Vytvoření obchodního kontaktu v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obchodní kontakt může být osoba, se kterou obchodujete ve společnosti nebo organizaci, nebo nezávislý majitel či jednatel.

Tip : Obchodní kontakty jsou automaticky zahrnuty do adresáře. Chcete-li je zobrazit, v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Adresář. V seznamu Adresář klepněte na položku Obchodní kontakty. Další informace o adresáři naleznete v tématu Přidání nebo odebrání adresáře.

Záznam obchodního kontaktu můžete vytvořit následovně:

 • Zadání údajů do formuláře obchodního kontaktu

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty a potom na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Nový.

  2. Vyplňte zbývající část formuláře pomocí zobrazení Obecné, Podrobnosti, Historie nebo Pole definovaná uživatelem.

   Poznámka : Úpravy formulářů aplikace Business Contact přidáním pole definovaná uživatelem. Pomocí těchto můžete přidat informace, které jsou specifické pro vaše podnikání. Uživatelsky definovaná pole jsou k dispozici, pokud jste nebo nějakého členové týmu upravili tento formulář pouze.

  • Chcete-li získat pomoc při zadávání informací ve formuláři, na tlačítko Nápověda   Tlačítko Nápověda .

 • Přidání kontaktu ve složce Kontakty aplikace Outlook

  1. V dolní části Navigační podokno tlačítko Seznam složek   Obrázek tlačítka Seznam složek.

  2. V Seznamu složek klikněte na znaménko plus vedle Dialogové okno Osobní složky a v Aplikaci Business Contact Manager, rozbalíte a zobrazíte seznam složek.

  3. V navigačním podokně ve složce Osobní složky klepněte na podsložku Kontakty.

  4. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete přidat a přetáhněte ji do složky Kontakty v části Business Contact Manager.

   Kontakt přesune do složky obchodních kontaktů.

  • Tip : Jestliže vám někdo pošle e-mailovou zprávu obsahující elektronickou vizitku, můžete na ni klepnout pravým tlačítkem myši a přidat ji do kontaktů aplikace Outlook. Tuto vizitku pak přidáte do obchodních kontaktů tak, že ji vyberete a přetáhnete do složky Obchodní kontakty.

 • Vytvořte v záznamu klienta s obchodním kontaktem

  1. Klikněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Klienti.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Klient, se kterým chcete propojit obchodní kontakt, přejděte na příkaz Vytvořit a klepněte na příkaz Nový obchodní kontakt na klienta.

   Některé informace ze záznamu klienta jsou automaticky přidány do záznamu obchodního kontaktu.

  3. Vyplňte formulář Obchodní kontakt.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

   Tip : Ze záznamu klienta můžete vytvořit a propojit záznam obchodního kontaktu také tak, že otevřete záznam klienta. V části Obchodní kontakty klepněte na tlačítko Přidat. Klepněte na tlačítko Nový a vyplňte formulář Obchodní kontakt.

 • Vytvoření záznamu obchodního kontaktu z-mailové zprávy

  1. Ve složce Doručená pošta klepněte na e-mailovou zprávu.

  2. Na panelu nástrojů Business Contact Manager klepněte na tlačítko Automatické propojení e-mailu.

   V dialogovém okně Automatické propojení e-mailu je zaškrtnuto políčko e-mailové adresy.

  3. Klikněte na OK.

  4. Chcete-li ověřit, zda byl záznam obchodního kontaktu vytvořen, v nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Obchodní kontakty a vyhledejte přidané jméno nebo e-mailovou adresu.

   Tip : Zajistit, aby e-mailové zprávy z tohoto obchodního kontaktu a jsou zahrnuty do historie komunikace pro tento záznam v e-mailu ve skupinovém rámečku Aplikace Business Contact Manager klikněte na automatického propojení e-mailu.

 • Import kontaktů ze složky Kontakty aplikace Outlook

  1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Import a export a potom klepněte na příkaz Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

  2. Klepněte na přepínač Importovat soubor a potom na tlačítko Další.

  3. Klikněte na složku Kontakty aplikace Outlook a klikněte na tlačítko Další.

  4. Postupujte podle pokynů v Průvodci importem nebo exportem obchodních dat.

   Pokud chcete získat nápovědu k vyplňování stránky v průvodci, klepněte na příslušné stránce na tlačítko Nápověda.

   Poznámky : 

    1. Při importu kontaktů aplikace Outlook do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook pouze kontaktních informací naimportují; přílohy a distribuční seznamy nejsou však započítávány.

    2. Určité kontakty importovat ze složky Kontakty aplikace Outlook v Navigačním podokně v části Osobní složky, poklikejte na položku Kontakty a potom přetáhněte jeden nebo víc kontaktů do složky Kontakty.

    3. Průvodce importem obchodních dat a exportem nelze importovat záložní soubor vytvořený s využitím Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2003. Místo toho obnovte soubor v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 pomocí funkce obnovení databáze. Další informace najdete obnovení dat do databáze aplikace Business Contact Manager.

  Poznámky : 

  • Možnost vytvoření dalšího obchodního kontaktu pomocí příkazu Nový kontakt ze stejné společnosti není v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 k dispozici.

  • Z existujícího záznamu obchodního vztahu nelze vytvořit kopii záznamu obchodního vztahu.

  • Kontakt aplikace Outlook nelze propojit se záznamem obchodní kontakt nebo účtu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×