Vytvoření přehledu (seskupení) dat na listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte seznam data, která chcete seskupit a shrnout, můžete vytvořit osnovu až osm úrovně, jedno pro každé skupiny. Každou vnitřní úroveň představované vyšší počet v Symboly přehledu zobrazí Podrobná data pro předchozí vnější úroveň představované nižší číslo v symbolech přehledu. Pomocí přehledu rychle zobrazit souhrnné řádky či sloupce, případně zpřístupnit podrobná data jednotlivých skupin. Můžete vytvořit přehled z řádků (jak je ukázáno v následujícím příkladu), přehledu ze sloupců nebo přehledu z řádků a sloupců.

Seznam s přehledem

Přehled vytvořený z řádků údajů o prodeji, která jsou seskupená podle geografických oblastí a měsíců. Zobrazuje se v něm několik souhrnných řádků a řádků podrobností.

1.  Pokud chcete zobrazit řádky určité úrovně, klikněte na příslušný symbol přehledu jedna, dvě, tři .

2.  Úroveň jedna obsahuje celkový prodej pro všechny řádky s podrobnostmi.

3.  Úroveň dvě obsahuje celkový prodej za jednotlivé měsíce v každé oblasti.

4.  Úroveň 3 obsahuje řádky podrobností (aktuálně jsou zobrazené jenom řádky podrobností 11 až 13).

5.  Chcete-li rozbalit nebo sbalit data v přehledu, klikněte na znaménka symbolů přehledu plus a minus .

Co chcete udělat?

Vytvořit přehled z řádků

Vytvoření přehledu ze sloupců

Zobrazení nebo skrytí dat přehledu

Přizpůsobení přehledu pomocí stylů

Kopírování dat přehledu

Skrytí nebo odebrání přehledu

Vytvořit souhrnnou sestavu s grafem

Vytvoření přehledu z řádků

 1. Každý sloupec dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním řádku popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte v oblasti buňku.

 3. Seřadit sloupec obsahující data, která chcete seskupit, vyberte tento sloupec a potom na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A.

 4. Vložte souhrnné řádky.

  Pokud chcete vytvořit přehled dat podle řádků, musíte mít souhrnné řádky se vzorci, které odkazují na buňky v jednotlivých řádcích podrobností pro příslušnou skupinu. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Vložení souhrnných řádků pomocí příkazu Souhrn    

  • Pomocí příkazu Souhrn, kterým je možné vloží funkce SUBTOTAL těsně pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností a automaticky vytvoří osnovu. Další informace najdete v tématu Vložení souhrnů v seznamu dat v listu.

   Vložení vlastních souhrnných řádků    

  • Vložte vlastní souhrnné řádky se vzorci těsně pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností.

 5. Určete, jestli je souhrnný řádek umístěný pod řádky podrobností nebo nad nimi.

  Jak určit umístění souhrnného řádku

  1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení osnovy.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  2. Jestli chcete určit, že má být souhrnný řádek nad řádkem podrobností, tak zrušte zaškrtnutí políčka Souhrnné řádky pod podrobné. Jestli chcete určit, že má být souhrnný řádek pod řádkem podrobností, tak políčko Souhrnné řádky pod podrobné zaškrtněte.

 6. Vytvořte přehled dat. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. V případě potřeby vyberte buňku v oblasti.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na šipku u tlačítka Seskupit a potom klikněte na Automatický přehled.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité :  Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení řádků.

  1. Vytvořte přehled vnější skupiny.

   Jak vytvořit přehled vnější skupiny

   1. Vyberte všechny podřízené souhrnné řádky i podrobná data, která s nimi souvisí.

    V příkladu dole obsahuje řádek 6 souhrny pro řádky 2 až 5, řádek 10 obsahuje souhrny pro řádky 7 až 9 a řádek 11 obsahuje celkové součty. Když chcete seskupit všechna podrobná data pro řádek 11, vyberte řádky 2 až 10.

