Vytvoření kalendáře pro úkol v projektu

Úkoly mohou mít své vlastní kalendáře. Ve výchozím nastavení jsou Úkol plánovány podle Kalendář projektu. Chcete-li definovat jedinečné nebo zvláštní Výjimka, například pro strojní zařízení pracující během Mimopracovní doba nebo pro stěhování kanceláří, které může proběhnout pouze o víkendu, můžete vytvořit Kalendář úkolů pro jednotlivé úkoly. Kalendář úkolů přidružený k úkolu má přednost před kalendářem projektu.

 1. Klikněte na kartu Projekt a ve skupině Vlastnosti klikněte na položku Změnit pracovní čas.

 2. Klikněte na možnost Vytvořit nový kalendář.

 3. V dialogovém okně Vytvořit nový základní kalendář zadejte název nového kalendáře a poté zvolte, zda chcete vytvořit nový základní kalendář, nebo zda chcete vytvořit kalendář, který je založen na kopii existujícího kalendáře.

 4. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Změnit pracovní čas.

 5. Chcete-li změnit pracovní týden pro kalendář úkolů, klikněte na kartu Pracovní týdny.

 6. Klikněte na řádek v tabulce, který značí výchozí plán pro kalendář úkolů a poté klikněte na možnost Podrobnosti.

 7. V dialogovém okně Podrobnosti pro vyberte dny v týdnu, které chcete při plánování úkolu změnit, a poté vyberte jednu z následujících možností:

  • Používat pro tyto dny výchozí časy projektu:     Zvolte dny, pro které se mají použít výchozí pracovní časy, tedy od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 od pondělí do pátku s nepracovním časem o víkendech.

  • Nastavit dny na nepracovní čas:     Zvolte dny, na které nemá být plánována žádná práce. Provedená změna se odrazí ve všech měsících v kalendáři.

  • Nastavit dny na tyto konkrétní pracovní časy:     Chcete-li nastavit pracovní časy pro vybrané dny v rámci celého plánu, do polí Od zadejte časy, kdy má být práce zahájena, a do polí Do časy, kdy má být práce ukončena.

Poznámka : 

 • Po vytvoření základního kalendáře je třeba ho přidělit úkolu. Vyberte požadovaný úkol a klikněte na něj pravým tlačítkem. Poté klikněte na možnost Informace, klikněte na kartu Rozšířené a v seznamu Kalendář vyberte požadovaný kalendář.

 • Chcete-li odstranit kalendář, použijte okno Organizátor. Klikněte na kartu Soubor. Klikněte na možnost Informace a poté klikněte na možnost Globální organizátor. Klikněte na kartu Kalendáře. V pravé části vyberte kalendář úkolu, který chcete odstranit, a klikněte na možnost Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×