Vytvoření obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obrázek SmartArt je vizuální znázornění informací můžete rychle a snadno vytvářet, výběr z mnoha různých rozložení efektivně komunikovat vaše sdělení a nápadů. Obrázky SmartArt můžete vytvořit v Excelu, Outlooku, PowerPointu a Wordu.

Obrázek SmartArt s textem snímku a galerií rozložení

V tomto článku

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Vytvoření obrázku SmartArt a přidání textu

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

Změna barev celého obrázku SmartArt

Použití u SmartArt u obrázku SmartArt

Základní informace o vytváření obrázků SmartArt

Většina obsah, který je vytvořený s využitím Microsoft Office 2010 programy se textové, i když ilustrace zlepšuje principy a paměti a podporuje akce. Vytváření ilustrací může být náročné, zejména pokud nejste profesionální návrháři nebo si nemůžete dovolit zařadit profesionální návrhář. Pokud používáte verze Microsoft Office po dni Office 2007, můžete můžete hodně času začíná obrazce mít stejnou velikost a správně zarovnaný váš text vypadal podle vašich představ a ručním formátováním obrazců podle celkový styl dokumentu. Pomocí obrázků SmartArt můžete vytvořit ilustrací jenom pár kliknutí myší.

Obrázek SmartArt můžete vytvořit v Excelu, Outlooku, PowerPointu a Wordu. Přestože nelze vytvářet v aplikacích většina ostatních Office 2010, můžete zkopírovat a vložit obrázky SmartArt jako obrázky do těchto aplikacích.

Při vytváření obrázku SmartArt se zobrazí výzva k výběru typu obrázku, jako je Proces, Hierarchie, Cyklus nebo Relace. Každý typ obrázku SmartArt obsahuje několik různých rozložení. Po výběru rozložení lze jednoduše přepnout na jiné rozložení nebo typ obrázku SmartArt. Většina textu a dalšího obsahu, jakož i barvy, styly, efekty a formátování textu je automaticky přenesena do nového rozložení.

Přidáním a úpravou obsahu v podokně textu se obrázek SmartArt automaticky aktualizuje – tvary jsou odstraňovány a přidávány dle potřeb uživatele.

Strukturu rozložení obrázku SmartArt také můžete upravit přidáním nebo odebráním obrazců. I když se například rozložení Základní proces zobrazuje se třemi obrazci, může daný proces vyžadovat jen dva obrazce nebo naopak pět. Přidáním nebo odebráním obrazců a úpravami textu se uspořádání obrazců a množství textu uvnitř nich automaticky aktualizuje – tím je zachován původní návrh a ohraničení rozložení obrázku SmartArt.

Platí pro aplikace PowerPoint 2010    Protože PowerPoint 2010 prezentace obvykle obsahují snímky se seznamy s odrážkami, můžete rychle Převod textu snímku na obrázek SmartArt. Kromě toho můžete Animace obrázku SmartArt v prezentacích PowerPoint 2010.

Po výběru rozložení se zobrazí zástupný text (například [Text]), takže si můžete prohlédnout vzhled obrázku SmartArt. Zástupný text se při prezentaci nezobrazuje. Obrazce se však zobrazují a tisknou vždy, pokud je neodstraníte. Zástupný text lze nahradit vlastním obsahem.

Začátek stránky

Co je třeba vzít v úvahu před vytvořením obrázku SmartArt

Před vytvořením obrázku SmartArt si zkuste představit, jaký typ a rozložení je pro zobrazení vašich dat nejlepší. Co chcete obrázkem SmartArt sdělit? Má mít obrázek nějaký konkrétní vzhled? Vzhledem k tomu, že lze snadno a rychle přepínat mezi rozloženími, vyzkoušejte různá rozložení (různých typů), dokud nenajdete takový, který nejlépe vystihuje vaši myšlenku. Obrázek by měl být jasný a srozumitelný. Ze začátku doporučujeme vyzkoušet si různé typy obrázků SmartArt podle následující tabulky. Tato tabulka slouží pouze pro základní orientaci v začátcích a nepředstavuje vyčerpávající seznam.

