Vytvoření kontrolního seznamu v aplikaci Word

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klíčová slova    políčko. zaškrtávací políčko formuláře; seznam se zaškrtávacími políčky; vrácení se změnami pole. zaškrtnutí políčka; zaškrtnout políčka; Zaškrtněte políčko

Pokud potřebujete pouze kontrolního seznamu, můžete vytisknout, můžete vytvořit seznam němž každé položky zaškrtávací políčko, které se dá zaškrtávat na papír. Můžete taky vytvořit seznam zaškrtávacích políček a odškrtávat elektronicky po otevření dokumentu ve Wordu.

Poznámka :  Pokud nějakou položku nemůžete zaškrtnout elektronicky, může být naformátovaná jenom pro tisk nebomůže být dokument uzamčený.

V tomto článku

Vytvoření kontrolního seznamu pro tisk

Vytvoření kontrolního seznamu, který se dá zaškrtávat ve Wordu

Vytvoření kontrolního seznamu pro tisk

Pokud chcete vytvořit kontrolní seznam se zaškrtávacími políčky, která se budou zaškrtávat jenom na papíře, můžete vytvořit seznam, který používá symbol políčka jako odrážku. Můžete si vybrat z několika různých symbolů políček.

Způsob vytváření takového seznamu závisí na tom, zda již dokument obsahuje seznamy s různými typy odrážek.

Vytvoření seznamu s vlastními odrážkami

 1. Zadejte seznam položek.

 2. Vyberte seznam.

 3. Na kartě Domů klepněte ve skupině Odstavec na šipku vedle tlačítka Odrážky.

  Pás karet aplikace Word

 4. Klepněte na položku Definovat novou odrážku.

 5. Klepněte na tlačítko Symbol.

 6. V seznamu Písmo klepněte na písmo se symboly nainstalované v počítači, například Wingdings.

 7. Procházejte seznam dostupných symbolů a potom poklikejte na symbol políčka, který chcete použít, například otevřené políčko ( Otevřené políčko ) nebo trojrozměrné políčko ( Trojrozměrné políčko ).

Vytvoření tabulky při zachování existujících odrážek

Krok 1: Vytvoření tabulky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na příkaz Vložit tabulku.

 3. V poli počet sloupců zadejte hodnotu 2.

 4. Do pole počet řádků, zadejte počet řádků, které chcete. Potřebujete jeden řádek pro každou položku v seznamu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Vložení zaškrtávacích políček a textu

 1. Klepněte na buňku vlevo nahoře.

 2. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Symboly na položku Symbol a potom na tlačítko Další symboly.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Klepněte na kartu Symboly.

 4. V seznamu Písmo klepněte na písmo se symboly nainstalované v počítači, například Wingdings.

 5. Procházejte seznam dostupných symbolů a potom poklikejte na symbol políčka, který chcete použít, například otevřené políčko ( Otevřené políčko ) nebo trojrozměrné políčko ( Trojrozměrné políčko ).

 6. Klikněte na tlačítko Zavřít.

 7. Klepněte na další buňku, do níž chcete vložit políčko, a stisknutím kláves CTRL+Y vložte další políčko.

 8. Po vložení políčka pro každou požadovanou položku klepněte na buňku vpravo nahoře a zadejte text pro první položku. Tento krok opakujte pro každou položku v seznamu.

Krok 3: Upřesnění rozložení

Přestože k úpravě rozložení seznamu používáte tabulku, budete pravděpodobně chtít upravit šířku sloupce se zaškrtávacími políčky, případně umístit příslušný text do jejich blízkosti. Naopak asi nebudete chtít čáry ohraničení, které aplikace Word obvykle do tabulky vkládá. Chcete-li provést tyto úpravy, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, přejděte na příkaz Přizpůsobit a poté klepněte na příkaz Přizpůsobit obsahu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom na kartu Tabulka.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti a do polí Vlevo a Vpravo zadejte nebo vyberte číslo udávající velikost mezery mezi zaškrtávacím políčkem a textem, například 0,4 cm, a klepněte na tlačítko OK.

 4. Na kartě tabulky na ohraničení a stínování a potom klikněte na kartu ohraničení.

 5. Ve skupinovém rámečku Nastavení klepněte na položku Žádné a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Když odeberete čáry ohraničení, může prohlížet šedé čáry ohraničení. Jedná se o mřížku tabulky a bez zobrazení při tisku dokumentu. Pokud nechcete vůbec nezobrazovaly, můžete je skrýt tak, že kliknete na Zobrazit mřížku ve skupině tabulky na kartě rozložení v Nástrojích tabulky.

