Vytvoření obsahu s omezeným oprávněním

Poznámka : Obsah s oprávněními omezenými pomocí technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) je možné vytvářet pouze v sadě Microsoft Office Professional Edition 2003 a v aplikacích Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003 a Microsoft Office Professional Edition 2003Office Word 2003Office Excel 2003Office PowerPoint 2003.

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003 nebo Microsoft Office PowerPoint 2003 a vytvořte nový dokument, sešit nebo prezentaci.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Oprávnění a pak klepněte na příkaz Nedistribuovat.

 3. V dialogovém okně Oprávnění zaškrtněte políčko Omezit oprávnění na soubor <typ souboru>.

 4. Do polí Číst a Změnit zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, kterým chcete udělit oprávnění.

  Tip

  Chcete-li udělit oprávnění všem uživatelům, zaškrtněte políčko Udělit všem uživatelům přístup pro čtení vpravo od pole Číst nebo zaškrtněte políčko Udělit všem uživatelům přístup pro změny vpravo od pole Změnit.

 5. Klepnutím na tlačítko OK uložte dokument, sešit nebo prezentaci a distribuujte je osobám s oprávněním.

Tipy

 • Oprávnění pro dokument, sešit nebo prezentaci můžete rovněž omezit klepnutím na tlačítko Oprávnění Button image na panelu nástrojů StandardníPanel nástrojů.

 • Chcete-li k vytvoření obsahu s omezeným oprávněním použít jiný uživatelský účet, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Oprávnění a potom klepněte na příkaz Omezit oprávnění jako.

 • Chcete-li použít vlastní Zásady oprávnění, které správce vytvořil pro osoby v rámci společnosti, postupujte následujícím způsobem:

  • V nabídce Soubor přejděte na příkaz Oprávnění a v podnabídce klepněte na vlastní zásadu oprávnění.

Další možnosti

Následující možnosti mohou použít všichni uživatelé:

Nastavení data vypršení platnosti obsahu

 1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Pod polem Další oprávnění pro uživatele zaškrtněte políčko Soubor <typ souboru> vyprší dne a pak z kalendáře vyberte datum vypršení platnosti.

Zahrnutí informací o odkazu

 1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. V oblasti Další nastavení zaškrtněte políčko Uživatelé mohou požadovat další oprávnění z a pak zadejte platnou e-mailovou nebo webovou adresu, například mailto:adresa@example.com. Ve výchozím nastavení se v textovém poli zobrazí vaše e-mailová adresa.

Poznámka : Pokud jste dříve zaškrtli políčko Při uložení z vlastností souboru odebrat osobní údaje (Nástroje | Možnosti | karta Zabezpečení) a uložili dokument, sešit nebo prezentaci po omezení oprávnění pro tento soubor, nezobrazí se ve výchozím nastavení žádný odkaz.

Povolení zobrazení obsahu bez sady Microsoft Office 2003

 1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. V oblasti Další nastavení zaškrtněte políčko Povolit uživatelům se staršími verzemi sady Office čtení pomocí prohlížečů podporujících službu Správa informačních práv.

Vyžádání připojení k Internetu za účelem otevření obsahu s omezeným oprávněním

 1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. V oblasti Další nastavení zaškrtněte políčko Vyžadovat připojení k ověření oprávnění uživatele.

Změna úrovně oprávnění uživatele

 1. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Další možnosti.

 2. V seznamu uživatelů, kteří mají určité oprávnění, klepněte na jméno uživatele, jehož úroveň přístupu chcete změnit.

 3. V oblasti Úroveň přístupu přejděte na aktuální úroveň přístupu pro daného uživatele, klepněte na šipku a vyberte novou úroveň přístupu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×