Vytvoření nebo úpravy stránky řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů

Do nového nebo stávajícího řídicího panelu můžete přidat novou stránku pomocí karty Editor v aplikaci Návrhář řídicích panelů PerformancePoint. Na kartě můžete vybrat šablonu rozložení nové stránky, pracovat se zónami řídicího panelu nebo upravit obsah. Než vytvoříte stránku řídicího panelu, ujistěte se, že jste vy nebo další autoři řídicího panelu vytvořili a publikovali přehledy výkonnostních metrik a/nebo sestavy, které chcete zahrnout do řídicího panelu. Prvky řídicího panelu můžete vytvořit v aplikaci Návrhář řídicích panelů a publikovat do aplikace Monitorovací server PerformancePoint.

Poznámka : Pokud chcete upravit prvek řídicího panelu, jako je stránka, sestava nebo přehled výkonnostních metrik, musíte mít pro něj oprávnění Editor. Bez těchto oprávnění můžete uložit změny provedené v novém prvku s jiným umístěním, ale původní prvek nemůžete změnit. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

V tomto článku

Vytvoření řídicího panelu

Přidání stránky na řídicí panel

Úprava stránky řídicího panelu

Vytvoření řídicího panelu

 1. V aplikaci Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Vytvořit a pak na Řídicí panel.

 2. V dialogovém okně Vybrat šablonu stránky řídicího panelu klikněte na šablonu a pak kliknutím na tlačítko OK otevřete průvodce Vytvořit řídicí panel.

 3. Na stránce Pojmenovat řídicí panel zadejte název řídicího panelu. Umístění pro uložení řídicího panelu na serveru Monitorovací server zadáte tak, že kliknete na položku Vybrat složku pro zobrazení a pak vyberete nebo vytvoříte složku. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte základní strukturu vaší stránky řídicího panelu.

 4. Na obrazovce potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klikněte na Zavřít. Řídicí panel teď můžete upravit v pracovním prostoru.

 5. V podokně Podrobnosti vyhledejte sestavu, přehled výkonnostních metrik nebo filtr, který chcete začlenit do řídicího panelu, a pak do přetáhněte do zóny řídicího panelu. Každá stránka řídicího panelu musí obsahovat aspoň jeden prvek, teprve pak ji můžete publikovat na server Monitorovací server.

  Tip : Pokud se v podokně Podrobnosti nezobrazují žádné prvky řídicího panelu, klikněte na kartu Domů a pak na Aktualizovat. Nebo vytvořte požadované přehledy výkonnostních metrik nebo sestavy, publikujte je na server Monitorovací server a pak je přidejte na stránku řídicího panelu.

 6. Na kartě Domů kliknutím na Publikovat položku uložíte řídicí panel na Monitorovací server. Pokud chcete zobrazit náhled řídicího panelu, nasaďte ho na web náhledu. Další informace najdete v části Zobrazení náhledu řídicího panelu.

Začátek stránky

Přidání stránky na řídicí panel

 1. V aplikaci Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Domů a pak na Aktualizovat.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů poklikejte na řídicí panel, který chcete upravit. Otevře se pracovní prostor pro řídicí panel.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. V oddílu Stránky klikněte na možnost Nová stránka. Otevře se dialogové okno Vybrat šablonu stránky řídicího panelu.

 4. Klikněte na šablonu a pak kliknutím na tlačítko OK otevřete novou stránku.

Začátek stránky

Úprava stránky řídicího panelu

 1. Když upravujete stránku řídicího panelu, můžete změnit její název, rozložení, velikost zón a obsah.

  Změna názvu stránky řídicího panelu

  1. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. V části Stránky klikněte na název stránky řídicího panelu, který chcete upravit, a pak zadejte nový název.

