Vytvoření plánku bytu

Šablona Plánek bytu aplikace Microsoft Office Visio slouží k nakreslení nových plánků domu nebo plánků rekonstrukce, k experimentování s novým uspořádáním kuchyně nebo nábytku nebo k nakreslení plánků přístavby nové místnosti k domu.

Zobrazit příklad

Co chcete udělat?

Vytvoření plánku bytu

Vložení plánku bytu ve formátu CAD

Kopírování stávajícího plánku bytu vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

Vytvoření plánku bytu

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plánek bytu.

  Ve výchozím nastavení otevře tato šablona stránku výkresu s měřítkem otočenou na šířku Stránky . Toto nastavení je možné kdykoli změnit. Další informace naleznete v oddílu Změna měřítka výkresu.

 2. Konstrukci vnějších zdí vytvoříte jedním z následujících způsobů:

  • Použití obrazců místností.

   1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu jeden z obrazců místností.

   2. Velikost obrazce místnosti lze změnit přetažením ovládacích úchytů Ovládací úchyt a úchytů Obrázek úchytu výběru jednotlivých zdí.

  • Použití obrazců zdí.

   1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce vnější zeď.

   2. Velikost zdí změníte přetažením koncového bodu ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ).

   3. Přetáhněte koncový bod ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) jedné zdi ke druhé zdi.

    Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

    Poznámka : V dialogovém okně Přichytit a připevnit vyberte položku Připevnit ke geometrii obrazce. Tak zajistíte správné spojení zdí.

 3. Vytvořte konstrukci vnitřních zdí.

  1. Přetáhněte obrazce Zeď na stránku výkresu a umístěte je uvnitř konstrukce vnějších zdí.

  2. Velikost zdí změníte přetažením koncového bodu ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ).

  3. Přetáhněte koncový bod ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) jedné zdi ke druhé zdi.

   Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

   Poznámka : V dialogovém okně Přichytit a připevnit vyberte položku Připevnit ke geometrii obrazce. Tak zajistíte správné spojení zdí.

 4. Přidejte další prvky konstrukce.

  1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu strukturální obrazce, například sloupce.

  2. Ze vzorníku Vnitřní části budov lze na stránku výkresu přetáhnout obrazce vnitřních částí budov, jako např. schodiště.

 5. Přidejte dveře a okna.

  1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na zdi obrazce dveří a oken.

   Dveře a okna se automaticky otočí tak, aby byly se zdí zarovnány a poté se s ní spojí. Získají také tloušťku zdí a při změně umístění zdí se s nimi přesunují.

 6. Jakmile dokončíte kostru domu a konstrukci zdí, můžete přidat symboly elektroinstalace a kótovací čáry.

  1. Přidání symbolů elektroinstalace.

   Ze vzorníku Elektrotechnické a telekomunikační systémy přetáhněte na obrazce zdí vypínače, elektrické zásuvky a jiná nástěnná zařízení. Jakmile se zobrazí červený čtverec Red box showing glued connection point image značící, že symbol je připevněn ke zdi, uvolněte tlačítko myši. Zařízení se automaticky otočí ve směru stěny a připevní se k ní.

   Na stránku výkresu můžete přetáhnout i obrazce stropního osvětlení a zařízení, jako např. obrazec Stropní ventilátor.

 7. Opatření zdí kótovacími čarami.

  1. Klepněte na zeď pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Přidat rozměr.

  2. Přetažením ovládacího úchytu Ovládací úchyt upravte umístění kótovacích čar a textu kót.

   Poznámka : Popis k ovládacímu úchytu vybraného obrazce zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

  3. Jestliže přiřadíte zdi rozměr, můžete její velikost měnit tak, že vyberete obrazec rozměru, zadáte požadovaný rozměr a klepnete myší mimo tento obrazec.

Začátek stránky

Vložení plánku bytu ve formátu CAD

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plánek bytu.

  Ve výchozím nastavení otevře tato šablona stránku výkresu s měřítkem otočenou na šířku Stránky . Toto nastavení je možné kdykoli změnit. Další informace naleznete v oddílu Změna měřítka výkresu.

 2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Výkres CAD.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souborů vyberte položku Výkres AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhledejte soubor ve formátu CAD a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klepnutím na tlačítko OK přijmete velikost a umístění výkresu CAD.

  Po vložení výkresu můžete měnit jeho velikost a měřítko a můžete jej přesouvat. Je také možné zamknout vrstvu aplikace, která výkres CAD obsahuje, abyste ji omylem nezměnili při vytváření jiného plánu ve svrchní vrstvě.

Začátek stránky

Kopírování stávajícího plánku bytu vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plánek bytu.

  Ve výchozím nastavení otevře tato šablona stránku výkresu s měřítkem otočenou na šířku Stránky . Toto nastavení je možné kdykoli změnit. Další informace naleznete v oddílu Změna měřítka výkresu.

 2. Otevřete stávající výkres aplikace Visio.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a na kartu Měřítko. Zapište si nastavení měřítka ve stávajícím výkresu a nastavte odpovídající měřítko nového výkresu.

 4. Ve stávajícím výkresu vyberte obrazce, které chcete použít v novém výkresu, a klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Kopírovat.

 5. Přepněte do nového výkresu a klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vložit.

  Tip : Stávající vrstvy výkresu je možné zamknout, aby při vytváření nového plánu nedošlo k jejich náhodným změnám.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×