Vytvoření nové šablony

Funkce popsaná v tomto tématu nápovědy je k dispozici pouze v případě, že jsou nainstalovány některé z následujících verzí serveru Office SharePoint Server 2007 a sady Microsoft Office Enterprise 2007: čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), japonština nebo korejština.

 1. Spusťte program, ve kterém chcete vytvořit šablonu. Systém Skupinové schválení podporuje soubory formátů DOCX, DOTX, DOC., XLTX, XLSX a XLS vytvořené v aplikacích Microsoft Office Word 2007 nebo Microsoft Office Excel 2007.

 2. Vytvořte soubor šablony. Je-li třeba, přidejte k šablonám popisek čísla dokumentu a zobrazte číslo dokumentu. Jestliže dokument přesunete nebo zkopírujete do jiného umístění, vlastnosti přiděleného čísla dokumentu se neuchovají. Nezapomeňte proto k dokumentu přidat popisek čísla dokumentu pro ověření původního čísla dokumentu po zkopírování. V tomto okamžiku stačí vyhradit pro popisek čísla dokumentu odpovídající místo, protože popisek lze vložit pouze při uložení dokumentu do webové složky. Chcete-li vytvořit řádek podpisu, postupujte následujícím způsobem:

  1. Přesuňte kurzor do umístění, kam chcete vložit řádek podpisu.

  2. Na kartě Vložit rozbalte ve skupině Text rozevírací nabídku pro řádek podpisu. Klepněte na položku Řádek podpisu s razítkem

  3. V dialogovém okně o omezené právní autoritě podpisu klepněte na tlačítko OK.

  4. V dialogovém okně Nastavení podpisu     zadejte do polí požadované informace.

   • Navrhovaná podepisující osoba:      Ponechejte toto pole prázdné, protože jméno uživatele bude automaticky přidáno při podepsání dokumentu uživatelem.

   • Funkce navrhované podepisující osoby:      Také toto pole ponechejte prázdné, protože funkce uživatele bude automaticky přidána při podepsání dokumentu uživatelem.

   • E-mailová adresa navrhované podepisující osoby:      Toto pole ponechejte prázdné v případě, že se jedná o řádek podpisu normálního schvalujícího, nebo zadejte hvězdičku (*), jestliže se jedná o spolupodepisující osobu ve scénáři spolupráce nebo spoluschvalování.

   • Pokyny pro podepisující osobu:      Tato zpráva se zobrazí schvalovateli při podepisování dokumentu. Zobrazuje se v horní části dialogového okna Podpis. Podle potřeby zprávu upravte.

   • Povolit podepisující osobě přidat komentáře v dialogovém okně Podepsat:      Určete, zda se má v dialogovém okně Podpis zobrazovat pole Účel podepsání tohoto dokumentu. Doporučujeme tuto možnost vybrat, aby mohl schvalovatel v případě potřeby přidat poznámky.

   • Zobrazit datum podpisu v řádku podpisu:      Určete, zda se bude v horní části řádku podpisu zobrazovat datum podpisu.

  5. Zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko OK.

  6. Vytvořte požadovaný počet řádků podpisu.

 3. Uložte vytvořený dokument.

 4. Ukončete program.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×