Vytvoření maticového vzorce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Maticový vzorec, které bývají označovány také jako CSE vzorce, protože se do sešitu zadávají pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+ENTER, jsou velmi účinné vzorce umožňující provádět výpočty, které pomocí standardních funkcí sešitu provádět nelze. Pomocí maticových vzorců můžete provádět i zdánlivě nemožné výpočty, například:

 • určení počtu znaků v oblasti buněk,

 • součet čísel, která splňují určité podmínky, například nejnižších hodnot v oblasti nebo čísel, která spadají mezi horní a dolní mez;

 • součet všech n-tých hodnot v oblasti hodnot.

V aplikaci Excel jsou k dispozici dva typy maticových vzorců: maticové vzorce, které provedou několik výpočtů a výsledkem je jedna hodnota, a maticové vzorce, jejichž výsledkem je více hodnot. Některé funkce listu vrátí matice hodnot nebo vyžadují matice hodnot jako argument. Další informace najdete v tématu Pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

V tomto článku

Vytvořit maticový vzorec, jehož výsledkem je jedna hodnota

Vytvořit maticový vzorec, jehož výsledkem je více hodnot

Vytvoření maticového vzorce, jehož výsledkem je jedna hodnota

Tento typ maticového vzorce zjednodušuje model listu nahrazením několika různých vzorců jedním maticovým vzorcem.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat maticový vzorec.

 2. Zadejte požadovaný vzorec.

  Maticové vzorce používají standardní syntaxi vzorce. Všechny začínají symbolem rovná se (=) a můžete v nich použít kteroukoli z předdefinovaných funkcí aplikace Excel.

  Následující vzorec například vypočítá součet hodnot matice s cenami akcií a majetkovými podíly, aniž by byl k výpočtu a zobrazení celkových hodnot u každé akcie použit řádek buněk.

  Maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek
  Maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek

  Zadáte-li vzorec {=SUMA(B2:C2*B3:C3)} jako maticový vzorec, aplikace Excel vynásobí počet cenných papírů cenou každého cenného papíru (500*10 a 300*15) a výsledky těchto výpočtů se sečtou. Výsledkem je celková hodnota 9500.

 3. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+ENTER.

  Aplikace Excel vzorec automaticky vloží mezi znaky { } (levou a pravou složenou závorku).

  Poznámka : Ručním zadáním složených závorek kolem vzorce nepřevedete vzorec na maticový – maticový vzorec vytvoříte výhradně stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Důležité : Při úpravě maticového vzorce složené závorky ({ }) z maticového vzorce zmizí. Aby se změny v maticovém vzorci projevily a aby byly přidány složené závorky, je potřeba opět stisknout klávesy CTRL+SHIFT+ENTER. .

Začátek stránky

Vytvoření maticového vzorce, jehož výsledkem je více hodnot

Chcete-li pomocí maticového vzorce vypočítat více výsledků, je třeba zadat matici do oblasti buněk, která má stejný počet řádků a sloupců jako maticové argumenty.

 1. Vyberte oblast buněk, do které chcete zadat maticový vzorec.

 2. Zadejte požadovaný vzorec.

  Maticové vzorce používají standardní syntaxi vzorce. Všechny začínají symbolem rovná se (=) a můžete v nich použít kteroukoli z předdefinovaných funkcí aplikace Excel.

  V následujícím příkladu určuje funkce LINTREND lineární hodnoty údajů o prodeji v dané řadě tří údajů o prodeji (ve sloupci B) pro řadu tří měsíců (ve sloupci A). Vzorec je zadán do tří buněk ve sloupci C (C1:C3) proto, aby se zobrazily všechny jeho výsledky.

  Maticový vzorec vypočítávající několik výsledků
  Maticový vzorec vypočítávající několik výsledků

  Zadáte-li vzorec =LINTREND(B1:B3;A1:A3) ve formě maticového vzorce, budou na základě tří údajů o prodeji a tří měsíců vytvořeny tři samostatné výsledky (22 196, 17 079 a 11 962).

 3. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+ENTER.

  Aplikace Excel vzorec automaticky vloží mezi znaky { } (levou a pravou složenou závorku).

  Poznámka : Ručním zadáním složených závorek kolem vzorce nepřevedete vzorec na maticový – maticový vzorec vytvoříte výhradně stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Důležité : Při úpravě maticového vzorce složené závorky ({ }) z maticového vzorce zmizí. Aby se změny v maticovém vzorci projevily a aby byly přidány složené závorky, je potřeba opět stisknout klávesy CTRL+SHIFT+ENTER. .

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×