Vytvoření nové barevné kategorie

Barevné kategorie umožňují v aplikaci Microsoft Outlook snadno identifikovat a seskupovat přidružené položky. Přiřadíte-li skupině souvisejících položek (například poznámkám, kontaktům, událostem a e-mailovým zprávám) Barevná kategorie, můžete je rychle sledovat a uspořádat. Položkám lze přiřadit více barevných kategorií.

S barvami kategorií se setkáte především v zobrazeních Tabulka (například ve složce Doručená pošta) nebo v samotných otevřených položkách. Kategorie můžete přejmenovat tak, aby pro vás byly jejich názvy srozumitelnější, nebo pro ně můžete zvolit jiné barvy. Tato flexibilita umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, který bude vyhovovat pracovnímu stylu jednotlivých uživatelů.

Chcete-li vytvořit novou barevnou kategorii, postupujte následujícím způsobem:

  1. V libovolném zobrazení klikněte ve skupině Značky na kartě Domů na tlačítko Zařadit do kategorií a potom na příkaz Všechny kategorie.

    Příkaz Všechny kategorie ve skupině Značky

    Poznámka :  U položek kalendáře je skupina Značky zobrazena na kartě Událost nebo Schůzka. U otevřeného kontaktu nebo úkolu je skupina Značky zobrazena na kartě Kontakt, resp. Úkol.

  2. Klikněte na tlačítko Nová.

  3. Do pole Název zadejte název nové barevné kategorie.

Dialogové okno Přidat novou kategorii

  1. Klikněte na šipku vedle pole Barva a potom na požadovanou barvu.

  2. Pokud chcete přiřadit klávesovou zkratku, klikněte na ni v rozevíracím seznamu Klávesová zkratka.

  3. Klikněte na tlačítko OK v dialogových oknech Přidat novou kategorii a Barevné kategorie.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×