  2. Nová název uložíte tak, že kliknete kamkoliv mimo pole názvu.

  Změna rozložení řídicího panelu

  1. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Část Obsah řídicího panelu zobrazuje sloupce a zóny, které se momentálně nachází na vaší stránce řídicího panelu.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na část Obsah řídicího panelu a pak na jednu z těchto možností:

   • Přidat doleva: Tím přidáte novou zónu vlevo od kurzoru.

   • Přidat doprava. Tím přidáte novou zónu vpravo od kurzoru.

   • Přidat nad: Tím přidáte novou zónu nad kurzor.

   • Přidat pod: Tím přidáte novou zónu pod kurzor.

   • Rozdělení zóny: Zóna, která je nejblíž kurzoru, se rozdělí na dvě stejně velké zóny.

   • Odstranit zónu: Tím se odebere zóna, která je kurzoru nejblíž.

   • Nastavení zóny: Tím se otevře dialogové okno Nastavení zóny, kde můžete upravit její název, velikost a orientaci.

  Změna velikosti jedné nebo více zón řídicího panelu

  1. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Část Obsah řídicího panelu zobrazuje sloupce a zóny, které se momentálně nachází na vaší stránce řídicího panelu.

  2. V části Obsah řídicího panelu klikněte pravým tlačítkem na zónu, kterou chcete změnit, a pak klikněte na Nastavení zóny. Otevře se dialogové okno Nastavení zóny

   1. Na kartě Velikost zadejte nastavení šířky a výšky dané zóny řídicího panelu.

   2. Na kartě Orientace uspořádejte prvky v zóně.

    • Vodorovně: Tato možnost uspořádá několik prvků do řady.

    • Svisle: Tato možnost uspořádá několik prvků do sloupce.

    • Na sobě: Tato možnost uspořádá několik prvků do rozevíracího seznamu. To znamená, že aby se daný prvek zobrazil, uživatelé ho musí vybrat z rozevíracího seznamu.

  3. Až provedete změny v zónách, kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení zóny.

  Změna obsahu stránky řídicího panelu

  1. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Část Obsah řídicího panelu zobrazuje sloupce, zóny a prvky, které se momentálně nachází na vaší stránce řídicího panelu.

  2. Prvky řídicího panelu můžete přidat nebo odebrat pomocí jednoho z těchto postupů:

   1. Když chcete přidat prvky, přetáhněte sestavy, přehledy výkonnostních metrik a filtry, které chcete zahrnout do řídicího panelu, z podokna Podrobnosti do zóny řídicího panelu.

    Tip : Pokud se v podokně Podrobnosti nezobrazují žádné prvky řídicího panelu, klikněte na kartu Domů a pak na Aktualizovat. Nebo vytvořte požadované přehledy výkonnostních metrik nebo sestavy, publikujte je na server Monitorovací server a pak je přidejte na stránku řídicího panelu.

   2. Pokud chcete odebrat prvky ze stránky řídicího panelu, v záhlaví dané sestavy, přehledu výkonnostních metrik nebo filtru v zóně řídicího panelu klikněte na tlačítko Zavřít.

    Poznámka : Když odeberete prvek ze stránky řídicího panelu, nedojde tím k jeho odebrání ze serveru Monitorovací server. Odeberete ho jen ze stránky řídicího panelu, kterou upravujete.

 2. Až dokončíte úpravy stránky řídicího panelu, klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na Publikovat položku uložíte svůj řídicí panel na Monitorovací server.

 3. Klikněte na kartu Upravit a pak klikněte na možnost Náhled, a prohlédněte si provedené změny. Pokud chcete provést další změny, zopakujte kroky 1 a 2.

 4. Klikněte na kartu Upravit a pak kliknutím na možnost Web SharePointu nasaďte řídicí panel.

  Důležité : Pokud provedete změnu struktury existujícího řídicího panelu, jako je přidání, odebrání nebo změna velikosti zóny nebo změna prvků, musíte řídicí panel znovu nasadit. Když to neuděláte, změny se na webu SharePointu neprojeví a uživatelé vámi provedené změny neuvidí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×