Vytvoření nebo odstranění seznamu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace SharePoint 2010 umožňuje vytvářet seznamy během úpravy stránek a také pomocí nabídky Akce webu. Seznamy lze vytvořit z šablon (například kalendář a úkoly), importem tabulek a vytvořením vlastních seznamů. Seznamy mohou obsahovat různé druhy údajů, od textu a kalendářních dat až po výpočty založené na jiných sloupcích.

Seznamy mohou využívat funkce e-mailu. Pokud jsou na webu povoleny příchozí e-maily, můžete odesláním e-mailu například přidat obsah do seznamů diskusních vývěsek, oznámení a kalendářů. Pokud jsou na webu povoleny odchozí e-maily, mohou být prostřednictvím seznamů úkolů, projektových úkolů a sledování problémů uživatelům odesílána e-mailová upozornění, pokud jsou jim přiřazeny určité položky.

Vytvoření nebo odstranění seznamu, musíte mít alespoň Oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Návrháři služby SharePoint pro daný web.

Další informace o seznamech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

Co chcete udělat?

Vytvořit seznam pomocí šablony seznamů

Vytvoření vlastního seznamu

Vytvoření seznamu importem tabulky

Odstranění seznamu

Další kroky

Začátek stránky

Vytvoření seznamu pomocí šablony seznamu

Služba SharePoint obsahuje mnoho druhů seznamů, například kalendář, průzkum a úkoly. Šablony usnadňují vytvoření potřebných seznamů.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu z nabídky Akce webu pomocí šablony seznamu

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka : Web služby SharePoint může být podstatně změněn. Pokud nemůžete najít žádné možnosti, například příkaz, tlačítko či odkaz, obraťte se na správce.

 2. V části Komunikace nebo Sledování klikněte na typ seznamu, který chcete vytvořit, například Kontakty nebo Kalendář. Další informace o seznamech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uveden v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu lze změnit, webová adresa však zůstane stejná.

 4. Zadejte popis seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Některé druhy seznamů mohou přijímat obsah pomocí e-mailu. Pokud chcete umožnit, aby seznam přijímal obsah pomocí e-mailu, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu seznamu, aby uživatelé mohli seznam snadno najít. Popis seznamu je možné změnit.

 5. Chcete-li přidat odkaz na panel Snadné spuštění, klikněte na možnost Ano v části Navigace.

 6. Pokud se zobrazí část E-mail, správce povolil, aby seznamy na webu přijímaly obsah pomocí e-mailu. Chcete-li uživatelům umožnit, aby do tohoto seznamu přidávali obsah odesíláním e-mailů, klikněte na možnost Ano v části Povolit tomuto seznamu příjem e-mailů. Do pole E-mailová adresa pak zadejte první část adresy, kterou mají uživatelé používat. Tato možnost není dostupná pro všechny druhy seznamů.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu na stránce pomocí šablony seznamu

V aplikaci SharePoint 2010 lze seznamy vytvářet přímo na upravovaných stránkách. Můžete tak účinněji a efektivněji vytvářet požadované stránky a seznamy.

 1. Na stránce klikněte na kartu Úpravy a potom na tlačítko Upravit.

  Příkaz Upravit na kartě Upravit

  Poznámka : Pokud je příkaz Upravit zakázán, zřejmě nemáte oprávnění k úpravám stránky. Obraťte se na správce.

 2. Klikněte na stránku, na kterou chcete přidat nový seznam, klikněte na kartu Vložit a potom na tlačítko Nový seznam.

  Vložení nového seznamu na stránku

  Poznámka : Pokud nevidíte kartu Úpravy nebo tlačítko Nový seznam je zakázáno, zřejmě nemáte oprávnění potřebná k vytvoření seznamu. Obraťte se na správce.

 3. V dialogovém okně Vytvořit seznam zadejte Nadpis seznamu, vyberte typ seznamu, který chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko OK. Další informace o seznamech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního seznamu

Vytváření vlastního seznamu se podobá vytváření seznamu ze šablony až na to, že vlastní seznam zpočátku obsahuje pouze tři sloupce: Nadpis, Vytvořil a Změnil. Po vytvoření vlastního seznamu můžete přidat sloupce a provést další změny podle svých potřeb. Další informace o seznamech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka : Web služby SharePoint může být podstatně změněn. Pokud nemůžete najít žádné možnosti, například příkaz, tlačítko či odkaz, obraťte se na správce.

 2. V části Vlastní seznamy klikněte na položku Vlastní seznam nebo Vlastní seznam v zobrazení Datový list.

  Poznámky : 

  • Vlastní seznam použijte, pokud chcete data v seznamu zadávat a prohlížet pomocí formuláře.

  • Když budete chtít především pomocí mřížky, podobně jako v tabulce k zadávání a zobrazení dat v seznamu pomocí vlastního seznamu v zobrazení Datový list. To je užitečné, když máte několik položek k aktualizaci ve stejnou dobu. Zobrazení datového listu vyžaduje ovládací prvek, který je kompatibilní se Sharepointem 2010, jako je Microsoft Office 2010 a Ovládací prvek ActiveX podpory.

