Vytvoření nebo úprava indexu v diagramu modelu databáze

Indexy umožňují systému databáze rychleji vyhledávat a třídit záznamy. Vytvoření indexů pro sloupce, v nichž často vyhledáváte, může výrazně zlepšit výkon databáze.

Indexy můžete vytvořit ručně, nebo můžete upravit indexy automaticky vytvořené aplikací Microsoft Office Visio.

Co chcete udělat?

Vytvoření indexu v diagramu modelu databáze

Odebrání indexu

Úprava vlastností indexu

Přidání, odebrání nebo změna pořadí sloupců v indexu

Vytvoření indexu v diagramu modelu databáze

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepejte na tabulku, do které chcete přidat index, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

 3. Klepněte na tlačítko Nový.

 4. V dialogovém okně Vytvořit index zadejte název indexu a klepněte na tlačítko OK.

 5. Vytvořte jedinečný nebo nejedinečný index výběrem příslušné možnosti v rozevíracím seznamu Typ indexu.

 6. V seznamu Dostupné sloupce klepněte na název každého sloupce, který chcete zahrnout do tohoto indexu, a klepněte na tlačítko Přidat.

 7. V seznamu Indexované sloupce zaškrtněte políčko Vzestupně, chcete-li vytvořit index tříděný vzestupně, nebo zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, má-li být index tříděný sestupně.

  Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Poznámka : Některé databázové aplikace mohou mít omezení pro typy a počet indexů, které lze pro tabulku vytvořit. Další informace naleznete v dokumentaci k systému správy databáze (DBMS).

Začátek stránky

Odebrání indexu

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepejte na tabulku obsahující index, který chcete odstranit, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

 3. V seznamu Název indexu vyberte název indexu, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Odstranit.

  Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Úprava vlastností indexu

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepejte na tabulku obsahující index, který chcete upravit, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

 3. V seznamu Název indexu vyberte název indexu, který chcete upravit.

 4. Upravte vlastnosti indexů provedením jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zadat nový název indexu, klepněte na tlačítko Přejmenovat.

  • Chcete-li zadat jedinečný nebo nejedinečný index, vyberte položku v rozevíracím seznamu Typ indexu.

  • Chcete-li zadat atributy indexu specifické pro konkrétní ovladač, klepněte na tlačítko Možnosti.

  • Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Přidání, odebrání nebo změna pořadí sloupců v indexu

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepejte na tabulku obsahující index, který chcete změnit, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

 3. V seznamu Název indexu vyberte název indexu, který chcete změnit.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li do indexu přidat sloupec, vyberte název sloupce v seznamu Dostupné sloupce a klepněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li z indexu odebrat sloupec, vyberte název sloupce v seznamu Indexované sloupce a klepněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li změnit pořadí sloupců, vyberte název sloupce v seznamu Indexované sloupce a pomocí myši jej přetáhněte do nového umístění.

   Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×