Vytvoření knihovny

Knihovna je umístění v lokalitě, ve kterém můžete vytvářet, shromažďovat a spravovat soubory společně se členy týmu. Každá knihovna zobrazí seznam souborů a klíčové informace o souborech usnadňující uživatelům společnou práci se soubory.

V knihovně můžete vytvářet a spravovat dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře a další typy souborů. Když služba Microsoft Windows SharePoint Services vytvoří nový web, je automaticky vytvořena knihovna Sdílené dokumenty. Knihovnu můžete přizpůsobit konkrétnímu účelu nebo můžete vytvořit další knihovny.

Poznámka : Chcete-li vytvořit knihovnu, je nutné, abyste měli na webu, na kterém chcete knihovnu vytvořit, oprávnění ke správě seznamů.

Klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klikněte na tlačítko Vytvořit.

Tip : Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Knihovny klepněte na požadovaný typ knihovny, například Knihovna dokumentů.

  Typy knihoven

  Použitý typ knihovny závisí na typu sdílených souborů:

  • Knihovna dokumentů:     U řady typů souborů, včetně dokumentů a tabulek, můžete použít knihovnu dokumentů. Do knihovny dokumentů je možné uložit také další typy souborů, přestože některé typy souborů jsou z bezpečnostních důvodů blokovány. Při práci s aplikacemi kompatibilními se službou Windows SharePoint Services můžete příslušné soubory vytvořit z knihovny. Váš marketingový tým může například mít vlastní knihovnu obsahující materiály pro plánování, tiskové zprávy a publikace.

  • Knihovna obrázků:     Pomocí knihovny obrázků je možné sdílet kolekci digitálních obrázků nebo grafiky. Přestože mohou být obrázky uloženy v jiných typech knihoven služby SharePoint, mají knihovny obrázků několik výhod. V knihovně obrázků si můžete například prohlížet obrázky v podobě prezentace, stáhnout obrázky do počítače a upravit obrázky pomocí programů pro úpravu grafiky, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services. O vytvoření knihovny obrázků uvažujte v případě, že váš tým opakovaně používá množství grafických prvků, například loga a podnikové obrázky, nebo pokud chcete uchovat obrázky z týmových událostí nebo představení nových produktů.

  • Knihovna stránek wikiwebů:     Pokud chcete vytvořit kolekci propojených wikiwebů, použijte knihovnu stránek wikiwebů. Wikiweb umožňuje více uživatelům získávat rutinní informace ve formátu, který lze snadno vytvořit a změnit. Do knihovny můžete přidat stránky wikiwebů obsahující obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interní odkazy. Pokud váš tým vytvoří například wikiweb určitého projektu, může takový web uchovávat řadu vzájemně propojených stránek s tipy.

  • Knihovna formulářů:     Potřebujete-li spravovat skupinu obchodních formulářů založených na jazyku XML, použijte knihovnu formulářů. Vaše organizace může například chtít používat knihovnu formulářů pro sestavy výdajů. K vytvoření knihovny formulářů je zapotřebí editor jazyka XML nebo návrhová aplikace jazyka XML kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office InfoPath.

  Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 2. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v oblasti Navigace vybrána možnost Ano.

 3. Pokud se zobrazí část Příchozí e-mail, správce povolil na webu přidávání obsahu e-mailem. Pokud chcete, aby uživatelé mohli do knihovny přidávat soubory e-mailem (odesláním souborů jako příloh e-mailových zpráv), klepněte na tlačítko Ano. Potom do pole E-mailová adresa zadejte první část adresy, kterou mají uživatelé pro knihovnu používat.

 4. Jestliže chcete, aby vždy, když je soubor vrácen se změnami do knihovny, byla vytvořena nová verze, klepněte v části Dokument – historie verzí nebo Obrázek – historie verzí na tlačítko Ano.

  Později můžete zvolit, zda chcete uchovat hlavní verze i podverze a kolik jednotlivých verzí chcete sledovat.

 5. V závislosti na typu knihovny, kterou vytváříte, může být k dispozici část Šablona dokumentu, ve které jsou uvedeny kompatibilní programy dostupné jako výchozí pro vytváření nových souborů. Pokud jsou povoleny typy obsahu, je výchozí šablona specifikována prostřednictvím typu obsahu. V části Šablona dokumentu klepněte v rozevíracím seznamu na typ výchozího souboru, který chcete používat jako šablonu pro soubory vytvářené v knihovně.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámky : 

  • Chcete-li vytvořit knihovnu na webu Centrum schůzek, postupujte podle kroků pro přizpůsobení webů Centrum schůzek přidáním knihoven.

  • Pokud je povoleno více typů obsahu, mohou uživatelé při vytváření nových souborů zvolit různé výchozí typy souborů. Při vytváření knihovny jsou výchozí typy souborů specifikovány typy obsahu namísto výběru položky v části Šablona dokumentu.

  • Možnosti e-mailu nejsou ve výchozím nastavení k dispozici pro knihovny stránek wikiwebu.

Tip : Po vytvoření lze knihovnu dále přizpůsobit klepnutím na možnost Nastavení a potom klepnutím na nastavení pro knihovnu, kterou chcete přizpůsobit, například Nastavení knihovny dokumentů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×