Vytvoření nebo odstranění knihovny

Typická knihovna Knihovna služby SharePoint je umístění na webu, ve kterém můžete společně se členy týmu vytvářet soubory, ukládat je, aktualizovat je a spolupracovat na nich. Každý typ knihovny (knihovna dokumentů, knihovna obrázků, knihovna formulářů a knihovna stránek wikiwebu) zobrazuje seznam souborů a klíčové informace o souborech, například informace o autorovi poslední změny daného souboru, což uživatelům umožňuje s těmito soubory společně pracovat. Jakmile práci s knihovnou ukončíte, můžete soubory archivovat, odstranit nepoužívanou knihovnu a uvolnit místo na serveru.

Poznámka : Chcete-li vytvořit nebo odstranit knihovnu, je nutné mít oprávnění k vytváření seznamů.

Chci:

Další informace o knihovnách

Vytvoření knihovny

Odstranění knihovny

Další kroky

Další informace o knihovnách

V knihovně služby SharePoint můžete vytvářet a spravovat dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře a jiné typy souborů. Některé knihovny, například knihovna Sdílené dokumenty na týmovém webu, jsou vytvářeny automaticky při vytvoření nového webu. Tyto knihovny si můžete přizpůsobit pro své účely nebo můžete vytvořit další vlastní knihovny. Každý typ knihovny je určen pro specifický účel, přičemž některé typy mají odlišné chování a funkce.

Knihovna dokumentů:    Tuto knihovnu můžete použít pro celou řadu typů souborů, včetně dokumentů a tabulek. Do knihovny dokumentů můžete ukládat i jiné typy souborů, některé typy souborů jsou ovšem z důvodů zabezpečení blokovány. Při práci s programy, které nejsou blokovány, můžete soubory vytvářet přímo z knihovny. Marketingový tým může například mít vlastní knihovnu dokumentů, ve které budou uloženy materiály týkající se plánování, zveřejněné novinky a publikace.

Knihovna obrázků:    Chcete-li sdílet kolekci digitálních fotografií nebo grafiky, použijte knihovnu obrázků. Obrázky lze sice ukládat v jiných typech knihoven služby SharePoint, avšak knihovny obrázků mají několik výhod. V této knihovně můžete například prohlížet obrázky v podobě prezentace, stahovat je do svého počítače a upravovat je v kompatibilních grafických programech, jako je program Malování. O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud chcete uchovávat obrázky týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů. Na obrázky v knihovně lze rovněž vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například z wikiwebů a blogů.

Knihovna formulářů:    Potřebujete-li spravovat skupinu obchodních formulářů založených na standardu XML, použijte knihovnu formulářů. Vaše organizace může například chtít používat knihovnu formulářů pro vyúčtování výdajů. K vytvoření knihovny formulářů je zapotřebí editor XML nebo program pro vytváření návrhů formulářů v jazyce XML, například aplikace Microsoft InfoPath. Formulář, který uživatelé vyplní, je soubor XML obsahující data (a pouze data) zadaná do formuláře, například datum a částka výdajů. Všechno ostatní, co tvoří vyúčtování výdajů, je v zobrazení získáno ze šablony formuláře. Jakmile uživatelé formuláře vyplní, můžete data formuláře sloučit nebo je vyexportovat a analyzovat.

Knihovna stránek wikiwebu:     Jestliže chcete vytvořit kolekci propojených stránek wikiwebu, použijte tuto knihovnu. Wikiweb umožňuje velkému počtu uživatelů shromažďovat pravidelné informace ve formátu, který se snadno vytváří i upravuje. Do knihovny můžete také přidat stránky wikiwebu obsahující obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interní odkazy. Jestliže například tým vytvoří wikiweb týkající se projektu, lze na tomto webu uchovávat tipy a triky jako řadu vzájemně propojených stránek.

