Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění pro soubory

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důvěryhodné umístění souborů je obyčejně tvořeno složkou na pevném disku nebo síťovou sdílenou složkou. Všechny soubory, které jsou umístěny do důvěryhodného umístění, lze otevřít bez kontroly Centrem zabezpečení. V tomto článku jsou popsány výhody důvěryhodných umístění a způsob jejich vytvoření. Dále jsou zde také uvedena opatření, která jsou nutná učinit před zahájením používání důvěryhodného umístění.

Co je nového v Office 2010

Blog k systému Office

V tomto článku:

Kdy je vhodné použít důvěryhodné umístění?

Která důvěryhodná umístění jsou bezpečnější?

Vytvoření důvěryhodného umístění

Odebrání důvěryhodného umístění

Změna důvěryhodného umístění

Kdy je vhodné použít důvěryhodné umístění?

Důvěryhodné umístění je vhodné používat k ukládání souborů, které nechcete nechat prověřovat Centrem zabezpečení při každém jejich otevření. Centrum zabezpečení vyhodnotí například makro obsažené v dokumentu, který chcete právě otevřít, jako nebezpečné. Vy se ale domníváte, že makro v dokumentu pochází z důvěryhodného zdroje. Pak je tedy vhodné dokument přesunout do důvěryhodného umístění. Tímto se vyhnete nutnosti změnit výchozí nastavení Centra zabezpečení na nižší úroveň zabezpečení maker. Pokud otevřete soubor z důvěryhodného umístění, není tento souboru prověřován Centrem zabezpečení, ani nejsou zobrazovány výstrahy zabezpečení a makro je povoleno. Další informace týkající se bezpečnosti maker naleznete v článku Povolení nebo zákaz maker vdokumentech sady Office.

Předdefinovaná důvěryhodná umístění

Správci podnikového počítačového vybavení obvykle pro své uživatele vytvářejí důvěryhodná umístění. Více informací týkající se použití důvěryhodných umístění se dozvíte od správce.

Výchozí důvěryhodná umístění

Při instalaci sady Microsoft Office 2007 se automaticky vytvoří několik důvěryhodných umístění. Mezi běžné případy patří:

 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Templates,

 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Office12\Startup.

Začátek stránky

Která důvěryhodná umístění jsou bezpečnější?

Důvěryhodné umístění může být složce na pevném disku nebo do sdílené síťové složky. Používáte Microsoft Windows přihlašovací heslo k ochraně počítače, je bezpečnější používat místní složku, třeba podsložku ve složce Dokumenty v systému Windows Vista nebo v systému Microsoft Windows XP ve složce Dokumenty. Heslo by měla být silné heslo. Tipy pro vytváření silných hesel a jak si pamatovat a bezpečné ukládání hesel najdete v tématu Vytvoření silnější heslo.

Všechna umístění mimo váš počítač, například síťová sdílená složka, jsou méně bezpečná. Sdílené veřejné složky v síti nejsou pro účely důvěryhodného umístění vhodné.

Důležité : Nedoporučuje se označovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. Vytváří se tím rozsáhlejší cíle pro zneužití hackery a zvyšuje se riziko související se zabezpečením. Důvěryhodné umístění se obvykle koncipuje pouze jako jedna podsložka ve složce Dokumenty.

Začátek stránky

Vytvoření důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).

 4. Klepněte na možnost Přidat nové umístění.

  Důležité : Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).

 4. Klepněte na možnost Přidat nové umístění.

  Důležité : Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).

 4. Klepněte na možnost Přidat nové umístění.

  Důležité : Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.

 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).

 4. Klepněte na možnost Přidat nové umístění.

  Důležité : Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. Chcete-li vytvořit důvěryhodné umístění, které není místní pro váš počítač, zaškrtněte políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti (nedoporučuje se).

 4. Klepněte na možnost Přidat nové umístění.

  Důležité : Doporučujeme nenastavovat jako důvěryhodné umístění celou složku Dokumenty. V opačném případě vznikne velký cíl, který může být zneužit hackery, a může se tak zvýšit ohrožení zabezpečení. Vytvořte ve složce Dokumenty podsložku a důvěryhodné umístění vytvořte jenom z této podsložky.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Odebrání důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.

 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.

 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.

 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.

 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete odebrat.

 4. Klepněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna důvěryhodného umístění

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodná umístění.

 3. V seznamu Cesta klepněte na důvěryhodné umístění, které chcete změnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit a potom na tlačítko OK.

 5. Do pole Cesta zadejte název složky, kterou chcete použít jako důvěryhodné umístění, nebo klepněte na tlačítko Procházet a příslušnou složku vyhledejte.

 6. Pokud chcete jako důvěryhodná umístění zahrnout podsložky, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 7. Do pole Popis napište informace, které chcete zadat jako popis účelu důvěryhodného umístění.

 8. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×