Vytvoření nového pravidla

Obchodní pravidlo je krátký program, který provádí obchodní úlohu. V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu pracují obchodní pravidla u multidimenzionálních dat v modelu a každé pravidlo musí patřit do odpovídající sady pravidel. (Další informace o tom, jak vybrat určitý typ pravidla, naleznete v tématu Analýza voleb pravidel.)

Každé pravidlo má tři určité charakteristiky, které určují způsob, jakým nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu pravidlo zpracuje:

 • Typ sady pravidel    Určuje, jak spustit pravidlo. Například sada automatických pravidel se spustí při každém nasazení modelu.

 • Typ pravidla     Určuje, jak nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu zpracuje pravidlo. Například nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu obsahuje optimalizované komponenty, které spouštějí specializovaná pravidla, například pravidla konsolidace nebo měny. Pravidla přiřazení, pravidla definice a pravidla přidělování jsou zpracována součástí výpočtu nástroje Obchodní modelování pro Plánovací službu, atd.

 • Implementace pravidel    Procedurální pravidla s implementací SQL nebo MdxQuery mohou být spouštěna přímo uživateli nebo zahrnuta do plánované úlohy. Pravidla s implementací dotazu MdxScript se mohou stát součástí definice modelu a jsou prováděna a ukládána do mezipaměti při každém odeslání dotazu na skupinu buněk v oboru pravidla.

Vytvoření nového pravidla

Vytvoření nového pravidla v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu:

 1. Klepněte na položku Modely v podokně Prohlížeč pracovní oblasti.

 2. Poklepejte na model, ve kterém chcete vytvořit pravidlo.

 3. Klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 4. Pokud jste model ještě nezarezervovali, klepněte v podokně Úlohy modelu na tlačítko Rezervovat.

 5. Klepněte na sadu pravidel, která má obsahovat nové pravidlo. V případě potřeby vytvořte novou sadu pravidel.

 6. V nabídce Akce klepněte na tlačítko Vytvořit nové pravidlo nebo klepněte pravým tlačítkem na sadu pravidel a potom v místní nabídce klepnutím na tlačítko Vytvořit nové pravidlo otevřete dialogové okno Nové pravidlo.

  Poznámka : Typ sady pravidel, do které patří nové pravidlo, určuje, jaké možnosti jsou k dispozici v dialogovém okně.

 7. Do textového pole Název zadejte název nového pravidla. Potom do textového pole Popisek zadejte popisek nového pravidla. Další informace o omezeních názvů a popisků naleznete v části Názvy a popisky.

 8. (Volitelné) Do textového pole Popis zadejte popis nového pravidla.

 9. » Kopírování existujícího pravidla nebo vytvoření pravidla pomocí šablony:

  1. Zaškrtněte políčko Použít šablonu nebo kopii z existujícího pravidla.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Z rozevíracího seznamu Kopírovat vyberte pravidlo, které chcete zkopírovat.

   • Vyberte šablonu pravidla z rozevíracího seznamu Šablona nebo klepnutím na tlačítko
    (...) vedle rozevíracího seznamu zobrazte seznam dostupných šablon.

  3. Klepněte na tlačítko OK.


   » Pokud nepoužijete kopírování nebo šablonu, proveďte následující kroky:

  4. Z rozevíracího seznamu Typ vyberte typ pravidla.

  5. Z rozevíracího seznamu Implementace vyberte typ implementace.

  6. Klepnutím na tlačítko OK přidáte nový objekt obchodního pravidla do tabulky obchodních pravidel.

Nyní můžete vytvořit obchodní pravidlo v podokně Výrazy pravidla zadáním kódu. Další informace o práci s kódem pravidla naleznete v tématech Definování příkazu SCOPE a Prvky obchodního pravidla.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×