Vytvoření nebo úpravy vlastního panelu Informace o dokumentu pro typ obsahu

Je možné vytvořit nebo upravit vlastní panel Informace o dokumentu a použít jej na webu nebo typu obsahu seznamu.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Typ obsahu webu:

   1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka na příkaz Nastavení webu a klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

   2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

   3. Klepněte na název typ obsahu webu, pro který chcete vytvořit nebo upravit vlastní panel Informace o dokumentu.

   4. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení panelu Informace o dokumentu.

  • Typ obsahu seznamu:

   1. Otevřete knihovnu obsahující instance typu obsahu, pro který chcete vytvořit nebo upravit vlastní panel Informace o dokumentu.

    V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

    V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu, pro který chcete vytvořit nebo upravit vlastní panel Informace o dokumentu.

    Poznámka : Jestliže není knihovna nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušné knihovny.

   3. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení panelu Informace o dokumentu.

 2. Na stránce Nastavení panelu Informace o dokumentu klepněte na možnost Vytvořit novou vlastní šablonu nebo Upravit tuto šablonu v závislosti na tom, jakou akci chcete provést.

  Je spuštěna aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 a zobrazí se Průvodce zdrojem dat.

 3. V aplikaci Office InfoPath 2007 klepněte v dialogovém okně Průvodce zdrojem dat na tlačítko Dokončit.

  Aplikace Office InfoPath 2007 načte odpovídající šablonu formuláře:

  • Pokud vytváříte nový vlastní formulář, načte aplikace Office InfoPath 2007 panel Informace o dokumentu generovaný automaticky na základě schématu typu obsahu.

  • Jestliže upravujete již existující vlastní formulář, načte aplikace Office InfoPath 2007 tento formulář.

 4. Upravte formulář požadovaným způsobem. Po dokončení úprav formulář uložte.

  Poznámka : Vzhledem k tomu, že vlastní formulář je vytvořen na základě schématu typu obsahu, nelze toto schéma formuláře upravit tak, jak je to běžně možné u formulářů aplikace Office InfoPath 2007, které nejsou vytvořeny na základě existujícího schématu. Pokud chcete změnit schéma vlastního formuláře informací o dokumentu, je nutné změnit schéma typu obsahu na webu serverových aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 5. Publikujte šablonu. Můžete se rozhodnout šablonu publikovat přímo do typu obsahu nebo do jiného umístění. Po publikování formuláře do požadovaného umístění ukončete aplikaci Office InfoPath 2007.

 6. Na uživatelském rozhraní serverových aplikací Office SharePoint Server 2007 by měla být zobrazena stránka Typ obsahu: Vytvoření vlastní šablony. Klepněte na možnost Návrat na stránku nastavení <typ obsahu>.

 7. Ověřte, že po klepnutí na možnost Použít existující vlastní šablonu (URL, UNC nebo URN) je k dispozici cesta k umístění publikovaného formuláře a klepněte na tlačítko OK. Pokud formulář po jeho publikování upravíte, můžete jej uložit do umístění, kde je publikován. Není nutné formulář znovu publikovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×