  • Způsob zadávání a zobrazení dat lze změnit po vytvoření seznamu.

 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uveden v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu lze změnit, webová adresa však zůstane stejná.

 4. Zadejte popis seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Některé druhy seznamů mohou přijímat obsah pomocí e-mailu. Pokud chcete umožnit, aby seznam přijímal obsah pomocí e-mailu, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu seznamu, aby uživatelé mohli seznam snadno najít. Popis seznamu je možné změnit.

 5. Chcete-li přidat odkaz na panel Snadné spuštění, klikněte na možnost Ano v části Navigace.

 6. Pokud se zobrazí část E-mail, správce povolil, aby seznamy na webu přijímaly obsah pomocí e-mailu. Chcete-li uživatelům umožnit, aby do tohoto seznamu přidávali obsah odesíláním e-mailů, klikněte na možnost Ano v části Povolit tomuto seznamu příjem e-mailů. Do pole E-mailová adresa pak zadejte první část adresy, kterou mají uživatelé používat. Tato možnost není dostupná pro všechny druhy seznamů.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu importem tabulky

Importem tabulky se sloupci a údaji, které má seznam obsahovat, můžete ušetřit čas. Import tabulky zároveň představuje způsob, jak vytvořit seznam bez výchozího sloupce Nadpis.

Je nutné použít tabulkový kalkulátor, který je kompatibilní s aplikací SharePoint 2010. Následující postup byl proveden v aplikaci Microsoft Excel 2010. Pokud používáte jiný tabulkový kalkulátor, může se postup lišit.

 1. Klikněte na Akce webu Nabídka Akce webu , klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom klikněte na vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka : Web služby SharePoint může být podstatně změněn. Pokud nemůžete najít žádné možnosti, například příkaz, tlačítko či odkaz, obraťte se na správce.

 2. V části Vlastní seznamy klikněte na položku Importovat tabulku.

 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uveden v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu lze změnit, webová adresa však zůstane stejná.

 4. Zadejte popis seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Některé druhy seznamů mohou přijímat obsah pomocí e-mailu. Pokud chcete umožnit, aby seznam přijímal obsah pomocí e-mailu, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu seznamu, aby uživatelé mohli seznam snadno najít. Popis seznamu je možné změnit.

 5. Klikněte na tlačítko Procházet nebo zadejte Umístění souboru tabulky, kterou chcete importovat, a klikněte na tlačítko Importovat.

 6. V dialogovém okně Import do seznamu služby Windows SharePoint Services vyberte Typ oblasti a v poli Vyberte oblast určete oblast v tabulce, kterou chcete použít k vytvoření seznamu.

  Import do seznamu služby SharePoint

  Poznámka : V závislosti na tabulkovém kalkulátoru je možné, že budete moci vybrat požadovanou oblast buněk přímo v tabulce. Aby bylo možné v dialogovém okně Import do seznamu služby Windows SharePoint Services vybrat oblast tabulky a pojmenovanou oblast, musejí být tyto oblasti v tabulce definovány.

 7. Klikněte na tlačítko Importovat.

Typy sloupců, které se pro seznam vytvoří, závisejí na typu dat ve sloupcích tabulky. Sloupec, který v tabulce obsahuje například kalendářní data, bude v seznamu služby SharePoint zpravidla sloupcem kalendářních dat. Na následujícím obrázku je znázorněn seznam služby SharePoint vytvořený importem tabulky z předchozího obrázku.

Importovaný seznam

Po importu tabulky zkontrolujte sloupce seznamu a ověřte, zda byla data importována podle očekávání. Můžete například určit, aby sloupec obsahoval měnu namísto čísla. Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení seznamu, otevřete seznam, klikněte na kartu Seznam a potom na tlačítko Nastavení seznamu.

Začátek stránky

Odstranění seznamu

K odstranění seznamu použijte následující postup.

Přejděte k seznamu, který chcete odstranit.

 1. Na kartě Seznam klikněte na tlačítko Nastavení seznamu.

 2. Na stránce s nastavením seznamu klikněte na položku Odstranit tento seznam a potom na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud je tlačítko Nastavení seznamu zakázané nebo položka Odstranit tento seznam se nenachází na stránce s nastavením seznamu, zřejmě nemáte potřebná oprávnění ke změně nastavení nebo odstranění seznamu. Obraťte se na správce.

Začátek stránky

Další kroky

Sloupce: Přidáním a odstraněním sloupců můžete konfigurovat, jaký typ dat seznam obsahuje.

Zobrazení: Vytvořením zobrazení můžete určit, jak mají být data v seznamu zobrazena.

Oprávnění: Konfigurací oprávnění můžete nastavit, kdo bude mít k seznamu přístup a co může s daty seznamu provádět.

Koš: Odstraněný seznam lze z koše obnovit.

Další informace o seznamech a souvisejících funkcích naleznete v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×