Vytvoření nového pracovního prostoru v SharePointu Workspace 2010

Pro synchronizaci sharepointového obsahu na místním počítači můžete vytvořit pracovní prostory, které budou určené pro vaše výhradní použití. Tyto pracovní prostory se označují jako sharepointové pracovní prostory. Můžete taky vytvořit pracovní prostory využívající nástroje pro sdílení obsahu s jinými uživateli, kteří se k pracovnímu prostoru připojí jako pozvaní členové. Tyto pracovní prostory se označují jako pracovní prostory Groovu (Microsoft SharePoint Workspace se dřív nazýval Microsoft Office Groove). A konečně, vytvořit můžete taky „Sdílené složky“, což je zvláštní typ pracovního prostoru, který umožňuje sdílet obsah složky v systému souborů Windows.

Vytváření nového sharepointového pracovního prostoru můžete zahájit z sharepointového webu ve webovém prohlížeči, ze spouštěcího panelu SharePointu Workspace nebo ze zobrazení Backstage. Při vytváření sharepointového pracovního prostoru se můžete rozhodnout pro stažení všech podporovaných seznamů a knihoven, nebo jen vybraných seznamů a knihoven. Stažení všech seznamů a knihoven je nejjednodušší, ale oproti nastavení selektivního stahování trvá déle.

Poznámka : 

Poznámka :  Sharepointové pracovní prostory se můžou synchronizovat jen s weby na serverech Microsoft SharePoint Server 2010 nebo novějších, Microsoft SharePoint Foundation 2010, serverech SharePoint Online 2010 a novějších.

Tento článek popisuje následující postupy:

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru z sharepointového webu

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru z sharepointového webu

Při vytváření z sharepointového webu můžete sharepointový pracovní prostor volitelně nakonfigurovat tak, aby se na počátku stáhly položky ze všech, nebo jen z vybraných seznamů a knihoven. Můžete:

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek ze všech seznamů a knihoven

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek z vybraných seznamů a knihoven

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek jenom z konkrétního seznamu

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek jenom z konkrétní knihovny

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek ze všech seznamů a knihoven

To je nejjednodušší způsob, jak vytvořit sharepointový pracovní prostor. Může ale na druhou stranu nějakou dobu trvat, a to v závislosti na počtu seznamů a knihoven na vybraném sharepointovém webu a na počtech položek v nich.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na sharepointový web, který chcete synchronizovat v sharepointovém pracovním prostoru.

 2. Klikněte na Akce webu a pak na Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.
  Příkaz Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace v nabídce Akce webu

  Poznámka :  Pokud nabídku Akce webu nevidíte, pravděpodobně před sebou máte web SharePointu 2013. Pokud tomu tak je, musíte při vytváření pracovního prostoru postupovat způsobem popsaným níže v části Vytvoření sharepointového pracovního prostoru ze spouštěcího panelu nebo ze zobrazení Backstage.

 3. V dialogu Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace klikněte na OK.

  Otevře se dialog s průběhem synchronizace, které informuje o průběhu stahování z sharepointového webu do sharepointového pracovního prostoru.

 4. Po dokončení stahování klikněte na Otevřít pracovní prostor nebo Zavřít.

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek z vybraných seznamů a knihoven

Můžete rozhodnout, které seznamy a knihovny se mají při vytváření sharepointového pracovního prostoru stáhnout. To vám může ušetřit čas, pokud máte zájem pracovat jenom s položkami z vybraných seznamů a knihoven.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na sharepointový web, který chcete synchronizovat v sharepointovém pracovním prostoru.

 2. Klikněte na Akce webu a pak na Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.
  Příkaz Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace v nabídce Akce webu

  Poznámka :  Pokud nabídku Akce webu nevidíte, pravděpodobně před sebou máte web SharePointu 2013. Pokud tomu tak je, musíte při vytváření pracovního prostoru postupovat způsobem popsaným níže v části Vytvoření sharepointového pracovního prostoru ze spouštěcího panelu nebo ze zobrazení Backstage.

 3. V dialogu Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace klikněte na Konfigurovat, čímž otevřete dialog Konfigurovat nastavení.

  Pro každou vybranou knihovnu můžete vybrat Všechny položky (výchozí), Pouze záhlaví nebo Bez obsahu.

  Možnost Pouze záhlaví stáhne jenom vlastnosti dokumentu. Tuto možnost můžete použít, pokud chcete pracovat jenom s několika vybranými dokumenty ve velké knihovně dokumentů. Můžete tak ušetřit čas nutný na stažení celé knihovny. Pokud chcete stáhnout obsah vybraných dokumentů, klikněte na kartu Synchronizovat, na Stáhnout obsah a pak na Stáhnout. Můžete taky poklikat na jednotlivé dokumenty a stáhnout jejich obsah.

  Pro každý vybraný seznam můžete vybrat Všechny položky (výchozí) nebo Bez obsahu.

  Tip :  Možnost stahování můžete vybrat u každého seznamu nebo knihovny po kliknutí pravým tlačítkem myši.

 4. Po dokončení konfigurace stahování klikněte na OK.

  Otevře se dialog s průběhem synchronizace, které informuje o průběhu stahování z sharepointového webu do sharepointového pracovního prostoru.

 5. Po dokončení stahování klikněte na Otevřít pracovní prostor nebo Zavřít.

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek jenom z konkrétního seznamu

Někdy můžete chtít v sharepointovém pracovním prostoru s počítačem synchronizovat jenom určitý seznam. Můžete to tak udělat, abyste neplýtvali časem při stahování položek z jiných sharepointových seznamů.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na sharepointový web, který chcete synchronizovat v sharepointovém pracovním prostoru.

