Vytvoření kontingenčního grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když máte data v obrovské kontingenční tabulce nebo když máte spoustu komplexních dat v listu, který obsahuje text a čísla se záhlavími sloupců (jako v následujícím příkladu), může být těžké tyto údaje vidět v širším kontextu:

Komplexní data v listu

Kontingenční graf vám může pomoct dát těmto datům smysl. Kontingenční graf sice zobrazuje datové řady, kategorie a osy stejným způsobem, jako standardní graf, poskytuje vám ale taky interaktivní ovládací prvky pro filtrování údajů přímo v grafu, takže můžete okamžitě analyzovat podmnožinu svých dat.

Kontingenční graf s ovládacími prvky pro filtrování údajů

Dat listu můžete vytvořit kontingenční graf bez nejdřív vytvoření kontingenční tabulky. Můžete taky vytvořit kontingenční graf, který je vhodné pro vaše data. Aplikace Excel automaticky vytvoří vázaný kontingenční tabulky. Tady je způsob:

 1. Klikněte kamkoliv na data.

 2. Na kartě Vložení, ve skupině Grafy, klikněte na Doporučené grafy.

  Tlačítko Doporučené grafy na kartě Vložení

 3. Na kartě Doporučené grafy vyberte graf s ikonou kontingenčního grafu tlačítko kontingenčního grafu v horním rohu. V podokně náhledu se zobrazí náhled svém kontingenčním grafu.

  Dialog Vložit graf zobrazující doporučené kontingenční grafy

 4. Jakmile najdete kontingenční graf, který se vám líbí, klikněte na OK.

Poznámka :  Pokud nenajdete kontingenční graf, který by se vám líbil, klikněte na kartě Vložení místo na Doporučené grafy na Kontingenční graf.

 1. V zobrazeném kontingenčním grafu klikněte na libovolný interaktivní ovládací prvek a potom zvolte možnosti třídění nebo filtrování podle libosti.

  Možnosti filtrování a řazení pro kontingenční graf

  Tip :  Pokud chcete odebrat kontingenční graf, který už nechcete, vyberte ho a stiskněte Delete.

Jiné způsoby vytvoření kontingenčního grafu

Pokud už máte kontingenční tabulku, můžete kontingenční graf založit na ní. Nebo pokud jste připojení k externímu datovému zdroji OLAP (Online Analytical Processing) nebo datovému modelu, můžete vytvořit samostatný „odpojený“ kontingenční graf úplně bez nutnosti vytvoření kontingenční tabulky.

Vytvoření kontingenčního grafu pro existující kontingenční tabulku

Připojení k externím datům pro vytvoření kontingenčního grafu

Vytvoření kontingenčního grafu pomocí existujícího připojení externích dat

Vytvoření kontingenčního grafu pro existující kontingenční tabulku

 1. Klikněte kamkoliv do kontingenční tabulky, aby se na pásu karet zobrazily Nástroje kontingenční tabulky.

  Nástroje kontingenční tabulky

 2. Klikněte na Analýza > Kontingenční graf.

  Tlačítko kontingenčního grafu na kartě Analýza

 3. V dialogovém okně Vložit graf klikněte na typ grafu a podtyp grafu, který chcete. Můžete použít libovolný typ grafu kromě XY bodový, bublinový nebo burzovní graf.

  Dialog Vložit graf pro kontingenční grafy

Další informace o typech grafů najdete v tématu dostupné typy grafů.

 1. Klikněte na OK.

 2. V zobrazeném kontingenčním grafu klikněte na libovolný interaktivní ovládací prvek a potom zvolte možnosti třídění nebo filtrování podle libosti.

Začátek stránky

Připojení k externím datům pro vytvoření kontingenčního grafu

 1. Klikněte na Data > Z jiných zdrojů a potom vyberte požadovaný zdroj dat. Vyberte třeba Ze služby Analysis Service a připojte se k souboru datové krychle OLAP (Online Analytical Processing).

  Tlačítko Z jiných zdrojů na kartě Data

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce datovým připojením a klikněte na Dokončit.

 3. V dialogovém okně Importovat data zvolte Kontingenční graf a umístění, kam chcete umístit data, a potom klikněte na OK.

  Zobrazí se prázdný kontingenční graf a seznam polí zobrazený, takže ve svém kontingenčním grafu můžete přidávat nebo přeskupovat pole .

 4. V části Seznam polí zvolte pole, která chcete zobrazit v kontingenčním grafu.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

 1. Po vytvoření kontingenčního grafu ho můžete přizpůsobit, hodně podobně jako v případě libovolného standardního grafu. Po výběru kontingenčního grafu:

 2. Dvou tlačítek se zobrazí vedle grafu tak, aby se rychle Přidat nebo změnit prvky grafu, jako jsou názvy nebo popisky dat, nebo změnit styl grafu a barvy svém kontingenčním grafu stejným způsobem jako v na standardní graf.

  Tlačítko Prvky grafu a Styly grafu vedle kontingenčního grafu

 3. Na pásu karet se zobrazí Nástroje kontingenčního grafu. Na kartách Analýza, Návrh a Formát můžete volit možnosti pro práci s kontingenčním grafem nebo pro jeho přizpůsobování.

  Nástroje kontingenčního grafu na pásu karet

Začátek stránky

Vytvoření kontingenčního grafu pomocí existujícího připojení k externím datům

 1. Klikněte na Vložení > Kontingenční graf.

  Tlačítko Kontingenční graf na kartě Vložení

 2. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční graf klikněte na Použít externí zdroj dat a potom klikněte na Zvolit připojení.

 3. V dialogovém okně Existující připojení, na kartě Připojení, poklikejte na požadované připojení.

 4. Klikněte na OK.

  Zobrazí se prázdný kontingenční graf a seznam polí zobrazený, takže ve svém kontingenčním grafu můžete přidávat nebo přeskupovat pole .

 5. V části Seznam polí zvolte pole, která chcete zobrazit v kontingenčním grafu.

Seznam polí s částí pole a částí oblasti

 1. Po vytvoření kontingenčního grafu ho můžete přizpůsobit, hodně podobně jako v případě libovolného standardního grafu. Po výběru kontingenčního grafu:

 • Dvou tlačítek se zobrazí vedle grafu tak, aby se rychle Přidat nebo změnit prvky grafu, jako jsou názvy nebo popisky dat, nebo změnit styl grafu a barvy svém kontingenčním grafu stejným způsobem jako v na standardní graf.

  Tlačítko Prvky grafu a Styly grafu vedle kontingenčního grafu

 • Na pásu karet se zobrazí Nástroje kontingenčního grafu. Na kartách Analýza, Návrh a Formát můžete volit možnosti pro práci s kontingenčním grafem nebo pro jeho přizpůsobování.

  Nástroje kontingenčního grafu na pásu karet

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×