2010.

Pro 15 sharepointových pracovních postupů máte samostatnou šablonu. Vyhledáním termínu SharePoint zobrazíte všechny verze.

Návrh pracovního postupu ve Visiu

Všechny diagramy začněte obrazcem Začátek a ukončete obrazcem Ukončit, vyhnete se tak chybám ověření.

 1. Z okna Obrazce přetáhněte obrazec Začátek na stránku výkresu.

 2. Přetáhněte obrazce akce a podmínky do pracovního postupu.

  Poznámka    Výchozí text obrazce můžete nahradit konkrétnějším a přesnějším popisem aktivity pracovního postupu. To usnadní osobě implementující váš pracovní postup v SharePoint Designeru pochopit obchodní záměr pracovního postupu.

 3. Každou aktivitu spojte s další pomocí spojnic. Pokud chcete spojnici přidat popisek, klepněte na ni pravým tlačítkem a klikněte na možnost popisku.

 4. Na konci pracovního postupu přidejte tvar Ukončit.

Ověření pracovního postupu

Při exportu sharepointového pracovního postupu z Visia do SharePoint Designeru se diagram ověřuje. Pokud diagram pracovního postupu obsahuje chyby, objeví se okno Problémy se seznamem problémů, které se musí před exportem opravit.

 1. Na kartě Proces klikněte ve skupině Ověření diagramu na tlačítko Zkontrolovat diagram.

 2. Opravte případné problémy zobrazené v okně Problémy.

Umístění chyby zjistíte kliknutím na podokno Problémy. Obrazec, kterého se problém týká, je na stránce výkresu zvýrazněný. Informace o problémech ověření a jejich řešení najdete v tématu Problémy ověření sharepointových pracovních postupů ve Visiu.

Export pracovního postupu na SharePoint

Po tom, co dokončíte vytváření pracovního postupu ve Visiu, ho můžete exportovat jako soubor Visio Workflow Interchange (.vwi), který jde importovat přímo do SharePoint Designeru.

 1. Na kartě Proces klikněte ve skupině Pracovní postup služby SharePoint na Exportovat.

 2. V dialogovém okně Exportovat pracovní postup přejděte do umístění, do kterého chcete soubor .vwi uložit, a pak klikněte na Uložit.

Import pracovního postupu ze SharePointu

Visio a SharePoint Designer umožňují otevřít a upravovat ten stejný soubor .vwi pořád dokola kromě jedné výjimky: Visio nepodporuje kroky. Informace o krocích přidané do SharePoint Designeru se můžou při otevření pracovního postup ve Visiu a nového importu do SharePoint Designeru ztratit.

 1. Ve Visiu spusťte nový prázdný diagram Pracovní postup služby Microsoft SharePoint.

 2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Pracovní postup služby SharePoint na Importovat.

 3. V dialogovém okně Importovat pracovní postup klikněte na soubor .vwi, který chcete importovat, a potom na Otevřít.

Srovnání obrazců pracovního postupu ve Visiu a aktivit pracovního postupu v aplikaci SharePoint Designer 2010 najdete v průvodci sharepointovými aktivitami pracovního postupu.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk