Vytvoření nebo přizpůsobení šablony stránky v OneNotu 2016 pro Windows

Šablona je předem navržené rozložení, jehož aplikováním na novou stránku zajistíte určitou úroveň jednotnosti a ušetříte si čas. OneNote 2016 obsahuje několik předdefinovaných šablon včetně ozdobných pozadí stránky a seznamů úkolů. Můžete si vytvořit vlastní šablonu nebo přizpůsobit existující.

Vytvoření nové šablony stránky

 1. V seznamu stránek na pravé straně obrazovky zvolte Přidat stránku.

  Přidejte do poznámkového bloku další stránky.

 2. Zvolte Zobrazení > Velikost stránky.

  Snímek obrazovky s tlačítkem PaperSize ve OneNotu 2016

 3. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 4. Přidejte jakýkoli obsah, který chcete v šabloně mít.

  Tento obsah bude na každé nové stránce, kterou pomocí této šablony vytvoříte.

 5. Až skončíte, v dolní části podokna úloh Velikost stránky zvolte Uložit aktuální stránku jako šablonu.

  Uložení stránky jako šablony

 6. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.

Poznámka :  Když budete chtít použít šablonu na nějakou stránku, můžete svou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony

Začátek stránky

Přizpůsobení šablony stránky

 1. Zvolte Vložení > Šablony stránek > Šablony stránek.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Šablony stránky ve OneNotu 2016

 2. V podokně úloh Šablony můžete kliknutím na malé šipky u názvů kategorií tyto kategorie rozbalit.

 3. Klikněte na název šablony, kterou chcete přizpůsobit.

  Šablona se použije na novou prázdnou stránku.

 4. Na pásu karet zvolte Zobrazení > Velikost stránky.

 5. V podokně úloh Velikost stránky nastavte velikost papíru a tiskové okraje.

 6. Upravte nebo odstraňte existující obsah stránky a pak v dolní části podokna úloh Velikost stránky zvolte Uložit aktuální stránku jako šablonu.

  Uložení stránky jako šablony

 7. V dialogu Uložit jako šablonu dejte šabloně nějaký název a klikněte na Uložit.

Poznámka :  Když budete chtít šablonu aplikovat na nějakou stránku, můžete přizpůsobenou šablonu vybrat v seznamu Šablony v podokně úloh Šablony.

Začátek stránky

Osvědčené postupy pro vytváření šablon stránek

 • Zapněte linkování (Zobrazení > Linkování stránky), abyste si usnadnili zarovnávání textových polí, obrázků a dalšího obsahu v šabloně. Před uložením šablony zase linkování vypněte – pokud nechcete, aby se stalo součástí šablony.

 • Aby byly vaše styly konzistentní, používejte k formátování textu a nadpisů styly odstavců (Domů > Styly).

 • Pokud to není pro návrh šablony nutné, nepoužívejte jako pozadí šablony obrázky. Obrázek pozadí má vliv na velikost souboru a může způsobit to, že když nad obrázek umístíte nějaký text a odešlete stránku e-mailem, převede se tento text na obrázek. Obrázky umísťujte raději nahoru, dolů nebo na stranu – ne za text.

 • Zástupné texty by měly být jasné a snadno rozpoznatelné, aby každý, kdo šablonu použije, snadno poznal, jaké informace mají jednotlivé zástupné objekty obsahovat. Pokud má třeba textové pole obsahovat název společnosti, můžete ho nazvat [Název společnosti].

 • Tabulky a obrázky by měly být přehledně umístěné a nadpisy by měly být oddělené od textu, který se bude zadávat později. Textová pole se při naplnění obsahem zvětší a stránka se může rychle stát nepřehlednou.

 • Zvolte takovou barvu písma, která bude v případě vytištění šablony viditelná bez barvy pozadí.

 • Texty a objekty umístěte tak, aby nepřesahovaly tiskové okraje stránky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×