Vytvoření nebo přidání kontaktu

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Složka Kontakty v aplikaci Outlook představuje místo, kde můžete organizovat a ukládat informace o uživatelích a organizacích, s nimiž komunikujete. Kontakty se mohou skládat například pouze ze jména a e-mailové adresy, ale mohou také zahrnovat další podrobné informace, jako je adresa, několik telefonních čísel, obrázek, datum narození a jakékoli další informace vztahující se ke kontaktu.

Co chcete udělat?

Vytvoření kontaktu

Vytvoření kontaktu z existujícího kontaktu

Vytvoření kontaktu z odesílatele e-mailové zprávy, kterou jste přijali

Vytvoření kontaktu z elektronické vizitky

Vytvoření kontaktu ve veřejné složce

Vytvoření kontaktu

 1. Ve složce Kontakty klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na tlačítko Nový kontakt.

  Příkaz Nový kontakt na pásu karet

  Klávesová zkratka:    Pokud chcete vytvořit kontakt z libovolné složky Outlooku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+C.

 2. Zadejte jméno a všechny ostatní informace, které chcete zahrnout do kontaktu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Dokončete zadání kontaktů     Na kartě kontakt klepněte ve skupinovém rámečku Akce klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  • Uložení kontaktu a vytvoření dalšího:     Klikněte na tlačítko Uložit a nový.

  • Uložení kontaktu a zadání jiného se stejnou firmou nebo adresou:     Klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Uložit a nový a potom na položku Kontakt ze stejné společnosti.

   Poznámky   

   • Chcete-li do některého pole zadat více údajů, například více telefonních čísel nebo e-mailových adres, klikněte na šipku dolů vedle příslušného pole.

   • Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klikněte na ikonu fotografie nebo na kartě Kontakt klikněte ve skupině Možnosti na tlačítko Obrázeka potom na příkaz Přidat obrázek.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z existujícího kontaktu

Pokud chcete vytvořit více kontaktů, které sdílejí společné informace, jako je název a adresa společnosti, můžete zkopírovat existující kontakt a potom kopii kontaktu změnit tak, aby obsahovala jedinečné informace o dalším kontaktu.

 1. Ve složce Kontakty klikněte pravým tlačítkem na kontakt, jehož duplikát chcete vytvořit, a potom klikněte na příkaz Kopírovat.

  Klávesové zkratky    Duplicitní kontakt, stiskněte kombinaci kláves CTRL + C zkopírujte a stiskněte klávesy CTRL + V k vytvoření duplicitní kontakt.

 2. Nový kontakt otevřete dvojitým kliknutím a potom v něm upravte uvedené informace.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z odesílatele e-mailové zprávy, kterou jste přijali

V aplikaci Outlook můžete rychle vytvořit kontakt pro uživatele, který vám odeslal e-mailovou zprávu.

 1. Otevřete nebo zobrazte náhled e-mailové zprávy obsahující jméno, které chcete přidat do seznamu kontaktů.

Pravým tlačítkem myši klikněte na požadované jméno osoby a potom klikněte na příkaz Přidat do kontaktů.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z elektronické vizitky

E-mailové zprávy jiných uživatelů aplikace Outlook mohou obsahovat elektronické vizitky. Pokud elektronickou vizitku uložíte, jsou informace obsažené ve vizitce použity k vytvoření kontaktu aplikace Outlook.

 1. V otevřené zprávě klikněte pravým tlačítkem na elektronickou vizitku nebo připojený soubor VCF v záhlaví zprávy a potom klikněte na příkaz Přidat do kontaktů.

 2. Podle potřeby upravte požadované informace.

 3. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít.

Pokud již existuje kontakt, který má stejné jméno, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na položku Přidat nový kontakt. Tím vytvoříte dva kontakty se stejným jménem.

Klikněte na položku Aktualizovat informace. V seznamu duplicitních kontaktů dvakrát klikněte na kontakt, který chcete aktualizovat pomocí informací z elektronické vizitky.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu ve veřejné složce

Tato funkce vyžaduje účet systému Microsoft Exchange Server a je také nutné, aby správce systému Exchange Server nastavil veřejné složky.

 1. Otevřete veřejnou složku, v níž chcete vytvořit kontakt.

  Vyhledání veřejných složek

  Pokud nejsou v navigačním podokně zobrazeny veřejné složky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V navigačním podokně klepněte na tlačítko Seznam složek Tlačítko Seznam složek v navigačním podokně a vyhledejte složku Veřejné složky – uživatelské jméno.

  • Klikněte do pole pro hledání kontaktů a potom na kartě Hledání ve skupině Možnosti klikněte na tlačítko Nástroje hledání a potom klikněte na příkaz Najít veřejnou složku.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nové položkya potom na položku Kontakt.

 3. Zadejte informace, které chcete uvést v kontaktu.

  Poznámky   

  1. Chcete-li do některého pole zadat více údajů, například více typů telefonních čísel nebo adres, klikněte na šipku dolů vedle příslušného pole.

 4. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Akce na položku Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Viz taky

Vytvořit a upravit skupiny kontaktů (dříve distribuční seznamy)

Přidat uživatele do adresáře

Přidání nebo odebrání adresáře

Automaticky přidat kontakty pro každého odeslání e-mailové zprávě

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk