Vytvoření podstránky v OneNotu 2016 pro Windows

Podstránky umožňují snadné seskupení a uspořádání poznámek v OneNotu 2016. Pokud máte třeba roční a měsíční zápisy ze schůzek, můžou být roční zápisy na hlavní stránce a měsíční zápisy můžete dát na nižší úroveň, kde se z nich stanou podstránky.

Než vytvoříte podstránku, budete potřebovat minimálně dvě stránky: stránku, která bude hlavní, a stránku, která bude podstránkou. Pokud je poznámkový blok prázdný, můžete stránky přidat.

Jak nastavit stránku jako podstránku:

  1. Na pravé straně stránky najeďte myší na její kartu.

  2. Přetáhněte kartu stránky doprava, aby došlo k odsazení jejího názvu.

    Nastavení stránky jako podstránky nebo zvyšení úrovně podstránky na stránku

Poznámka :  Můžete mít dvě úrovně podstránek. Přetáhněte podstránku doprava, aby byla ještě víc odsazená, nebo ji přetáhněte doleva, aby se z ní znova stala hlavní stránka.

Sbalení a rozbalení podstránek

Hlavní stránky můžete sbalit a skrýt tak všechny úrovně podstránek pod nimi.

Šipka na pravé straně karty stránky znamená, že stránka má podstránky. Pokud kliknete na stránku s podstránkami, zobrazí se pod její kartou čáry představující naskládané podstránky.

  • Kliknutím na šipku vpravo od karty stránky rozbalíte nebo sbalíte podstránky pod ní.

    Stránky s podstránkami můžete sbalit a rozbalit.

Poznámky : 

  • Pokud máte tolik poznámkových bloků a stránek, že je čím dál složitější najít, co hledáte, můžete v poznámkách hledat a procházet výsledky. Další možností, jak pracovat efektivně, je vytvořit nové poznámkové bloky, oddíly a stránky.

  • Když přesunete stránku s podstránkami, přesune se skupina celá, pokud jsou podstránky sbalené. Pokud chcete přesunout jednu podstránku, zvyšte její úroveň na stránku tak, že ji přetáhnete doleva a kliknete na stránku a přetáhnete ji nahoru nebo dolů do požadovaného umístění.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×