Vytvoření marketingové kampaně pro vybrané klienty nebo obchodní kontakty v aplikaci Business Contact Manager

Můžete vytvořit Marketingová kampaň, která bude zaměřena na přizpůsobený seznam příjemců. Tento seznam můžete vytvořit výběrem položky Klient nebo Obchodní kontakt, nebo pomocí Složka výsledků hledání.

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Vytvoření seznamu předem vybraných položek

  1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Klienti nebo Obchodní kontakty.

  2. Stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na klienty nebo obchodní kontakty, kteří mají být příjemci marketingové kampaně.

   Tip : Výběr klientů nebo obchodních kontaktů, které chcete použít, bývá snadnější, pokud jsou zobrazeny v seznamu. Chcete-li zobrazit Záznam klientů nebo obchodních kontaktů jako seznam, přejděte v nabídce Zobrazit na položku Aktuální zobrazení a pak klepněte na Zobrazení typu seznam, například Podle kategorie nebo Seznam klientů.

 • Vytvoření složky výsledků hledání

  1. V Navigační podokno klepněte v části Business Contact Manager pravým tlačítkem myši na položku Složky výsledků hledání a pak klepněte na příkaz Nová složka výsledků hledání.

  2. Klepněte na složku výsledků hledání nebo klepněte na možnost Vytvořit vlastní složku výsledků hledání a vyplňte informace v dialogových oknech.

   Poznámka : Můžete rovněž použít jednu z existujících složek výsledků hledání aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, jež jsou zobrazeny v navigačním podokně. V tom případě klepněte na položku Business Contact Manager a pak na položku Složky výsledků hledání.

  Po vytvoření přizpůsobeného seznamu můžete provést tyto akce:

 • Vytvoření marketingové kampaně

  Po vytvoření předem vybraného seznamu klepněte kdekoli v seznamu pravým tlačítkem myši. V nabídce přejděte na položku Vytvořit a poté klepněte na příkaz Nová marketingová kampaň.

  1. Účel marketingové kampaně

   • Název:     Jestliže vytvoříte marketingovou kampaň z přizpůsobeného seznamu nebo ze složky výsledků hledání, bude výchozí název vytvořen automaticky. Můžete ponechat výchozí název nebo jej změnit.

   • Kód kampaně:     Výchozí kód kampaně bude vytvořen automaticky. Můžete ponechat výchozí Kód kampaně nebo jej nahradit kódem, který v seznamu snadno rozpoznáte.

   • Typ kampaně:     Vyberte typ marketingové kampaně. Vzhledem k tomu, že používáte předem vybraný seznam, jsou možnosti volby typu omezené. Například typ Masová reklama není k dispozici, pokud jste již definovali příjemce reklamy.

  2. Příjemci kampaně

   Vzhledem k tomu, že používáte předem vybraný seznam, je jedinou možností Již vytvořeno.

  3. Způsob doručení

   • Metoda doručení:    

    Vyberte metodu doručení. Všimněte si, že dostupné metody doručení závisí na vybraném typu marketingové kampaně.

  4. Odesílaný obsah

   1. Použít existující soubor:     Vyberte soubor (například dokument aplikace Microsoft Office Word nebo Publisher, nebo e-mailová zpráva aplikace Outlook), který chcete použít jako Obsah marketingové kampaně. Vyhledejte umístění souboru klepnutím na tlačítko Procházet a pak proveďte změny klepnutím na příkaz Úpravy.

   2. Spuštění marketingové kampaně:     Po vyplnění všech informací klepněte na tlačítko Spustit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×