Vytvoření mapy strategie v Návrháři řídicích panelů

Mapa strategie je typ sestavy, která zobrazuje různé míry výkonu v organizaci. Mapa strategie používá obrazce v diagramu aplikace Office Visio 2007 k zobrazení vztahů mezi cíli a klíčovými ukazateli výkonu (KPI) a používá barvy k označení výkonu jednotlivých cílů nebo ukazatelů KPI. Nástroj PerformancePoint Dashboard Designer lze použít k vytvoření mapy strategie pro řídicí panel jako součást metodologie správy výkonu.

Co chcete udělat?

Získat další informace o mapách strategie

Ověření, zda máte potřebné prvky

Vytvoření základní struktury pro mapu strategie

Přidání obsahu do mapy strategie

Úpravy mapy strategie

Nasazení mapy strategie

Získat další informace o mapách strategie

Mapy strategie mohou představovat efektivní způsob zobrazení vztahu příčin a následků mezi jednotlivými ukazateli KPI a celkovými cíli. Mapy strategie mají základy ve vyrovnaném přehledu výkonnostních metrik, který definuje výkon organizace pomocí čtyř pohledů:

Finanční perspektiva

Finanční perspektiva obvykle zahrnuje metriky, jako například výnosy, náklady a zisk.

Perspektiva zákazníka

Perspektiva zákazníka, která se také nazývá perspektiva spokojenosti zákazníků, obvykle zahrnuje metriky, jako například počty zákazníků, podíl na trhu a počet stížností.

Perspektiva interního zpracování

Perspektiva interního zpracování, které se také nazývá perspektiva operací, obvykle zahrnuje metriky, jako například dobu uvedení nových produktů na trh, podíly servisních chyb a a míry řízení kvality.

Výuka a růst

Perspektiva výuky a růstu, která se také nazývá perspektiva lidských zdrojů, obvykle zahrnuje metriky, jako například poměr odcházejících zaměstnanců, počet nových zaměstnanců a údaje o přijímání.

Přestože je pro mnoho organizací vyrovnaný přehled výkonnostních metrik užitečný, nemusíte se jím při vytváření vlastní mapy strategie řídit. Můžete vytvořit mapu strategie pomocí libovolné kombinace ukazatelů KPI a cílů v přehledu výkonnostních metrik, který byl publikován na serveru PerformancePoint Monitoring Server. Mapu strategie můžete také použít k vytvoření diagramu procesu ve vaší organizaci a k zobrazení výkonu jednotlivých účastníků tohoto procesu.

Začátek stránky

Ověření, zda máte potřebné prvky

Chcete-li vytvořit mapu strategie v nástroji Dashboard Designer, potřebujete následující součásti:

 • Diagram aplikace Office Visio 2007, který poskytuje rámec pro mapu strategie. Způsob konfigurace diagramu v aplikaci Visio 2007 určuje vzhled diagramu v řídicím panelu.

  Poznámka : Chcete-li vytvořit diagram pro mapu strategie, je třeba použít základní sady vzorníků v aplikaci Office Visio 2007. Monitoring Server nepodporuje složité obrazce a vzorníky.

 • Přehled výkonnostních metrik, který je publikován na serveru Monitoring Server. Přehled výkonnostních metrik obsahuje cíle a ukazatele KPI, které budou připojeny k obrazcům v diagramu.

Tip : Ověřte, že diagram aplikace Visio 2007 a přehled výkonnostních metrik obsahují prvky, které chcete použít v mapě strategie. Je často snazší změnit tyto prvky před jejich použitím v mapě strategie.

Začátek stránky

Vytvoření základní struktury pro mapu strategie

Poznámka : Tento postup předpokládá, že jste již vytvořili diagram aplikace Visio 2007 a přehled výkonnostních metrik obsahující položky, které chcete zahrnout do mapy strategie.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Vytvořit a poté na položku Mapa strategie. Otevře se průvodce Vytvořte mapu strategie.

 2. Do pole Název zadejte název mapy strategie. Chcete-li určit, kde má být mapa strategie uložena na serveru Monitoring Server, klepněte na položku Vyberte složku pro zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klepněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Vyberte přehled výkonnostních metrik vyberte přehled výkonnostních metrik, který chcete použít pro mapu strategie, a klepněte na tlačítko Dokončit.

 4. Na stránce s potvrzením zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klepněte na tlačítko Zavřít.

 5. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte mapu strategie na Monitoring Server a zpřístupněte ji pro přidávání obsahu.

Začátek stránky

Přidání obsahu do mapy strategie

Poznámka : Tento postup je pokračováním předchozího postupu a předpokládá, že jste již vytvořili základní strukturu pro mapu strategie.

 1. Klepněte na kartu Úpravy a poté na položku Upravit mapu strategie. Otevře se dialogové okno Editor mapy strategie.

 2. V dialogovém okně Editor mapy strategie klepněte na odkaz Otevřít soubor Visio. Přejděte k diagramu aplikace Visio 2007, který chcete použít, a pak jej klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazte v dialogovém okně Editor mapy strategií.

