Vytvoření nebo změna odkazu na buňku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Odkaz na buňku odkazuje na buňku nebo oblast buněk na listu a lze jej použít ve vzorci, aby aplikace Microsoft Office Excel mohla najít hodnoty nebo data, které má tento vzorec vypočítat.

Pomocí odkazu na buňku můžete v jednom nebo několika vzorcích odkazovat na:

 • data z jedné buňky na listu,

 • data obsažená v různých oblastech listu,

 • data v buňkách na jiných listech ve stejném sešitu.

Příklady:

Vzorec

Odkaz na

A vrací

=C2

buňku C2

hodnotu v buňce C2

=Aktivum-Pasivum

buňky s názvem Aktivum a Pasivum

výsledek odečtení hodnoty v buňce s názvem Pasivum od hodnoty v buňce s názvem Aktivum

{=Týden1+Týden2}

oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2

součet hodnot oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2 jako maticové vzorce

=List2!B2

buňku B2 na listu s názvem List2

hodnotu buňky B2 na listu s názvem List2

Co chcete udělat?

Vytvořit odkaz na buňku na stejném listu

Vytvořit odkaz na jiný list

Vytvořit odkaz na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Změnit odkaz na buňku na odkaz na jinou buňku

Změnit odkaz na buňku na pojmenovanou oblast

Přepnout mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

Vytvoření odkazu na buňku na stejném listu

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do řádku vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (symbol rovná se).

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odkaz na buňku:    Chcete-li vytvořit odkaz, vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listě.

   Odkazy na buňku a ohraničení kolem odpovídajících buněk jsou barevně označené, aby s nimi bylo možné snadněji pracovat.

   Funkce vyhledávání oblastí buněk barevně označí předcházející buňky.

   1. První odkaz na buňku je B3, barva je modrá a oblast buněk má modré ohraničení s hranatými rohy.

   2. Druhý odkaz na buňku je C3, barva je zelená a oblast buněk má zelené ohraničení s hranatými rohy.

   Přetažením ohraničení výběru buněk můžete výběr přesunout. Přetažením úchytu v rohu ohraničení můžete výběr rozšířit.

  • Definovaný název:    Pokud chcete vytvořit odkaz na definovaný název, proveďte jeden z následujících kroků:

   • Zadejte název.

   • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a potom klikněte na OK.

    Poznámka : Pokud buňky nemají v každém rohu barevně vyznačeného ohraničení čtverečky, jde o odkaz na pojmenovanou oblast.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jednotlivé buňce, stiskněte klávesu ENTER.

  • Pokud vytváříte odkaz na Maticový vzorec, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

   Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na jiný list

Na buňky v jiných listech lze odkazovat tak, že na začátek odkazu na buňku vložíte název listu a za něj vykřičník (!). V následujícím příkladu vypočítává funkce listu s názvem PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 v listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list

Odkaz na oblast buněk na jiném listu ve stejném sešitě

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí od B1 a B10, včetně.

3. Oddělí odkaz na list z odkazu na oblast buněk.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. Do řádku vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (symbol rovná se).

 3. Klikněte na kartu listu, na který chcete odkázat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

Poznámka : Jestliže název jiného listu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (nebo cestu) uzavřít do jednoduchých uvozovek. (').

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Odkaz na buňku můžete také zkopírovat a vložit a potom pomocí příkazu Propojit buňky vytvořit odkaz na buňku. Tento příkaz může být vhodné použít v následujících případech:

 • Chcete-li snadno zobrazit důležité informace na zřetelnějších místech. Řekněme například, že máte sešit s větším počtem listů a v každém listu je buňka, která zobrazuje souhrnné informace o jiných buňkách v daném listu. Pokud chcete tyto souhrny zobrazit zřetelněji, můžete na ně vytvořit odkazy v prvním listu sešitu, což vám umožní zobrazit souhrnné informace o celém sešitu na prvním listu.

 • Pokud chcete snadněji vytvářet odkazy na buňky mezi listy a sešity. Příkaz Propojit buňky automaticky vloží správnou syntaxi.

 • Klikněte na buňku obsahující data, která chcete upravit.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 • Klikněte na buňku, ze které chcete vytvořit propojení.

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Ve výchozím nastavení se při vložení zkopírovaných dat zobrazí tlačítko Možnosti vložení.

 • Klikněte na tlačítko Možnosti vložení a pak klikněte na Propojit buňky.

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na odkaz na jinou buňku

 1. Poklikejte na buňku obsahující vzorec, který chcete změnit. Každá buňka nebo oblast buněk bude zvýrazněna jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odkaz na buňku nebo oblast přesunete na jinou buňku nebo oblast přetažením barevně vyznačeného ohraničení buňky nebo oblasti na novou buňku nebo oblast.

  • Chcete-li do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • Na řádku vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz ve vzorci a potom zadejte nový.

  • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a potom klikněte na OK.

 3. Stiskněte klávesu ENTER; u maticového vzorce stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na pojmenovanou oblast

Často se stává, že pokud jste pro odkaz na buňku definovali název poté, co jste tento odkaz zadali ve vzorci, může být vhodné aktualizovat existující odkazy na definované názvy.

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte oblast buněk obsahující vzorce, ve kterých chcete nahradit odkazy definovanými názvy.

  • Chcete-li zaměnit odkazy za názvy ve všech vzorcích v listu, vyberte jednu prázdnou buňku.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na šipku vedle položky Definovat název a potom klikněte na položku Použít názvy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V seznamu Použít názvy klikněte na jeden nebo více názvů a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. V řádku vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o různých typech odkazů na buňky naleznete v tématu Přehled vzorců.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×