Vytvoření nebo změna kategorie

Pomocí Kategorie v aplikaci Microsoft Office Project Web Access lze spravovat přístup uživatelů a Skupina k informacím o projektech a zdrojích prostřednictvím označených sad zobrazení.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat kategorie.

 3. Na stránce Spravovat kategorie klepněte na možnost Nová kategorie.

  Chcete-li změnit stávající kategorii, ve sloupci Název kategorie klepněte na název kategorie a pak postupujte dalšími kroky tohoto postupu.

 4. V části Název a popis zadejte název kategorie a její popis.

 5. V části Uživatelé a skupiny klepněte na jméno uživatele nebo název skupiny, jež chcete kategorii přiřadit, a pak klepněte na tlačítko Přidat. Klepnutím na tlačítko Přidat vše lze do kategorie přidat všechny dostupné uživatele a skupiny.

  Poznámka : Přestože lze udělit oprávnění jednotlivým uživatelům, doporučuje se udělovat je prostřednictvím skupin.

 6. V části Projekty zadejte projekty, které mohou uživatelé a skupiny v této kategorii zobrazit. Uživatelé a skupiny, jež mají přístup k této kategorii, mohou zobrazit projekty třemi způsoby:

  • Všechny projekty:     Chcete-li umožnit všem uživatelům a skupinám v rámci této kategorie zobrazit všechny projekty, vyberte možnost Všechny aktuální a budoucí projekty v databázi serveru Microsoft Project.

  • Vybrané projekty:     Chcete-li umožnit všem uživatelům a skupinám v rámci této kategorie zobrazit pouze specifické projekty, vyberte možnost Pouze označené projekty. Klepněte na projekty uvedené v tabulce vlevo a pak klepněte na tlačítko Přidat. Projekty budou přesunuty do tabulky vpravo obsahující projekty, které mohou uživatelé a skupiny v této kategorii zobrazit.

  • Projekty, k nimž je uživatel přidružen:     V části Použít výše uvedená oprávnění zabezpečení projektů pro všechny projekty, kde zaškrtněte políčko nejlépe odpovídající vztahu, který uživatel musí s projektem mít, aby mohl zobrazit daný projekt v rámci kategorie.

 7. V části Zdroje zadejte zdroje, jejichž informace mohou uživatelé a skupiny v této kategorii zobrazit. Uživatelé a skupiny, jež mají přístup k této kategorii, mohou zobrazit projekty třemi způsoby:

  • Všechny zdroje:     Chcete-li umožnit všem uživatelům a skupinám v rámci této kategorie zobrazit informace o všech zdrojích, vyberte možnost Všechny aktuální a budoucí zdroje v databázi serveru Microsoft Project.

  • Vybrané zdroje:     Chcete-li umožnit všem uživatelům a skupinám v rámci této kategorie zobrazit specifické zdroje, vyberte možnost Pouze označené zdroje. Klepněte na zdroje uvedené v tabulce vlevo a pak klepněte na tlačítko Přidat. Zdroje budou přesunuty do tabulky vpravo obsahující zdroje, které mohou uživatelé a skupiny v této kategorii zobrazit.

  • Zdroje, k nimž jsou uživatelé a skupiny v této kategorii přidruženy:     V části Použít výše uvedená oprávnění zabezpečení zdrojů pro všechny zdroje, kde zaškrtněte políčko nejlépe odpovídající vztahu, který uživatel nebo skupina musí se zdrojem mít, aby mohl zobrazit informace o daném zdroji v rámci kategorie.

 8. Zaškrtnutím políček u názvů zobrazení v části Zobrazení – Přidat do kategorie zadejte zobrazení, která mohou uživatelé a skupiny v této kategorii zobrazit.

 9. V části Ovládací prvek přístupu pole serveru zadejte, zda uživatelé a skupiny s přístupem k tomuto zobrazení mohou zobrazit a změnit nákladová data a data podle směrného plánu. Lze zadat přístup ke dvěma typům nákladových dat a dat podle směrného plánu:

  • Nákladová data, která nejsou v projektu vlastní:     Pro taková data vyberte možnosti úrovně přístupu uživatelů a skupin v této kategorii v seznamech Nákladová data a Data podle směrného plánu.

  • Vlastní pole:     V tabulce Vlastní pole organizace zadejte klepnutím na úroveň přístupu ve sloupci Přístup jednotlivé úrovně přístupu pro každé z vlastních polí.

   Tip : V tabulce Místní vlastní pole lze pomocí šipek dolů Obrázek tlačítka filtrovat typy zobrazení, jejichž oprávnění chcete zobrazit.

 10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×