Vytvoření obrázku SmartArt

Nástroj Obrázek SmartArt slouží k vizualizaci informací, kterou můžete snadno a rychle vytvořit prostřednictvím široké škály dostupných rozložení. Tato rozložení slouží k efektivnímu předávání myšlenek nebo sdělení.

Obrázek SmartArt s textem snímku a galerií rozložení

V tomto článku:

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Vytvoření obrázku SmartArt

Změna barev celého obrázku SmartArt

Použití stylu SmartArt Style u obrázku SmartArt

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

I když ilustrace podporují porozumění, paměť a aktivní přístup, je většina dokumentů v aplikacích sady Microsoft Office 2007 vytvořena pouze na textové bázi bez ilustrací. Vytváření ilustrací na profesionální úrovni může být náročné, zvláště pokud autor prezentace nemá potřebné odborné dovednosti nebo si nemůže dovolit využít služeb odborníka. U dřívějších verzí sady Microsoft Office uživatelé věnovali mnoho času vytváření tvarů stejných rozměrů s řádným vyrovnáním, řádným umístěním textu a jeho ručním formátováním, aby vše odpovídalo celkovému stylu dokumentu. V důsledku toho pak unikal jejich pozornosti vlastní obsah prezentace. Díky nové funkci sady Office 2007 nazvané Obrázek SmartArt a dalším novým funkcím, jako jsou například Motiv, můžete vytvářet ilustrace na profesionální úrovni pouhými několika klepnutími tlačítkem myši.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v aplikacích Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 nebo v e-mailové zprávě aplikace Microsoft Office Outlook 2007. Ačkoliv obrázky SmartArt nelze vytvářet v ostatních programech sady Office 2007, lze je do těchto programů vkládat.

Protože prezentace v aplikaci Office PowerPoint 2007 obvykle obsahují snímky se seznamy s odrážkami, můžete rychle převést text snímku na obrázek SmartArt. Aplikace navíc umožňuje přidat animaci k obrázku SmartArt v prezentacích aplikace Office PowerPoint 2007.

Při vytváření obrázku SmartArt se zobrazí výzva k výběru typu tohoto obrázku, jako je Proces, Hierarchie, Cyklus nebo Relace. Typ obrázku je podobný kategorii obrázku IGX a každý typ obsahuje několik různých rozložení. Po výběru rozložení lze jednoduše změnit rozložení obrázku IGX. Většina textu a dalšího obsahu prezentací, jako jsou barvy, styly, efekty a formátování textu, jsou automaticky přeneseny do nového rozložení.

Po výběru rozložení se zobrazí zástupný text (například [Text]) pro náhled obrázku SmartArt. Zástupný text se netiskne ani se nezobrazuje při vlastní prezentaci. Tvary se však zobrazují a tisknou vždy. Netisknou se, pouze pokud jsou z prezentace odstraněny. Zástupný text lze nahradit vlastním textem.

Přidáním a úpravou obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje – tvary jsou odstraňovány a přidávány dle potřeb uživatele.

Pomocí příkazů přidata odebrat tvary v obrázku SmartArt můžete upravit strukturu rozložení. I když se například rozložení Základní proces 1 zobrazuje se třemi tvary, může daný proces vyžadovat pouze dva nebo naopak pět tvarů. Přidáním nebo odebráním tvarů a úpravami textu se uspořádání tvarů a množství textu uvnitř tvarů automaticky aktualizuje — tímto je zachováno původní rozvržení a původní okraje rozložení obrázku SmartArt.

Chcete-li rychle přidat obrázek SmartArt profesionálního vzhledu, použijte Styl SmartArt.

Začátek stránky

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Před vytvořením obrázku SmartArt si představte, jaký typ a rozložení je pro zobrazení vašich dat nejlepší. O čem by mělo grafické řešení prezentace vypovídat? Je potřeba dosáhnout konkrétního vzhledu? Vzhledem k tomu, že lze rychle a snadno přepínat mezi rozloženími, vyzkoušejte několik různých rozložení (typů) a určete, které z nich nejlépe vyhovuje základní myšlence prezentace. Grafické znázornění by mělo být jasné a srozumitelné. Ze začátku doporučujeme vyzkoušet si různé typy obrázků SmartArt v níže uvedené tabulce. Tabulka slouží pouze pro základní orientaci v začátcích a nepředstavuje vyčerpávající seznam.

Účel grafického znázornění

Typ obrázku

Zobrazení nenavazujících informací

Seznam

Zobrazit kroky v procesu nebo časové ose

Proces

Zobrazit nepřetržitý proces

Cyklus

Zobrazit rozhodovací strom

Hierarchie

Vytvořit organizační diagram

Hierarchie

Ilustrovat propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlanový

Důležitým faktorem je také množství použitého textu. Množství textu má obvykle vliv na výběr typu použitého rozložení a počet tvarů v něm. Grafická prezentace s obrázky SmartArt je všeobecně nejefektivnější, pokud je počet tvarů a množství textu omezeno na klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžník v obrázku IGX typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu.

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují neměnné množství tvarů. Například rozložení Vyvažovací šipky v typu Relace má za účel zobrazovat dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Text se může nacházet pouze ve dvou tvarech a rozložení nelze změnit tak, aby obsahovalo více myšlenek nebo konceptů.

Rozložení Vyvažovací šipky

Pokud potřebujete vyjádřit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva tvary pro text, jako například rozložení Základní jehlan typu Jehlanový. Je však nutné mít na paměti, že změnou rozložení nebo změnou typu se může změnit i význam prezentované informace. Například rozložení obrázku SmartArt se šipkami vpravo, jako je Základní proces typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt se šipkami v kruhu, jak je tomu u obrázku Nepřetržitý koloběh typu Cyklus.

Začátek stránky

Vytvoření obrázku SmartArt

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Pás karet se skupinou Ilustrace

 2. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt klepněte na požadovaný typ a rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na tvar v obrázku SmartArt a poté zadejte text.

  • Klepněte na položku [Text] v podokně textu a zadejte nebo vložte text.

  • Zkopírujte text z jiného programu, klepněte na [Text] a poté vložte zkopírovaný text do podokna textu.

   Pokud je podokno textu skryto

   1. Klepněte na obrázek SmartArt.

   2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Podokno textu ve skupiněVytvořit obrázek.

Začátek stránky

Změna barev celého obrázku SmartArt

Pro tvary v rozložení obrázku SmartArt můžete použít různé barevné kombinace odvozené od Barvy motivu v rozložení obrázku SmartArt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Obrázek skupiny Styly obrázků SmartArt

 3. Klepněte na požadovanou barevnou variantu.

Začátek stránky

Použití stylu SmartArt Style u obrázku SmartArt

Styl SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako jsou styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl SmartArt lze použít pro tvary v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Chcete-li zobrazit více stylů SmartArt, klepněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka.

Tipy    

Začátek stránky

Použít na: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007



Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk