Vytvoření listu s různými štítky

Tyto informace se týkají vytvoření listu se štítky, které nejsou stejné. Můžete například vytvořit list jmenovek, ve kterém každá jmenovka obsahuje jméno jiné osoby.

Pokud chcete vytvořit a vytisknout štítky, které přebírají informace z nějakého zdroje dat, například ze seznamu adres nebo z excelového sešitu, podívejte se na článek Vytvoření a tisk štítků pro hromadnou korespondenci.

V tomto článku

Vytvoření listu se štítky a zadání textu štítků

Formátování textu štítků

Přidání obrázku na štítky

Vytvoření listu se štítky a zadání textu štítků

 1. Spusťte aplikaci Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Vytvořit na položku Popisky.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Pole Adresa nevyplňujte.

 4. Chcete-li vybrat typ štítku a další možnosti, klikněte na položku Možnosti.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku proveďte požadované volby a klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Možnosti štítku

  1. Klikněte na typ tiskárny, kterou používáte k tisku štítků.

  2. Klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Dodavatelé štítků a vyberte dodavatele (výrobce) vašich archů se štítky.

  3. V seznamu vyberte číslo odpovídající číslu výrobku uvedenému na balení archu se štítky.

  Pokud nemůžete v seznamu Číslo výrobku najít číslo výrobku vašich archů se štítky, přečtěte si část Když nemůžete najít číslo výrobku v seznamu.

  Začátek stránky

  .

 6. V části Tisk klikněte na položku Celá stránka stejných štítků.

 7. Klikněte na položku Nový dokument.

  Aplikace Word vytvoří dokument obsahující arch štítků. Aplikace Word použije k rozložení štítků tabulku. Jestliže nejsou zobrazeny čáry oddělující štítky, klikněte na kartu Rozložení na kartě Nástroje tabulky a pak ve skupině Tabulka klikněte na položku Zobrazit mřížku.

 8. Zadejte požadovaný text každého štítku a proveďte veškeré požadované změny formátování a barevného schématu za použití možností na kartách Domů a Rozložení stránky. Po dokončení práce uložte a vytiskněte štítky stejným způsobem jako jakýkoli jiný dokument v aplikaci Word.

Když nemůžete najít číslo výrobku v seznamu

Štítky lze přesto vytisknout. Je třeba jen upravit nastavení.

 1. Změřte štítky na archu a poznamenejte si rozměry a počet štítků na archu.

  Důležité : Štítky změřte pečlivě. Skutečná velikost štítku může být menší než velikost uvedená výrobcem štítku. Rozdíl v rozměrech může přesáhnout dva milimetry.

 2. V seznamu Číslo výrobku klikněte na typ štítku, jehož velikost je podobná vašim štítkům.

  Pokud v seznamu Číslo výrobku není požadovaný typ štítků zobrazen, můžete ze seznamu vybrat jiný typ nebo vytvořit nové štítky s jinou velikostí.

 3. Klikněte na tlačítko Podrobnosti a porovnejte rozměry a počet štítků na listu (pro laserové a inkoustové tiskárny) nebo počet sloupců na formuláři se štítky (pro jehličkové tiskárny).

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud rozměry i rozmístění odpovídají, použijte vybraný typ.

  • Jestliže rozměry nebo rozmístění nevyhovují, klikněte na tlačítko Storno a pokračujte krokem 5.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku klikněte na typ tiskárny (Tiskárny se spojitým podáváním nebo Stránkové tiskárny) a potom klikněte na tlačítko Nový štítek.

 6. Do pole Název štítku zadejte název, vyberte výšku, šířku, okraje a další možnosti a potom klikněte na tlačítko OK.

  Nový štítek se objeví v seznamu Číslo výrobku pod názvem <Váš název štítku>. Vytvořený štítek je zařazen do kategorie Jiné/Vlastní. Při příštím použití tohoto štítku vyberte v rozevíracím seznamu Dodavatelé štítků kategorii Jiné/Vlastní.

Formátování textu štítků

 1. Vyberte text štítku. Pokud mají být všechny texty na vašich štítcích formátované stejně, vyberte všechny texty stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Požadované formátování nastavte na kartě Domů ve skupině Písmo. Kliknutím na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo můžete zobrazit další možnosti.

Důležité : Abyste minimalizovali mezery mezi řádky v adresách na štítcích, postupujte takto: Řádky vyberte, klikněte na kartě Domů na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a do polí nastavujících mezery před a za zadejte hodnotu 0 (nula).

Přidání obrázku na štítky

Chcete-li přidat obrázek na štítky, které tisknete pomocí stránkové tiskárny (a nikoli pomocí tiskárny se spojitým podáváním), musíte jej přidat na každý štítek:

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Obrázek nebo Klipart.

  Word Ribbon Image

 3. Vyhledejte obrázek a poklikejte na něj.

 4. Jestliže je nutné změnit velikost obrázku, vyberte jej a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti na požadovanou velikost. Při přetahování rohového úchytu bude zachován poměr výšky a šířky.

 5. Jestliže není obrázek zarovnán s textem štítku, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek a proveďte následující kroky:

  1. Přejděte na příkaz Obtékání textu a pak klikněte na příkaz Další možnosti rozložení.

  2. Klikněte na kartu Obtékání textu a v části Styl obtékání klikněte na možnost Obdélník.

  3. Klikněte na kartu Umístění obrázku a ve skupinovém rámečku Vodorovně klikněte na přepínač Zarovnání a potom klikněte na požadované zarovnání: Vlevo, Na střed nebo Vpravo.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

   Tip : Chcete-li na každém štítku použít stejný obrázek, můžete upravit velikost a umístění na prvním štítku a obrázek potom zkopírovat a vložit na všechny ostatní štítky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×