Vytvoření přidružení modelu

Přidružení modelu určuje vztah mapování mezi zdrojovým modelem a cílovým modelem.

Vytvoření přidružení modelu

 1. V podokně Prohlížeč lokalit zvolte položku Přidružení.

 2. V podokně Úlohy přidružení klepněte na položku Vytvořit přidružení.

 3. V dialogovém okně Nové přidružení zadejte do textového pole Název srozumitelný název nového přidružení.

 4. Do textového pole Popisek zadejte jedinečný popisek nového přidružení. Popisek nesmí být delší než 40 znaků.

 5. (Volitelné) Do textového pole Popis zadejte popis nového přidružení.

 6. V rozevíracím seznamu Funkce agregace určete výběrem jedné z následujících položek, jakým způsobem má plánovací server agregovat hodnoty tohoto přidružení.

Funkce agregace

Popis

Celkem

» Zobrazí celkový součet numerických hodnot v sadě.

Průměr

» Vypočítá průměr určené sady čísel.

Maximum

» Zobrazí nejvyšší hodnotu v sadě.

Minimum

» Zobrazí nejnižší hodnotu v sadě.

 1. V rozevíracím seznamu Zdrojová lokalita modelů vyberte lokalitu zdrojového modelu. Ve výchozím nastavení se v okně Zdrojová lokalita modelů zobrazuje lokalita modelů, ve které uživatel právě pracuje.

 2. V rozevíracím seznamu Zdrojový model vyberte typ zdrojového modelu.

 3. V rozevíracím seznamu Cílová lokalita modelů vyberte cílovou lokalitu modelů.

 4. V rozevíracím seznamu Cílový model vyberte cílový model.

 5. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte nové přidružení.

Tím se vytvoří struktury přidružení a zobrazí se pracovní prostor Souhrn přidružení. Přidružení dokončíte vytvořením přidružení dimenzí a členů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×