Vytvoření nebo odstranění kolekce webů

Důležité : Tento článek je určený strojový překlad najdete v tématu zřeknutí se záruk. O potřebu najdete anglické verzi tohoto článku tady .

Poznámka : Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Jestli jste si Office 365 koupili po 9. březnu 2015, použijte partnera poskytujícího hosting webu Office 365.

Kolekce webů Microsoft SharePointu Online je víceúrovňová sada webů, kterou můžete spravovat samostatně nebo jako skupinu. Weby mají společné nastavení správy, navigace, oprávnění a dalších funkcí. Každá kolekce webů obsahuje jeden web nejvyšší úrovně a libovolný počet podřízených webů. Web může dědit oprávnění a navigaci z webu, který mu je nadřazený, nebo jde oprávnění a navigaci zadat a spravovat samostatně.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Jako Sharepointu Online správcem Office 365 pro plány pro firmy než Office 365 Small Business nebo Office 365 Small Business Premium můžete vytvořit nebo odstranění kolekce webů v Centru pro správu Sharepointu.

Poznámka : Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Jestli jste si Office 365 koupili po 9. březnu 2015, použijte partnera poskytujícího hosting webu Office 365.

Správci SharePointu Online vytvářejí kolekce webů pro celou organizaci a ke každé kolekci přiřadí primárního správce kolekce webů. Ten má oprávnění nastavovat svoje weby a jejich funkce. Správce může přidat nebo odstranit weby, určit sekundárního správce kolekce webů nebo změnit nastavení libovolného webu v kolekci.

Důležité : Správce Sharepointu Online nastaví výchozí jazyk při vytváření kolekce webů. Byste měli rozhodnout předem jaké výchozí jazyk pro kolekce webů a webů, protože po vytvoření kolekce webů, nemůžete už změnit nastavení jazyka. Po vytvoření kolekce webů je důležité si ověřte správnost národní prostředí a místní nastavení. Třeba při vytváření čínštinu webů národní prostředí bude nastavit hodnotu Čína i v případě, že se nacházíte v Kanadě. Proto bez ohledu na to, jaký jazyk se rozhodnete, je vhodné ověřit místní a nastavení národního prostředí správnost ve své lokalitě.

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Spouštěč aplikací pro nové centrum pro správu
 3. V Centru pro správu SharePointu klikněte na kartě Kolekce webů na Nový.

  Site Collection page with New selected
 4. Klikněte na Soukromá kolekce webů.

  New Site Collection dropdown dialog with Private Site selected
 5. V dialogovém okně Nová kolekce webů postupujte takto:

  New Site Collection dialog box (top half)
  • Do pole Název zadejte název kolekce webů.

  • V rozevíracích seznamech Adresa webu vyberte název domény a cestu URL – buď /sites/, nebo /teams/ – a potom zadejte název URL kolekce webů.

  • V části Výběr šablony, v rozevíracím seznamu Vyberte jazyk vyberte jazyk pro kolekce webů. V Sharepointu můžete povolit vícejazyčné rozhraní na serverech, ale primární jazyk pro kolekce webů zůstane ten, který tady zvolíte.

   Poznámka : Je důležité zvolte požadovaný jazyk pro kolekci webů, protože když je nastavená, nelze změnit.

  • V části Výběr šablony si v oblasti Vyberte šablonu zvolte šablonu, která bude nejvíc vyhovovat účelu vaší kolekce webů. Pokud má třeba kolekce webů sloužit týmu ke spolupráci, zvolte šablonu Týmový web.

  • V poli Časové pásmo vyberte časové pásmo, ve kterém se kolekce webů nachází.

  • Do pole Správce napište uživatelské jméno správce vaší kolekce webů. Taky můžete pomocí tlačítka Zkontrolovat jména nebo Procházet najít uživatele, kterému tuto roli přidělíte.

  • Do pole Kvóta úložiště zadejte počet megabajtů (MB), které mají být kolekci webů přidělené. Nepřekračujte dostupné množství zobrazené vedle pole.

  • Do pole Kvóta prostředků serveru zadejte množství prostředků, které chcete kolekci webů přidělit. Tato hodnota je kombinací výkonnostních metrik (jako je čas procesoru a neošetřené výjimky) týkajících se kódu v řešeních v izolovaném prostoru (sandbox). Když úroveň překročí denní kvótu, izolovaný prostor se pro tuto kolekci webů vypne.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

  Novou kolekci webů se objeví v seznamu Adresa URL a správce kolekce webů můžete začít vytvářet a spravovat weby.

Pokud již není potřeba kolekce webů, můžete ho odstranit. Pokud jste vytvořili týmového webu ke sledování průběhu na určitý projekt a projektu skončil a rozhodnete odstranit kolekci webů po určitou dobu. Odstraněné kolekce webů přejděte do Koš kolekce webů a uchovávají pro 30 dní ve výchozím nastavení.

Důležité :  Než kolekci webů odstraníte, nezapomeňte si přečíst Popis SharePointu Online pro váš plán. Obsahuje informace o harmonogramu zálohování dat, které Microsoft používá pro weby SharePointu Online u služeb Office 365.

Odstraněním kolekce webů odstraníte i hierarchickou strukturu webů tvořících danou kolekci. To znamená veškerý obsah a všechny informace o uživatelích, jako třeba:

 • Dokumenty a knihovny dokumentů

 • Seznamy a data seznamů včetně průzkumů, diskusí, oznámení a událostí

 • Nastavení konfigurace webů

 • Informace o rolích a zabezpečení týkající se tohoto webu nebo jemu podřízených webů

 • Weby podřízené webu nejvyšší úrovně, jejich obsah a informace o uživatelích

Na odstranění byste měli taky dopředu upozornit vlastníky kolekce webů a vlastníky podřízených webů, aby měli čas přesunout svoje data do jiného umístění, a uživatelům byste měli oznámit, kdy budou weby odstraněné. Uživatelé budou mít ke kolekci webů přístup ještě několik minut po jejím odstranění.

Pokud odstraníte omylem kolekce webů, může ho obnovit z koše kolekce webů pomocí správce kolekce webů do 90 dnů. V případě potřeby kolekce webů obnovit po uplynutí tohoto období 90 dnů, může ho obnovit společnost Microsoft do 14 dní obrátit se na Office 365 prostřednictvím požadavek na službu.

Po přijetí odpovídajících opatření můžete kolekci webů odstranit následujícím postupem:

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

  Spouštěč aplikací pro nové centrum pro správu
 3. Zaškrtněte políčko vedle kolekce webů, kterou chcete odstranit. Když vyberete víc kolekcí webů, můžete je odstranit hromadně.

 4. Na kartě Kolekce webů vyberte Odstranit.

  Site Collection page with Delete selected
 5. Potvrďte informace uvedené v dialogovém okně Odstranit kolekce webů a potom vyberte Odstranit.

  Delete Site Collection dialog box

Poznámka : Zřeknutí se záruk strojového překladu: Tento článek přeložená počítačovému systému bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojového překladu pomůže neanglickém řeči uživatelé moct užít dobrý pocit obsahu o produktech společnosti Microsoft, služby a technologií pro server. Protože je v článku strojový překlad, může obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi ani gramatiky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×