Vytvoření nebo úprava kategorie

Pokud chcete, můžete si vytvořit vlastní kategorii nebo změnit název či barvu existující kategorie.

  1. Na kartě Domů klikněte na Zařadit do kategorií a potom na Upravit kategorie.

    Karta Domů, skupina 5

  2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Vytvořit novou kategorii

Klikněte na Přidat , zadejte název kategorie a vyberte barvu.

Změnit název kategorie

Dvakrát klikněte na název kategorie, který chcete změnit, a potom zadejte do textového pole nový název.

Změnit barvu kategorie

Klikněte na barvu, kterou chcete změnit, a potom vyberte jinou.

Odstranit kategorii

Vyberte kategorii, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na Delete .

Poznámky : 

  • Při vytvoření nové kategorie bude ve výchozím nastavení tuto kategorii zobrazovat Navigační podokno. Pokud chcete tuto předvolbu vypnout, klikněte v nabídce Outlook na Předvolby, potom na Kategorie a nakonec zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat nové kategorie v navigačním podokně.

  • Kategorii Nevyžádaná pošta nemůžete odstranit.

  • Není možné mít více kategorií se stejným názvem.

Viz taky

Zařazení položky do kategorie

Zobrazení všech položek v kategorii

Filtrování položek podle kategorie

Informace o uspořádání v Outlooku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×