 3. Chcete-li připojit obrazec k ukazateli KPI nebo k cíli, klepněte na něj a pak klepněte na položku Propojit obrazec. Zobrazí se dialogové okno Vyberte ukazatel KPI. Toto dialogové okno obsahuje seznam ukazatelů KPI obsažených v přehledu výkonnostních metrik, který jste vybrali při vytváření základní struktury pro mapu strategie. Každý obrazec v diagramu aplikace Visio 2007 představuje ukazatel KPI nebo cíl. Připojíte-li obrazec k ukazateli KPI nebo cíli přehledu výkonnostních metrik, zobrazí mapa strategie tento obrazec v barvě, která odráží výkon tohoto konkrétního ukazatele KPI nebo cíle. Pokud například připojíte obrazec k ukazateli KPI, jehož výkon není dobrý, zobrazí se tento obrazec v řídicím panelu pravděpodobně červeně. Podobně, pokud připojíte obrazec k ukazateli KPI, jehož výkon je dobrý, zobrazí se obrazec pravděpodobně zeleně.

 4. V dialogovém okně Vyberte ukazatel KPI vyberte ukazatel KPI a sloupec, například Cílové nebo Skutečné. Určete, zda chcete přidat název KPI k obrazci v diagramu, a klepnutím na tlačítko OK propojte obrazec a ukazatel KPI.

  Poznámka : Je nutné vybrat sloupec, který představuje cílové hodnoty, aby mohl vybraný tvar měnit barvu podle změny výkonu. Pokud vyberete skutečné hodnoty pro obrazec, jeho barva se v řídicím panelu nezmění.

 5. Opakujte kroky 3 až 4 pro všechny obrazce, které chcete připojit k hodnotě klíčového ukazatele výkonu.

 6. Chcete-li upravit velikost zobrazení diagramu na stránce v aplikaci Visio 2007, klepněte na tlačítko Přizpůsobit velikost.

  Tip : Nejvhodnější je upravit velikost diagramu v aplikaci Office Visio 2007 před jeho použitím v sestavě strategie mapování.

 7. Klepnutím na tlačítko Použít zavřete Editor mapy strategie a zobrazte mapu strategie na kartě Editor pracovního prostoru.

 8. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitoring Server.

Začátek stránky

Úpravy mapy strategie

Poznámka : Tento postup je pokračováním předchozího postupu a předpokládá, že jste již vytvořen mapu strategie a přidali do ní obsah.

 1. Klepněte na kartu Upravit a pak klepnutím na položku Upravit mapu strategií otevřete dialogové okno Editor strategie mapování.

  • Chcete-li přesunout objekt v diagramu, přetáhněte jej do nového umístění.

  • Chcete-li použít jiný diagram, klepněte na tlačítko Otevřít soubor aplikace Visio, přejděte k diagramu, který chcete použít, a potom klepněte na tlačítko Otevřít. Diagram se zobrazí v dialogovém okně Editor strategie mapování, kde můžete jednotlivé obrazce propojit s ukazatelem KPI.

  • Chcete-li otevřít a používat vzorník, klepněte na tlačítko Vzorník, vyhledejte vzorník, který chcete použít, a klepněte na tlačítko Otevřít. Vzorník je kolekce obrazců spojená s konkrétní šablonou aplikace Visio. Pomocí vzorníku můžete opravit všechny výskyty obrazce na stránce. Vzorník lze použít také ke změně obrazce použitím vlastního obrazce v diagramu.

  • Chcete-li změnit propojení mezi obrazcem a ukazatelem KPI, klepněte na obrazec a pak klepněte na položku Propojit obrazec. V dialogovém okně Vyberte ukazatel KPI vyberte ukazatel KPI a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odpojit obrazec od ukazatele KPI, klepněte na obrazec a pak na tlačítko Odpojit.

  • Chcete-li upravit velikost všech obrazců, aby se vešly na jednu stránku v aplikaci Visio 2007, klepněte na tlačítko Přizpůsobit velikost.

  • Chcete-li přizpůsobit všechny obrazce na jednu tištěnou stránku, klepněte na tlačítko Přizpůsobit pro tisk.

 2. Po dokončení úprav mapy strategie klepnutím na tlačítko Použít zavřete dialogové okno Editor mapy strategie. Upravená mapa strategie se zobrazí v centrálním podokně pracovního prostoru.

 3. Po dokončení úprav mapy strategie klepněte na kartu Domů a potom klepněte na položku Publikovat vše pro uložení změn na Monitoring Server. Mapa strategie je nyní připravena k nasazení do řídicího panelu.

Začátek stránky

Nasazení mapy strategie

Jakmile budete připraveni nasadit mapu strategie, přidejte ji na stránku řídicího panelu, zobrazte náhled řídicího panelu a potom jej nasaďte. Další informace o zobrazení náhledu a nasazení řídicího panelu naleznete v tématu Zobrazení náhledu řídicího panelu a Export řídicího panel na web služby SharePoint.

Poznámka : Pokud upravíte mapu strategie, která již byla nasazena, bude zřejmě nutné řídicí panel znovu nasadit, než budou jeho uživatelé moci změny zobrazit. Provedete-li menší změny, například přesunete obrazec v diagramu aplikace Office Visio 2007 do jiného umístění na stránce, není nutné řídicí panel znovu nasadit. Můžete jej publikovat na Monitoring Server a vaše změny se zobrazí v řídicím panelu, když uživatel řídicího panelu obnoví zobrazení. Pokud však provedete strukturální změnu, například změníte přehled výkonnostních metrik nebo propojíte různé ukazatele KPI a cíle s obrazci v diagramu aplikace Office Visio 2007, je třeba řídicí panel znovu nasadit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×