Poznámka : V závislosti na daném webu a konfiguraci vytváří služba SharePoint Foundation 2010 automaticky další systémové knihovny, například knihovnu stylů, knihovnu materiálů webu a knihovnu stránek webu. Prostřednictvím uživatelského rozhraní však tyto specifické knihovny nelze vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny

Poznámka : Postup vytvoření knihovny na webu centra schůzek se od následujícího postupu liší. Odkazy na další informace o vytváření a úpravách centra schůzek naleznete v části Viz také.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu , dále na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom na tlačítko Vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 3. V části Knihovny klikněte na požadovaný typ knihovny, například na možnost Knihovna dokumentů nebo Knihovna obrázků.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.
  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny. Stává se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, pomocí kterých mohou uživatelé knihovnu najít a otevřít.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.
  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 6. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 7. Některé knihovny podporují integraci příchozích e-mailů. Pokud se zobrazí část Příchozí e-mail, správce povolil na webu přidávání obsahu e-mailem. Pokud chcete, aby uživatelé mohli do knihovny přidávat soubory e-mailem (odesláním souborů jako příloh e-mailových zpráv), klikněte na možnost Ano. Potom do pole E-mailová adresa zadejte první část adresy, kterou mají uživatelé pro knihovnu používat.

  Odkazy na další informace o konfiguraci nastavení e-mailu pro knihovnu naleznete v části Viz také.

 8. Jestliže chcete, aby vždy, když je soubor vrácen se změnami do knihovny, byla vytvořena nová verze, klikněte v části Dokument – historie verzí nebo Obrázek – historie verzí na možnost Ano.

  Později můžete zvolit, zda chcete uchovat hlavní verze i podverze a kolik jednotlivých verzí chcete sledovat.

 9. Pro některé knihovny může být k dispozici část Šablona dokumentu, ve které jsou uvedeny výchozí programy pro vytváření nových souborů. V části Šablona dokumentu klikněte v rozevíracím seznamu na typ výchozího souboru, který chcete použít jako šablonu pro soubory vytvářené v knihovně.

  Poznámka :  Pokud jsou povoleny typy obsahu, je výchozí šablona určena prostřednictvím typu obsahu. Pokud je povoleno více typů obsahu, můžete při vytváření nových souborů zvolit různé výchozí typy souborů. V takovém případě jsou při vytváření knihovny výchozí typy souborů určovány typy obsahu namísto výběru položky v části Šablona dokumentu.

 10. Klikněte na možnost Vytvořit.

Začátek stránky

Odstranění knihovny

Důležité : Když odstraníte knihovnu, odstraníte také dokumenty, metadata o dokumentech, historii verzí, nastavení knihovny a konkrétní úrovně oprávnění přidružené ke knihovně. Před odstraněním knihovny byste se měli ujistit, že žádní uživatelé knihovnu aktuálně nepoužívají a že tyto dokumenty nebude nikdo v budoucnu potřebovat. Měli byste se také ujistit, že jste pochopili procesy a zásady související s odstraňováním knihoven ve vaší organizaci, které mohou omezit oprávnění k odstraňování knihoven.

 1. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, klikněte na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a v příslušné části knihoven klikněte na název knihovny.

Poznámka :  Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce..

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V případě knihovny obrázků klikněte v nabídce Nastavení Nabídka Nastavení na položku Knihovna <typ knihovny> – nastavení.

  • V případě jiných knihoven klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna a poté ve skupině Nastavení klikněte na položku Nastavení knihovny.

 2. V části Oprávnění a správa klikněte na položkuOdstranit: knihovna <typ knihovny>.

 3. Po zobrazení výzvy k potvrzení odstranění klikněte na tlačítko OK, pokud jste si jisti, že chcete knihovnu odstranit.

Tip : V závislosti na způsobu nastavení webu budete pravděpodobně moci obnovit knihovnu, kterou jste omylem odstranili, pomocí složky Koš. Odkazy na další informace o použití složky Koš naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Další kroky

Jakmile vytvoříte knihovnu, mohou pro vás být užitečné následující informace:

 • Uspořádání knihoven

 • Správa knihoven s mnoha položkami

 • Přidávání, otevírání a úpravy souborů v knihovně

 • Správa nastavení a oprávnění pro knihovnu

 • Řízení verzí souborů a postupy při vracení se změnami a rezervaci

 • Nastavení šablon knihoven a přidávání typů obsahu

 • Práce se sloupci a zobrazeními

 • Použití pracovních postupů

Odkazy na další informace o následujících krocích naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×