Vytvoření plánu prostorového uspořádání

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablona Plán prostorového uspořádání aplikace Microsoft Office Visio slouží k vytvoření plánů prostorového uspořádání jednotlivých místností nebo celých poschodí budovy včetně konstrukce zdí, vnitřní části budovy nebo symbolů elektroinstalace.

Co chcete udělat?

Vytvořit plán prostorového uspořádání

Vložení plánu prostorového uspořádání ve formátu CAD

Kopírovat stávající plán prostorového uspořádání vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

Vytvoření plánu prostorového uspořádání

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový a poté klikněte na položku Mapy a plány prostorového uspořádání. V části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Konstrukci vnějších zdí vytvoříte jedním z následujících způsobů.

  1. Použití obrazců místností.

   1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu některý obrazec místnosti.

   2. Velikost obrazce místnosti lze změnit přetažením ovládacích úchytů Ovládací úchyt a úchytů výběru Úchyt pro výběr jednotlivých zdí.

  2. Použití obrazců zdí.

   1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce Vnější zeď.

   2. Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

   3. Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

    Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

 5. Vytvořte konstrukci vnitřních zdí.

  1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce zdí a umístěte je do vnější konstrukce.

  2. Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

  3. Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

   Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

 6. Přidejte další prvky konstrukce.

  1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce konstrukce budovy, například sloupy.

  2. Ze vzorníku Vnitřní části budov přetáhněte na stránku výkresu obrazce vnitřních částí budov, například schodiště.

 7. Přidejte dveře a okna.

  1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na zdi obrazce dveří a oken.

   Dveře a okna se automaticky otočí tak, aby byly se zdmi zarovnané, a připevní se k nim. Upraví se také jejich tloušťka podle tloušťky zdí a oba obrazce se budou při přesouvání zdí pohybovat zároveň se zdmi.

 8. Jakmile dokončíte kostru domu a konstrukci zdí, je možné přidávat symboly elektroinstalace a kótovací čáry.

  1. Přidání symbolů elektroinstalace.

   Ze vzorníku Elektrotechnické a telekomunikační systémy přetáhněte na obrazce zdí vypínače, elektrické zásuvky a jiná nástěnná zařízení. Jakmile se zobrazí červený čtvereček Red box showing glued connection point image , který značí, že symbol je připevněn ke zdi, uvolněte tlačítko myši. Zařízení se automaticky otočí ve směru stěny a připevní se k ní.

   Na stránku výkresu můžete přetáhnout i obrazce stropního osvětlení a zařízení, jako např. obrazec Stropní ventilátor.

  2. Opatření zdí kótovacími čarami.

   1. Klepněte na zeď pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Přidat rozměr.

   2. Umístění kótovacích čar a textu můžete změnit přetažením ovládacího úchytu Ovládací úchyt .

   3. Jestliže přiřadíte zdi rozměr, můžete její velikost měnit tak, že vyberete obrazec rozměru, zadáte požadovaný rozměr a klepnete myší mimo tento obrazec.

Začátek stránky

Vložení plánu prostorového uspořádání ve formátu CAD

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový a poté klikněte na položku Mapy a plány prostorového uspořádání. V části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Výkres CAD.

 5. V dialogovém okně Vložit výkres aplikace AutoCAD vyberte požadovaný soubor CAD a klikněte na tlačítko Otevřít.

 6. Klepnutím na tlačítko OK přijmete velikost a umístění výkresu CAD.

  Po vložení výkresu můžete měnit jeho velikost a měřítko a můžete jej přesouvat. Je také možné zamknout vrstvu aplikace Office Visio, která výkres CAD obsahuje, abyste ji omylem nezměnili při vytváření jiného plánu ve svrchní vrstvě.

Začátek stránky

Kopírování stávajícího plánu prostorového uspořádání vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový a poté klikněte na položku Mapy a plány prostorového uspořádání. V části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Otevřete stávající výkres aplikace Visio.

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky si z karty Měřítko výkresu poznamenejte nastavení měřítka ve stávajícím výkresu a potom nastavte měřítko nového výkresu na stejné hodnoty.

 6. Ve stávajícím výkresu vyberte obrazce, které chcete použít v novém výkresu, a potom na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat:.

 7. Přepněte do nového výkresu a potom ve skupině Schránka klikněte na položku Vložit.

  Tip : Stávající vrstvy výkresu je možné zamknout, aby při vytváření nového plánu nedošlo k jejich náhodným změnám.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×