    

   A

   B

   C

   1

   Oblast

   Měsíc

   Prodej

   2

   Východ

   Březen

   9 647 Kč

   3

   Východ

   Březen

   4 101 Kč

   4

   Východ

   Březen

   7 115 Kč

   5

   Východ

   Březen

   2 957 Kč

   6

   Východ

   Souhrn za březen

   23 820 Kč

   7

   Východ

   Duben

   4 257 Kč

   8

   Východ

   Duben

   1 829 Kč

   9

   Východ

   Duben

   6 550 Kč

   10

   Východ

   Souhrn za duben

   12 636 Kč

   11

   Souhrn za východ

   36 456 Kč

   Důležité : Do výběru nezahrnujte souhrnný řádek 11.

   1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na Seskupit.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  2. Jestli chcete, můžete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny.

   Jak vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny

   1. Pro každou vnitřní vnořenou skupinu vyberte řádky podrobností sousedící s řádkem, který obsahuje souhrnný řádek.

    V níže uvedeném příkladu pro seskupení řádků 2 až 5, jejichž souhrnným řádkem je řádek, 6 vyberte řádky 2 až 5. Pro seskupení řádků 7 až 9, jejichž souhrnným řádkem je 10, vyberte řádky 7 až 9.

    

   A

   B

   C

   1

   Oblast

   Měsíc

   Prodej

   2

   Východ

   Březen

   9 647 Kč

   3

   Východ

   Březen

   4 101 Kč

   4

   Východ

   Březen

   7 115 Kč

   5

   Východ

   Březen

   2 957 Kč

   6

   Východ

   Souhrn za březen

   23 820 Kč

   7

   Východ

   Duben

   4 257 Kč

   8

   Východ

   Duben

   1 829 Kč

   9

   Východ

   Duben

   6 550 Kč

   10

   Východ

   Souhrn za duben

   12 636 Kč

   11

   Souhrn za východ

   36 456 Kč

   Důležité : Do výběru nezahrnujte souhrnný řádek pro tuto skupinu.

   1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na Seskupit.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  3. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních řádků, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

  4. Pokud chcete řádky oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

   Můžete také oddělit části přehledu, aniž byste odebrali celý přehled. Při kliknutí na jednotlivé značky Značka Plus nebo Značka mínus u skupiny podržte klávesu Shift a potom na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na tlačítko Oddělit.

   Důležité : Pokud přehled oddělíte, když jsou podrobná data skrytá, může řádek podrobností zůstat skrytý. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků sousedících se skrytými řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát, přejděte na Skrýt a zobrazit a potom klikněte na Zobrazit skryté řádky.

Začátek stránky

Vytvoření přehledu ze sloupců

 1. Ujistěte se, že každý řádek, který chcete vytvořit přehled dat je v prvním sloupci popisek, že obsahuje v jednotlivých řádcích podobné údaje a že v příslušné oblasti nejsou žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte v oblasti buňku.

 3. Seřaďte řádky, které tvoří skupiny.

 4. Vložte vlastní souhrnné sloupce se vzorci hned napravo nebo nalevo od každé skupiny sloupců podrobností.

  Poznámka : Pokud chcete vytvořit přehled dat podle sloupců, je nutné mít souhrnné sloupce, které obsahují vzorce odkazující na buňky v jednotlivých sloupcích podrobností v dané skupině.

 5. Určete, jestli je souhrnný sloupec umístěný napravo nebo nalevo od sloupců podrobností.

  Jak určit umístění souhrnného sloupce

  1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení osnovy.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  2. Chcete-li zadat souhrnný sloupec nalevo od sloupce podrobností, zrušte zaškrtnutí políčka Souhrnné sloupce napravo od podrobných. Chcete-li zadat souhrnný sloupec napravo od sloupce podrobností, zaškrtněte políčko Souhrnné sloupce napravo od podrobných.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li vytvořit přehled dat, proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. V případě potřeby vyberte buňku v oblasti.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na šipku u tlačítka Seskupit a potom klikněte na Automatický přehled.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité :  Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení sloupců.

  1. Vytvořte přehled vnější skupiny.

   Jak vytvořit přehled vnější skupiny

   1. Vyberte všechny podřízené souhrnné sloupce a s nimi související podrobná data.

    V následujícím příkladu obsahuje sloupec E souhrny pro sloupce B až D, sloupec I souhrny pro sloupce F až H a sloupec J celkové souhrny. Chcete-li seskupit všechny podrobnosti do sloupce J, vyberte sloupce B až I.

