Vytvoření nebo rozšíření webové aplikace

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Po vytvoření nové webové aplikace můžete také vytvořit novou databázi a definovat metodu ověřování použitou pro připojení k databázi.

Chcete-li používat oddělené weby služby IIS, v nichž je uživatelům prezentován stejný obsah, rozšiřte existující webovou aplikaci. Tato možnost je obvykle použita pro extranetová nasazení, v nichž různí uživatelé přistupují k obsahu pomocí různých domén.

Co chcete udělat?

Vytvoření webové aplikace

Rozšíření webové aplikace

Vytvoření webové aplikace

 1. Klepněte na položku Správa aplikací na horním panelu odkazů.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Správa webových aplikací služby SharePoint na položku Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci.

 3. Na stránce Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci klepněte v části Přidávání webové aplikace služby SharePoint na možnost Vytvořit novou webovou aplikaci.

 4. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci vyberte v části Web služby IIS některou z následujících možností:

  • Použít stávající web služby IIS. Pokud vyberete tuto možnost, klepněte na web služby IIS v odpovídajícím seznamu.

  • Vytvořit nový web služby IIS. Pokud vyberete tuto možnost, nakonfigurujte následující nastavení:

   1. V poli Popis přijměte stávající popis nebo zadejte nový popis webové aplikace.

   2. V poli Port přijměte stávající hodnotu nebo zadejte novou hodnotu pro port použitý webovou aplikací.

   3. V poli Záhlaví hostitele zadejte záhlaví hostitele, chcete-li je použít.

   4. V poli Cesta přijměte stávající cestu nebo zadejte novou.

 5. V části Konfigurace zabezpečení vyberte u možnosti Zprostředkovatel ověřování možnost Vyjednat (Kerberos) nebo NTLM.

 6. V oblasti Povolit anonymní vyberte možnost Ano nebo Ne.

 7. V oblasti Používat zabezpečení SSL vyberte možnost Ano nebo Ne.

  Důležité : Pokud používáte zabezpečení SSL, je nutné pomocí nástrojů pro správu služby IIS přidat na každý server příslušný certifikát.

 8. V oblasti Adresa URL s vyrovnáváním zatížení sítě zadejte v poli Adresa URL adresu URL, která bude používána pro přístup k webové aplikaci. Adresa URL by měla být zadána ve formátu http://název serveru:port. Pokud bylo na serveru konfigurováno několik zón, lze vybrat zónu v seznamu Zóna.

 9. V části Fond aplikací vyberte některou z následujících možností:

  • Použít existující fond aplikací. Vyberete-li tuto možnost, klepněte v příslušném seznamu na požadovaný fond aplikací.

  • Vytvořit nový fond aplikací. Pokud vyberete tuto možnost, nakonfigurujte následující nastavení:

   1. V poli Název fondu aplikací zadejte název nového fondu aplikací.

   2. V oblasti Vyberte účet zabezpečení pro tento fond aplikací vyberte možnost Předdefinované nebo Konfigurovatelné. Pokud vyberete možnost Předdefinované, klepněte v příslušném seznamu na požadovaný účet zabezpečení. Pokud vyberete možnost Konfigurovatelné, do polí Jméno uživatele a Heslo zadejte pověření účtu.

 10. V části Název a ověřování databáze vyberte v oblasti Ověřování databáze některou z následujících možností:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno),

  • Ověřování SQL. Tuto možnost vyberte, pokud jste předem vytvořili databázi a chcete použít ověřování SQL. Pokud vyberete tuto možnost, do polí Účet a Heslo zadejte pověření účtu.

 11. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšíření webové aplikace

 1. Klepněte na položku Správa aplikací na horním panelu odkazů.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Správa webových aplikací služby SharePoint na položku Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci.

 3. Na stránce Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci klepněte v části Přidávání webové aplikace služby SharePoint na možnost Rozšířit stávající webovou aplikaci.

 4. Pokud není vybrána aplikace, kterou chcete rozšířit, na stránce Rozšířit webovou aplikaci na další web IIS v části Webová aplikace klepněte v nabídce Webová aplikace na příkaz Změnit webovou aplikaci.

  • Na stránce Vybrat webovou aplikaci klepněte na webovou aplikaci, kterou chcete rozšířit.

 5. V části Web služby IIS vyberte některou z následujících položek:

  • Použít stávající web služby IIS. Pokud vyberete tuto možnost, klepněte na web služby IIS v odpovídajícím seznamu.

  • Vytvořit nový web služby IIS. Pokud vyberete tuto možnost, nakonfigurujte následující nastavení:

   1. V poli Popis přijměte stávající popis nebo zadejte nový popis webové aplikace.

   2. V poli Port přijměte stávající hodnotu nebo zadejte novou hodnotu pro port použitý webovou aplikací.

   3. V poli Záhlaví hostitele zadejte záhlaví hostitele, chcete-li je použít.

   4. V poli Cesta přijměte stávající nebo zadejte novou cestu.

 6. V části Konfigurace zabezpečení vyberte u možnosti Zprostředkovatel ověřování možnost Vyjednat (Kerberos) nebo NTLM.

 7. V oblasti Povolit anonymní vyberte možnost Ano nebo Ne.

 8. V oblasti Používat zabezpečení SSL vyberte možnost Ano nebo Ne.

  Důležité : Pokud používáte zabezpečení SSL, je nutné pomocí nástrojů pro správu služby IIS přidat na každý server příslušný certifikát.

 9. V oblasti Adresa URL s vyrovnáváním zatížení sítě zadejte v poli Adresa URL adresu URL, která bude používána pro přístup k webové aplikaci. Adresa URL by měla být zadána ve formátu http://název serveru:port. Pokud bylo na serveru konfigurováno několik zón, lze vybrat zónu v seznamu Zóna.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×