Vytvoření přehledu dat ve službě Excel Services

Máte-li seznam dat, které potřebujete seskupit nebo shrnout, můžete vytvořit přehled až s osmi úrovněmi, jednu pro každou skupinu. Každá nižší úroveň, představovaná vyšším číslem v symbolech přehledu, zobrazuje podrobnosti předchozí vyšší úrovně, kterou představuje nižší číslo v symbolech přehledu. Přehled je možné použít pro rychlé zobrazení shrnutí řádků nebo sloupců nebo pro zobrazení podrobností pro každou skupinu. Můžete vytvořit přehled řádků (viz. následující příklad), přehled sloupců nebo přehled řádků i sloupců.

Seznam s přehledem

Přehled vytvořený z řádku obsahujícího data o prodeji, která jsou seskupena podle geografických oblastí a měsíců s několika zobrazenými souhrnnými řádky a řádky s podrobnostmi

1.  Chcete-li zobrazit řádky určité úrovně, klepněte na příslušné symboly přehledu jedna, dvě, tři .

2.  Úroveň 1 obsahuje celkový prodej pro všechny řádky s podrobnostmi.

3.  Úroveň 2 obsahuje celkový prodej za jednotlivé měsíce v každé oblasti.

4.  Úroveň 3 obsahuje řádky s podrobnostmi (aktuálně jsou zobrazeny pouze řádky s podrobnostmi 11 až 13).

5.  Chcete-li rozbalit nebo sbalit data v přehledu, klepněte na znaménka symbolů přehledu plus a minus .

Zobrazení nebo skrytí přehledu dat

Poznámka : Pokud nejsou zobrazeny symboly přehledu jedna, dvě, tři a značky plus a minus , před uložením na serveru Excel Services nebyl přehled v sešitu vytvořen nebo byla zakázaná uživatelská vlastnost Filtr. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  Zobrazení nebo skrytí podrobných údajů u skupiny    

  • Podrobná data v rámci skupiny zobrazíte klepnutím na tlačítko plus u skupiny.

  • Podrobná data u skupiny skryjete klepnutím na tlačítko minus u skupiny.

   Rozbalení nebo sbalení celého přehledu na určitou úroveň    

  • V symbolech přehledu jedna, dvě, tři klepněte na požadované číslo úrovně. Podrobnosti na nižších úrovních zůstanou skryty.

   Pokud má přehled například čtyři úrovně, můžete skrýt čtvrtou úroveň a zobrazit zbylé úrovně klepnutím na symbol úrovně tři .

   Zobrazení nebo skrytí všech podrobností přehledu    

  • Všechny podrobnosti zobrazíte klepnutím na nejnižší úroveň v symbolech přehledu jedna, dvě, tři . Pokud má přehled například tři úrovně, klepněte na symbol úrovně  tři .

  • Chcete-li skrýt všechny podrobnosti, klepněte na symbol úrovně jedna .

Poznámka : Pokud data do přehledu zkopírujete pomocí příkazu Kopírovat v prohlížeči nebo vytvořením snímku sešitu, zkopírujete pouze řádky a sloupce aktuálně viditelné v aplikaci Excel Services bez ohledu na to, zda je přehled zcela rozbalený, částečně rozbalený nebo zcela sbalený.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×