Účel grafického znázornění

Typ obrázku

Zobrazení nenavazujících informací

Seznam

Zobrazit kroky v procesu nebo časové ose

Proces

Zobrazit nepřetržitý proces

Cyklus

Zobrazit rozhodovací strom

Hierarchie

Vytvořit organizační diagram

Hierarchie

Ilustrovat propojení

Relace

Zobrazení součástí ve vztahu k celku

Matice

Zobrazení poměrných vztahů s největší součástí nahoře nebo dole

Jehlanový

Nakreslení rodinného stromu s obrázky

Obrázek

Důležitým faktorem je také množství použitého textu. Množství textu má obvykle vliv na výběr typu použitého rozložení a počet obrazců v něm. Grafická prezentace s obrázky SmartArt je všeobecně nejefektivnější, pokud je počet obrazců a množství textu omezeno na klíčové body. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich schopnosti předávat myšlenky. Některá rozložení, například Lichoběžník v obrázku IGX typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu.

Některá rozložení obrázků SmartArt obsahují pevný počet obrazců. Například rozložení Protichůdné šipky v typu Relace je navrženo tak, aby zobrazovalo dvě protichůdné myšlenky nebo koncepty. Text může být obsažen pouze ve dvou obrazcích a rozložení nelze změnit tak, aby obsahovalo více myšlenek nebo konceptů.

Obrázek SmartArt Protichůdné šipky
Rozložení Protichůdné šipky obsahující dvě protichůdné myšlenky

Pokud potřebujete sdělit více než dvě myšlenky, přepněte do jiného rozložení, které obsahuje více než dva obrazce pro text, jako například rozložení Základní jehlan v typu Jehlan. Nezapomeňte, že změna rozložení nebo typů může změnit význam informací. Například rozložení se šipkami mířícími doprava, jako je Základní proces v typu Proces, má jiný význam než obrázek SmartArt s šipkami obíhajícími v kruhu, jako je Nepřetržitý koloběh v typu Cyklus.

Začátek stránky

Vytvoření obrázku SmartArt a přidání textu

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Skupina Ilustrace na kartě Vložit v aplikaci PowerPoint 2010
  příklad skupiny Ilustrace na kartě Vložení v aplikaci PowerPoint 2010

 2. V dialogovém okně Zvolit obrázek SmartArt klepněte na požadovaný typ a rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámky : 

   • Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

    Ovládací prvek podokna textu

   • Pokud chcete přidat text někam do blízkosti horního okraje nebo přímo na horní okraj obrázku SmartArt, vložte Textové pole tak, že kliknete na položku Textové pole ve skupině Text na kartě Vložení. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem myši, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a potom nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

  • Klikněte na pole v obrázku SmartArt a poté zadejte text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další obrazec.

 2. Klikněte na existující obrazec nacházející se nejblíže k místu, do kterého si přejete nový obrazec umístit.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u tlačítka Přidat obrazec.

  Skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Je možné, že otevření karty Návrh bude vyžadovat dvojité kliknutí na obrázek.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vložit obrazec za vybraný obrazec, klikněte na možnost Přidat obrazec za.

  • Chcete-li vložit obrazec před vybraný obrazec, klikněte na možnost Přidat obrazec před.

Poznámka : 

 • Chcete-li přidat obrazec z podokna textu, klikněte na existující obrazec, umístěte kurzor před nebo za text, kam chcete přidat obrazec, a potom stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud chcete obrazec z obrázku SmartArt odstranit, klikněte na něj a potom stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý obrázek SmartArt, klikněte na jeho ohraničení a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Změna barev celého obrázku SmartArt

Pro tvary v rozložení obrázku SmartArt můžete použít různé barevné kombinace odvozené od Barvy motivu v rozložení obrázku SmartArt.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Skupina Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh kontextové karty Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Je možné, že otevření karty Návrh bude vyžadovat dvojité kliknutí na obrázek.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou variantu.

Začátek stránky

Použití stylu SmartArt Style u obrázku SmartArt

Styl SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako jsou styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl SmartArt lze použít pro tvary v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klepněte na obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Chcete-li zobrazit více stylů SmartArt, klepněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Tipy    

 • Chcete-li při vytváření prezentace začít s čistým snímkem bez grafických prvků, vymažte zástupný text (například [Text]) v podokně textu nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+A a poté klávesu DELETE.

 • Chcete-li změnit velikost celého obrázku SmartArt, klikněte na ohraničení obrázku SmartArt a potom přetáhněte úchyty pro změnu velikosti, až obrázek SmartArt získá požadovanou velikost.

 • Pokud již snímek aplikace PowerPoint obsahuje text, můžete jej převést na obrázek SmartArt.

 • Používáte-li aplikaci PowerPoint, můžete obrázek SmartArt animovat, a zdůraznit tak každý obrazec nebo každou hierarchickou úroveň.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×