  Obrázek pásu karet

Začátek stránky

Vytvoření kontrolního seznamu, který se dá zaškrtávat ve Wordu

Použít zaškrtávací políčka, která se dá zaškrtávat ve Wordu, vložte zaškrtávací políčko formuláře do dokumentu. Takto vypadá nejlépe, pokud zarovnání zaškrtněte políčka s textem, takže prvním krokem je vytvoření tabulky pomocí tabulky. Po vytvoření tabulky můžete vložit zaškrtněte políčka v jednom sloupci a text ve druhém sloupci a potom můžete upřesnit rozložení. Chcete-li odškrtávat, zamknout formulář.

Výsledek je podobný následující ilustraci.

Příklad seznamu se zaškrtávacími políčky

Krok 1: Vytvoření tabulky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Word Ribbon Image

 2. V poli počet sloupců zadejte hodnotu 2.

 3. Do pole počet řádků, zadejte počet řádků, které chcete. Potřebujete jeden řádek pro každou položku v seznamu.

Velikostí sloupců nebo čar ohraničení v tabulce se zatím nezabývejte, upravíte je později.

Krok 2: Vložení zaškrtávacích políček a textu

Chcete-li přidat políčka, která bude možné zaškrtnout, použijte kartu Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

  Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní aplikace Fluent systému Microsoft Office.

Přidání zaškrtávacích políček

 1. V tabulce, kterou jste vložili, klepněte na buňku vlevo nahoře.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Nástroje starší verze. Obrázek tlačítka

 3. V části Starší formuláře klikněte na Zaškrtávací políčko formuláře vzhled tlačítka .

  Poznámka : Pokud je zaškrtávací políčko na šedém pozadí, klikněte na Starší verze nástroje ve skupině ovládací prvky a klikněte Stínování formuláře Obrázek tlačítka odebrat šedé stínování.

 4. Klepněte na další buňku, do níž chcete vložit zaškrtávací políčko, a stisknutím kláves CTRL+Y je vložte.

 5. Po vložení zaškrtávacího políčka pro každou požadovanou položku klepněte na buňku vpravo nahoře a zadejte text pro první položku. Tento krok opakujte pro každou položku v seznamu.

Krok 3: Upřesnění rozložení

Přestože k úpravě rozložení seznamu používáte tabulku, budete pravděpodobně chtít upravit šířku sloupce se zaškrtávacími políčky, případně umístit příslušný text do jejich blízkosti. Naopak asi nebudete chtít čáry ohraničení, které aplikace Word obvykle do tabulky vkládá. Chcete-li provést tyto úpravy, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, přejděte na příkaz Přizpůsobit a poté klepněte na příkaz Přizpůsobit obsahu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom na kartu Tabulka.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti a do polí Vlevo a Vpravo zadejte nebo vyberte číslo udávající velikost mezery mezi zaškrtávacím políčkem a textem, například 0,4 cm, a klepněte na tlačítko OK.

 4. Na kartě tabulky na ohraničení a stínování a potom klikněte na kartu ohraničení.

 5. Ve skupinovém rámečku Nastavení klepněte na položku Žádné a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Když odeberete čáry ohraničení, může prohlížet šedé čáry. Jedná se o mřížku tabulky a bez zobrazení při tisku dokumentu. Chcete-li skrýt mřížku tabulky v dialogovém okně, klikněte na kartu rozložení v Nástrojích tabulky a ve skupině tabulky, klikněte na Zobrazit mřížku.

Krok 4: Zamčení formuláře

Chcete-li zaškrtávat položky klepnutím na políčka, je nutné formulář zamknout. Pokud je však formulář zamčený, nebude možné měnit text nebo rozložení, proto tento krok ponechte až na konec.

Poznámka : Jestliže chcete v seznamu zkontrolovat pravopis, je třeba nejprve spustit kontrolu pravopisu, a teprve potom formulář zamknout.

Jestliže chcete dokument upravit, můžete formulář snadno odemknout. Pak jej nezapomeňte znovu zamknout, abyste mohli klepnutím políčka zaškrtávat.

Uzamčení formuláře

 1. Ujistěte se, že nejste v režimu návrhu kliknutím na tlačítko Režim návrhu ve skupině ovládací prvky na kartě Vývojář.

  Obrázek tlačítka

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

 3. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu jen tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav vyberte položku Vyplňovací formuláře.

 5. V části Použití zámku klikněte na tlačítko Použít zámek.

 6. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité : Pokud nebudete používat heslo, budou moci všichni recenzenti změnit vaše omezení úprav.

Odemčení formuláře

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

 2. V podokně úloh Ochrana dokumentu klikněte na Odemknout.

Poznámka : Pokud jste použili heslo k přidání zámku do dokumentu, budete muset před ukončíte zámek zadejte heslo.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×