Vytvoření přidružení dimenze

Dimenze lze přidružit dvěma různými způsoby: nastavením oborů dimenzí, nebo mapováním dimenzí a členů. Lze použít pouze jeden způsob nebo kombinaci obou způsobů. Kromě základní funkce každý způsob umožňuje využít jedinečné funkce.

  Mapování dimenzí a nastavení oborů dimenzí

Následující tabulka obsahuje popis vlastností jednotlivých způsobů, kterými lze vytvořit přiřazení dimenze.

Způsob

Jedinečná funkceNastavení oboru dimenze

Můžete nakonfigurovat obory zdrojové nebo cílové dimenze:

 • Nastavení oboru zdrojové dimenze umožňuje filtrovat členy dimenze, které se použijí při přidružení.

 • Nastavení oboru cílové dimenze umožňuje zahrnout dimenzi do mapování. Pokud například zdrojový model neobsahuje dimenzi produktů, můžete dimenzi produktů určit v příkazu pro nastavení oboru cílové dimenze.Mapování dimenzí a členů


Mapování mezi dimenzemi a členy umožňuje velmi přesně určit způsob, jakým budou přesouvána data fakt mapovaných dimenzí.

Na jednotlivé cílové členy lze mapovat jeden nebo více zdrojových členů.

Co chcete provést?

Vytvoření přidružení dimenze nastavením oboru

Vytvoření přidružení dimenze mapováním členů

Vytvoření přidružení dimenze nastavením oboru

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru vyberte položku Přidružení

 2. Vyberte přidružení modelu, které chcete použít. V podokně Úlohy přidružení klepněte na tlačítko Rezervovat.

 3. Vyberte kartu Přidružení dimenze.

 4. V tabulce Zdrojové dimenze vyberte zdrojovou dimenzi. Chcete-li vytvořit obor zdrojové dimenze, postupujte takto:

  1. Klepnutím na oválné tlačítko (…) zobrazte dialog Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro [dimenze].[člen].

  2. Projděte seznam Dostupné členy a označte zaškrtávací pole u členů, které chcete zahrnout do seznamu Vybrané členy.

  3. Po dokončení přidávání členů klepněte na tlačítko OK. Členové se objeví ve sloupci Obor tabulky Zdrojové dimenze pro zvolenou zdrojovou dimenzi.

 5. V tabulce Cílové dimenze vyberte cílovou dimenzi. Chcete-li vytvořit obor cílové dimenze, postupujte takto:

  1. Klepnutím na oválné tlačítko (…) zobrazte dialog Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro [dimenze].[člen].

  2. Projděte seznam Dostupné členy a označte zaškrtávací pole u členu, který chcete zahrnout do seznamu Vybrané členy.

   Poznámka : Nemůžete určit více než jeden člen cílové dimenze.

  3. Po dokončení přidání členu klepněte na tlačítko OK. Člen se objeví ve sloupci Obor tabulky Cílové dimenze pro zvolenou cílovou dimenzi.

 6. Kroky 1 – 5 zopakujte pro každou dimenzi, které chcete nastavit obor.

Začátek stránky

Vytvoření přidružení dimenze mapováním členů

 1. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru vyberte položku Přidružení

 2. Vyberte přidružení modelu, které chcete použít. V podokně Úlohy přidružení klepněte na tlačítko Rezervovat.

 3. Vyberte kartu Přidružení dimenze.

 4. V tabulce Zdrojové dimenze vyberte zdrojovou dimenzi.

 5. V tabulce Cílové dimenze: vyberte cílovou dimenzi, kterou chcete přidružit k zdrojové dimenzi a potom klepněte na možnost Přidat mapování.

  Poznámka : K jedné cílové dimenzi můžete přidružit pouze jednu zdrojovou dimenzi.

 6. Vyberte kartu Přidružení členu.

 7. V rozevíracím seznamu Mapované dimenzevyberte přidružení dimenze.

 8. V tabulce Členy zdrojové dimenze vyberte jeden nebo více členů zdrojové dimenze

 9. V tabulce Členy cílové dimenze vyberte jeden člen cílové dimenze a klepněte na položku Přidat mapování.
  Klepněte na položku Mapovat totožné, aby se automaticky vytvořila přidružení mezi členy zdrojové dimenze a členy cílové dimenze, které mají shodné názvy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×