 2. Vyberte seznam, který chcete synchronizovat s počítačem.

 3. Klikněte na Seznam v části Nástroje seznamu.

 4. Na pásu karet SharePointu klikněte na Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.

 5. Kliknutím na OK spusťte stahování seznamu do pracovního prostoru.

 6. Po dokončení stahování klikněte na Otevřít pracovní prostor nebo Zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru stažením položek jenom z konkrétní knihovny

Někdy můžete chtít v sharepointovém pracovním prostoru s počítačem synchronizovat jenom určitou knihovnu. Můžete to tak udělat, abyste neplýtvali časem při stahování položek z jiných sharepointových seznamů.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na sharepointový web, který chcete synchronizovat v sharepointovém pracovním prostoru.

 2. Vyberte knihovnu, kterou chcete synchronizovat s počítačem.

 3. Klikněte na Knihovna v části Nástroje knihovny.

 4. Na pásu karet SharePointu klikněte na Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.

  Poznámka :  Pokud před sebou máte web SharePointu 2013, uvidíte namísto možnosti „Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace“ položku „Synchronizovat knihovnu s počítačem“. Pokud tomu tak je, musíte při vytváření pracovního prostoru postupovat způsobem popsaným níže v části Vytvoření sharepointového pracovního prostoru ze spouštěcího panelu nebo ze zobrazení Backstage.

 5. Kliknutím na OK spusťte stahování knihovny do pracovního prostoru.

 6. Po dokončení stahování klikněte na Otevřít pracovní prostor nebo Zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření sharepointového pracovního prostoru ze spouštěcího panelu nebo ze zobrazení Backstage

 1. Klikněte na Nový a pak na Pracovní prostor služby SharePoint.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Je-li web služby SharePoint, ze kterého chcete stáhnout obsah, uveden v seznamu, klikněte na něj.

  • Pokud požadovaný web služby SharePoint v seznamu uveden není, zadejte jeho webovou adresu do pole Umístění.

   Chcete-li předejít překlepům, můžete adresu webu služby SharePoint zkopírovat z webového prohlížeče.

 3. Pokud chcete stáhnout všechny podporované seznamy a knihovny, klikněte na OK.

 4. Pokud chcete stáhnout vybrané seznamy a knihovny, klikněte na Konfigurovat.

 5. V dialogu Konfigurovat nastavení změňte podle potřeby nastavení stahování u jednotlivých seznamů a knihoven, a to po kliknutí na rozevírací nabídku ve sloupci Obsah.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Otevře se dialogové okno s průběhem synchronizace, které informuje o průběhu stahování z webu služby SharePoint do pracovního prostoru služby SharePoint.

 7. Po dokončení stahování klikněte na Otevřít pracovní prostor nebo Zavřít.

  Pokud jste si dříve stáhli položky jenom z vybraných seznamů a knihoven, můžete si později podle potřeby stáhnout další seznamy a knihovny.

Začátek stránky

Vytvoření nového pracovního prostoru Groovu

Nový pracovní prostor můžete vytvořit ze spouštěcího panelu nebo ze zobrazení Backstage.

 1. Klikněte na Nový a pak na Pracovní prostor aplikace Groove.

 2. Zadejte název pracovního prostoru.

 3. Pokud chcete změnit verzi nového pracovního prostoru, klikněte na Možnosti a pak vyberte požadovanou verzi z rozevírací nabídky.

  Verze pracovního prostoru určuje seznam nástrojů, které budou dostupné pro přidání do tohoto prostoru. Stanoví taky požadavky na verzi pro uživatele, kteří by se mohli stát členy tohoto pracovního prostoru. Třeba uživatelé, kteří dál používají Office Groove 2007, se můžou připojit jenom k pracovním prostorům, které obsahují nástroje verze 2007 (nebo starší).

 4. Klikněte na Vytvořit.

SharePoint Workspace vytvoří pracovní prostor Groovu a uvede vás jako prvního člena s rolí správce. Teď můžete přidat nebo aktualizovat nástroje pracovního prostoru a přizvat uživatele, aby se připojili jako členové.

Začátek stránky

Vytvoření nového pracovního prostoru ze šablony

Pokud jste si uložili existující pracovní prostor Groovu jako šablonu nebo pokud máte přístup k šablonám tohoto typu, které vytvořili jiní uživatelé, můžete je použít jako základ pro nové pracovní prostory.

 1. Přejděte do zobrazení Backstage a klikněte na Nový.

 2. Klikněte na Pracovní prostor ze šablony.

  Pokud je soubor šablony pracovního prostoru uložený ve složce Šablony pracovních prostorů aplikace Groove v adresáři Dokumenty (výchozí umístění), můžete ho vybrat v dialogu Procházet. Pokud je uložený v jiné složce, musíte k němu v dialogu Procházet přejít a vybrat ho.

 3. Klikněte na Otevřít.

Začátek stránky

Vytvoření nového pracovního prostoru z archivu

Účelem vytvoření pracovního prostoru Groovu z archivu obvykle bývá obnovení tohoto pracovního prostoru. Další informace najdete v tématech Uložení pracovního prostoru jako archivu a Otevření pracovního prostoru z archivu.

Začátek stránky

Vytvoření sdílené složky

Sdílenou složku můžete vytvořit přímo v Průzkumníku Windows nebo na spouštěcím panelu SharePointu Workspace. Sdílenou složku můžete taky vytvořit ze složky, která se už synchronizuje. Další informace najdete v části Vytvoření sdílené složky.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.