    

   A

   B

   C

   D

   O

   G

   H

   I

   J

   1

   Oblast

   Leden

   Únor

   Březen

   I.

   Duben

   Květen

   Červen

   II.

   H1

   2

   Východ

   371

   504

   880

   1 755

   186

   653

   229

   1 068

   2 823

   3

   Západ

   192

   185

   143

   520

   773

   419

   365

   1 557

   2 077

   4

   Sever

   447

   469

   429

   1 345

   579

   180

   367

   1 126

   2 471

   5

   Jih

   281

   511

   410

   1 202

   124

   750

   200

   1 074

   2 276

   Důležité : Do výběru nezahrnujte souhrnný sloupec J.

   1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na Seskupit.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  2. Jestli chcete, můžete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny.

   Jak vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny

   1. Pro každou vnitřní vnořenou skupinu vyberte sloupce podrobností sousedící se sloupcem, který obsahuje souhrnný sloupec.

    V níže uvedeném příkladu pro seskupení sloupců B až D, jejichž souhrnným sloupcem je sloupec E, vyberte sloupce B až D. Pro seskupení sloupců F až H, jejichž souhrnným sloupcem je sloupec I, vyberte sloupce F až H.

    

   A

   B

   C

   D

   O

   G

   H

   I

   J

   1

   Oblast

   Leden

   Únor

   Březen

   I.

   Duben

   Květen

   Červen

   II.

   H1

   2

   Východ

   371

   504

   880

   1 755

   186

   653

   229

   1 068

   2 823

   3

   Západ

   192

   185

   143

   520

   773

   419

   365

   1 557

   2 077

   4

   Sever

   447

   469

   429

   1 345

   579

   180

   367

   1 126

   2 471

   5

   Jih

   281

   511

   410

   1 202

   124

   750

   200

   1 074

   2 276

   Důležité :  Do výběru nezahrnujte souhrnný sloupec pro tuto skupinu.

   1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Osnova na Seskupit.

    Pás karet v aplikaci Outlook

    Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  3. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních sloupců, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

  4. Chcete-li sloupce oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  5. Můžete taky oddělit části přehledu, ale neodebrat ho přitom celý. Při klikání na jednotlivé značky Značka Plus nebo Značka mínus u skupiny podržte klávesu SHIFT a potom na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na Oddělit.

   Důležité : Pokud přehled oddělíte ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, sloupce podrobností zůstanou skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na Zobrazit skryté sloupce.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí dat přehledu

 1. Pokud se nezobrazuje symboly přehledu jedna, dvě, tři plus a minus , klikněte na Soubor, klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití.

 2. Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

  Zobrazení nebo skrytí podrobných dat pro skupinu    

  • Když chcete podrobná data pro skupinu zobrazit, klikněte na tlačítko plus u skupiny.

  • Když chcete podrobná data pro skupinu skrýt, klikněte na tlačítko minus u skupiny.

   Rozbalení nebo sbalení celého přehledu na určitou úroveň    

  • V symbolech přehledu jedna, dvě, tři klikněte na požadované číslo úrovně. Podrobnosti na nižších úrovních zůstanou skryty.

   Pokud má přehled například čtyři úrovně, můžete při zobrazování ostatních úrovní skrýt čtvrtou úroveň kliknutím na symbol tři .

   Zobrazení nebo skrytí všech podrobných dat přehledu    

  • Všechny podrobnosti zobrazíte kliknutím na nejnižší úroveň v symbolech přehledu jedna, dvě, tři . Pokud má přehled například tři úrovně, klikněte na symbol úrovně  tři .

  • Pokud chcete všechny podrobnosti skrýt, klikněte na jedna .

Začátek stránky

Přizpůsobení přehledu pomocí stylů

Pro přehled vytvořený z řádků používá Microsoft Office Excel styly, jako třeba úroveň_řádku_1 a úroveň_řádku_2. Pro přehled vytvořený ze sloupců používá Excel styly, jako třeba úroveň_sloupce_1 a úroveň_sloupce_2. K odlišení souhrnných řádků nebo sloupců v datech se ve stylech používá tučný formát, kurzíva a další formáty textu. Změnou způsobu, jakým jsou jednotlivé styly definované, můžete u přehledu použít různé formáty textu a buněk a přizpůsobit si tak vzhled přehledu. Styl můžete u přehledu použít, když přehled vytváříte, ale i potom.

Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

Automatické použití stylu u souhrnného řádku nebo sloupce    

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení osnovy.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 2. Zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit styl.

Použití stylu u existujícího souhrnného řádku nebo sloupce    

 1. Vyberte buňky, u nichž chcete použít styly přehledu.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna pro nastavení osnovy.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 3. Zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit styl.

 4. Klikněte na tlačítko Použít styl.

Přehled dat se dá naformátovat taky použitím automatických formátů.

Začátek stránky

Kopírování dat přehledu

 1. Pokud se nezobrazuje symboly přehledu jedna, dvě, tři plus a minus , klikněte na Soubor, klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití.

 2. Pomocí symbolů přehledu jedna, dvě, tři , minus a plus skryjte podrobná data, která nechcete kopírovat.

  Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 3. Vyberte oblast souhrnných řádků.

 4. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 5. Klikněte na tlačítko Přejít na – jinak.

 6. Klikněte na přepínač Pouze viditelné buňky.

 7. Klikněte na tlačítko OK a zkopírujte data.

Začátek stránky

Skrytí nebo odebrání přehledu

Poznámka : Skrytím nebo odebráním přehledu nedojde k odstranění žádných dat.

Skrytí přehledu

 1. Pokud se nezobrazuje symboly přehledu jedna, dvě, tři plus a minus , klikněte na Soubor, klikněte na tlačítko Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití.

 2. Kliknutím na nejvyšší číslo v symbolech přehledu jedna, dvě, tři zobrazte všechna data.

 3. Klikněte na Soubor klikněte na Možnosti, klikněte na kategorii Upřesnit a potom v části Zobrazit možnosti pro tento list vyberte list a zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit symboly přehledu v případě použití.

Odebrání přehledu

 1. Klikněte na požadovaný list.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Osnova na šipku u tlačítka Oddělit a pak klikněte na Vymazat přehled.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 3. Pokud jsou řádky nebo sloupce pořád skryté, přetáhněte ukazatel myši přes zobrazená záhlaví řádků nebo sloupců po obou stranách skrytých řádků a sloupců, u příkazu Formát ve skupině Buňky na kartě Domů přejděte na Skrýt a zobrazit a potom klikněte na Zobrazit skryté řádky nebo Zobrazit skryté sloupce.

  Důležité : Odstraníte-li přehled ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, mohou zůstat řádky nebo sloupce podrobností skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků nebo písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými řádky a sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na položku Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a poté klikněte na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo příkaz Zobrazit skryté sloupce.

Začátek stránky

Vytvoření souhrnné sestavy s grafem

Představte si, že chcete vytvořit souhrnnou sestavu dat, ve které se zobrazí pouze souhrny a jejich graf. Obecně můžete postupovat takto:

 1. Vytvoření souhrnné sestavy

  1. Vytvořte přehled dat.

   Další informace naleznete v částech Vytvoření přehledu z řádků nebo Vytvoření přehledu ze sloupců.

  2. Kliknutím na symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a minus skryjete podrobnosti a zobrazíte pouze souhrny, jak je ukázáno v následujícím příkladu přehledu řádků:

   Seznam s přehledem zobrazující pouze řádky součtů

 2. Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 3. Zakreslení souhrnné sestavy do grafu

  1. Vyberte data, která chcete zakreslit do grafu.

   Když chcete mít v grafu třeba jenom souhrny pro prodejce Svoboda a Marková a nechcete tam mít celkové součty, vyberte buňky A1 až C11, jak znázorňuje příklad nahoře.

  2. Vytvořte graf.

   Pokud třeba k vytvoření grafu použijete Průvodce grafem, bude výsledek podobný jako v následujícím příkladu.

   Graf vytvořený na základě souhrnných dat

   Poznámka : Když v seznamu dat s přehledem zobrazíte nebo skryjete podrobnosti, graf se taky aktualizuje tak, aby se v něm data zobrazila nebo skryla.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×