Vytvoření nebo aktualizace obsahu

Díky aktualizovanému pásu karet ve Wordu 2010 můžete obsah zvýraznit jediným kliknutím. Podívejte se na video.

Obsah lze vytvořit pomocí předdefinovaných stylů nadpisů, například Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, které chcete do obsahu zahrnout. Aplikace Microsoft Office Word vyhledá nadpisy, které odpovídají zvolenému stylu, provede zformátování a odsazení položek obsahu podle stylu nadpisu a vloží obsah do dokumentu.  

V aplikaci Microsoft Office Word 2007 si můžete vybrat z galerie automatických stylů obsahu. Označte položky obsahu a v galerii možností klikněte na vyhovující styl obsahu. Aplikace Office Word 2007 z označených nadpisů automaticky vytvoří obsah.

Obsah můžete také vytvořit ručně.

Poznámka : V tomto článku je vysvětlen způsob přidání obsahu. Článek se nezabývá seznamem citací ani seznamem obrázků.

Co chcete udělat?

Vytvořit obsah ručně

Automaticky vytvořit obsah

Ruční vytvoření obsahu

Položky obsahu můžete napsat ručně a pomocí tabulátorů vložit mezi každou položku a příslušné číslo stránky tečkované linky. Rychlejší způsob vytvoření obsahu naleznete v části Automatické vytvoření obsahu.

 1. Napište první položku.

 2. Stiskněte klávesu TAB a napište číslo stránky této první položky.

 3. Vyberte znak tabulátoru.

  Poznámka :  Pokud znak tabulátoru není vidět, klikněte na kartu Domů a potom klikněte na tlačítko Zobrazit či skrýt ve skupině Odstavec.

 4. Na kartě Rozložení stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec.

 5. Klikněte na tlačítko Tabulátory.

 6. V seznamu Umístění zarážek zadejte, kde má být umístěno číslo stránky.

  Poznámka : Chcete-li zobrazit pravítko, abyste mohli zadat umístění na pravém okraji, klikněte na tlačítko Zobrazit pravítko v horní části svislého posuvníku.

 7. V oblasti Zarovnání klikněte na přepínač Vpravo.

 8. V oblasti Vodicí znak klikněte na požadovanou možnost a poté klikněte na tlačítko OK.

 9. Stiskněte klávesu ENTER a zadejte další položku.

 10. Stiskněte klávesu TAB a zadejte číslo stránky druhé položky.

 11. Opakujte, dokud obsah nebude hotový.

Důležité :  Při provedení změn v záhlavích nebo stránkách dokumentu je nutné obsah ručně aktualizovat.

Začátek stránky

Automatické vytvoření obsahu

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit obsah, představuje použití předdefinovaných stylů nadpisů. Pokud jste již pro nadpisy použili vlastní styly, vyberte, které se mají k sestavení obsahu použít, případně přiřaďte úroveň obsahu vybraným částem textu.

Označení položek obsahu pomocí předdefinovaných stylů nadpisů

 1. Vyberte nadpis, pro který chcete použít styl nadpisu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na požadovaný styl.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Pokud jste například vybrali text, pro který chcete použít styl hlavního nadpisu, klepněte v galerii rychlých stylů na styl Nadpis 1.

Poznámka : 

 • Pokud není požadovaný styl zobrazen, můžete klepnutím na šipku galerii rychlých stylů rozbalit.

 • Jestliže se požadovaný styl nenachází v galerii rychlých stylů, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+S a otevřete podokno úloh Použít styly. V části Název stylu klikněte na požadovaný styl.

Postup vytvoření obsahu

Jestliže jste označili položky, pokračujte sestavením obsahu.

Vytvoření obsahu pomocí předdefinovaných stylů nadpisů

Uvedený postup použijte v případě, že v dokumentu používáte styly nadpisů.

 1. Kliknutím označte místo, kam chcete umístit obsah (obvykle na začátek dokumentu).

 2. Na kartě Použitá literatura klepněte ve skupině Obsah na položku Vložit obsah a klepněte na požadovaný styl obsahu.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

  Poznámka : Pokud chcete zadat další možnosti, například počet zobrazených úrovní nadpisů, klikněte na položku Vložit obsah. Otevře se dialogové okno Obsah. Další informace o různých možnostech získáte v části Formátování obsahu.

Vytvoření obsahu pomocí vlastních stylů

Pokud jste již pro nadpisy použili vlastní styly, můžete zadat, které nastavení stylů chcete použít k sestavení obsahu.

 1. Klikněte na místo, kam chcete umístit obsah.

 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na Vložit obsah.

 3. Klikněte na Možnosti.

 4. V seznamu Styly k dispozici najděte styl, který jste v dokumentu použili na nadpisy.

 5. Do pole Úroveň obsahu vpravo od názvu stylu zadejte číslo od jedné do devíti, které označuje úroveň příslušného stylu mezi nadpisy.

  Poznámka : Pokud chcete použít pouze vlastní styly, odstraňte čísla úrovní obsahu u předdefinovaných stylů jako je Nadpis 1.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro každý styl nadpisu, který chcete zahrnout do obsahu.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Vyberte obsah, který bude odpovídat typu dokumentu:

  • Tištěný dokument:    Připravujete-li tištěný dokument, vytvořte obsah, ve kterém je u každé položky uvedený nadpis a číslo stránky, kde se nadpis nachází, což umožňuje uživatelům přejít na požadovanou stránku.

  • Online dokument:    Pokud chcete vytvořit online dokument, který budou uživatelé prohlížet v aplikaci Microsoft Word, můžete položky nadpisu naformátovat jako hypertextové odkazy. Čtenáři se dostanou k příslušnému nadpisu kliknutím na položku obsahu.

 9. Jestliže chcete použít jeden z formátů, které jsou k dispozici, vyberte jej v rozevíracím seznamu Formáty.

 10. Vyberte libovolné další požadované možnosti pro obsah.

Úprava obsahu

Pokud už v dokumentu obsah je, můžete ho upravit. Nejdřív vložte do dokumentu nový obsah pomocí dialogového okna Obsah.

 1. Vyberte původní obsah.

 2. Na kartě Reference klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah a potom klikněte na Vložit obsah.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. V dialogovém okně Obsah proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit počet úrovní nadpisů zobrazených v obsahu, zadejte požadovanou hodnotu do pole vedle možnosti Zobrazit úrovně ve skupinovém rámečku Obecné.

  • Pokud chcete změnit celkový vzhled obsahu, klikněte na jiný formát v seznamu Formáty. Vzhled vybraného formátu se zobrazí v oblastech Náhled a Náhled webové stránky.

  • Pokud chcete změnit způsob zobrazení úrovní nadpisů v obsahu, klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Styl klikněte na úroveň, kterou chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Změnit. V dialogovém okně Změnit styl můžete změnit písmo, velikost a odsazení.

Aktualizace obsahu

Jestliže jste v dokumentu přidali nebo odebrali nadpisy nebo položky obsahu, můžete obsah rychle aktualizovat.

 1. Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Obsah na tlačítko Aktualizovat tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na přepínač Pouze čísla stránek nebo Celá tabulka.

Odstranění obsahu

 1. Na kartě Odkazy klepněte ve skupině Obsah na tlačítko Obsah.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na příkaz Odebrat obsah.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.